• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze warsztaty nt. algorytmów do przeszukiwania danych i tekstów na potrzeby bioinformatyki, Halkidiki, Grecja

  21.02.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 30 września 2012 r. w Halkidiki, Grecja, odbędą się pierwsze warsztaty nt. algorytmów do przeszukiwania danych i tekstów na potrzeby bioinformatyki.

  Bioinformatyka odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu, przetwarzaniu i obliczeniowym analizowaniu danych biologicznych i biomedycznych, takich jak sekwencje, ekspresje genów i ścieżki. Naukowcy z tej dziedziny stają w obliczu wyzwania efektywnego wykorzystania ogromnych ilości danych, aby pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę o złożonych systemach biomedycznych. W konsekwencji pojawiło się zapotrzebowanie na nowe, wydajne metody i narzędzia obliczeniowe, aby ułatwić proces zarządzania i odkrywania użytecznych schematów i wiedzy w tych obszernych repozytoriach danych biomedycznych.

  Wydarzenie poświęcone będzie wielu podstawowym zagadnieniom bioinformatyki, takim jak zdolność do całkowicie automatycznej ekstrakcji użytecznych informacji z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, które nadal pozostają otwartymi wyzwaniami. Stworzy również okazję naukowcom do zaprezentowania swoich prac poświęconych zagadnieniom związanym z przeszukiwaniem danych i tekstów w dziedzinie bioinformatyki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych. Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Blob – w systemach zarządzania bazami danych: typ danych, który umożliwia przechowywanie dużych ilości danych binarnych jako pojedynczy obiekt w bazie danych, stosowany w szczególności do przechowywania danych multimedialnych, takich jak grafika, muzyka czy filmy.

  Cassandra, Apache Cassandra – rozproszony system zarządzania bazą danych o charakterze open source. Został zaprojektowany do obsługi dużej ilości rozproszonych danych na wielu serwerach, który będzie nadal funkcjonował nawet jeśli jeden z serwerów przestanie działać. Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.

  Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System). W przetwarzaniu komputerowym, trwała struktura danych albo czysto funkcyjna struktura danych to struktura danych, która zawsze zachowuje swoje poprzednie wersje, kiedy są modyfikowane. Takie struktury danych są w efekcie niezmienne, jako że operacje na nich nie powodują zmiany samej struktury, lecz powoduje powstanie nowej, uaktualnionej jej wersji. Trwała struktura danych nie jest strukturą danych składowaną na trwałym nośniku danych, takim jak dysk; jest to inne i niepowiązane znaczenie słowa "trwały".

  Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

  Dodano: 21.02.2012. 16:37  


  Najnowsze