• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze warsztaty nt. ekologicznego i zrównoważonego oprogramowania, Zurych, Szwajcaria

  30.01.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 3 czerwca 2012 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędą się pierwsze warsztaty nt. ekologicznego i zrównoważonego oprogramowania.

  Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) odpowiadają za około 2% światowych emisji dwutlenku węgla (CO2). Ten wskaźnik obejmuje jedynie sprzęt "na etapie użytkowania". Oprogramowanie może przyczynić się do obniżenia zużycia energii (tj. stać się bardziej ekologiczne) na co najmniej dwa sposoby. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oprogramowania, które będzie zużywać mniej zasobów i generować mniejsze emisje CO2. Obsługiwane procesy również mogą stać się bardziej zrównoważone.

  Aby oprogramowanie było bardziej ekologiczne musi zostać całkowicie przemyślane na nowo z uwzględnieniem kwestii zrównoważenia oraz wspomagania zrównoważonych i innowacyjnych modeli i procesów biznesowych.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców zajmujących się inżynierią oprogramowania i praktyków w celu omówienia najnowszego oprogramowania ekologicznego oraz wyzwań badawczych, nowych pomysłów, metod, doświadczeń i narzędzi do wspomagania inżynierii zrównoważonych i efektywnych energetycznie systemów oprogramowania. W programie znalazły się takie tematy jak:
  - pojęcia i podstawy;
  - zwiększanie ekologiczności dziedzinowych systemów oprogramowania;
  - zwiększanie ekologiczności systemów TIK, danych i centrów internetowych;
  - zwiększanie ekologiczności procesu;
  - studia przypadku, raporty z doświadczeń przemysłowych i badania empiryczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Konserwacja oprogramowania – w inżynierii oprogramowania jest modyfikacją oprogramowania po jego dostarczeniu w celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności. Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.

  Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) – jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w roku 1970, w artykule "Managing the Development of Large Software Systems" (zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych). AMP – pakiet wolnego oprogramowania służący do obsługi dynamicznych witryn internetowych. Składa się z oprogramowania:

  Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania. Prototypowanie – to rozwój oprogramowania poprzez tworzenie kolejnych wersji prototypów oprogramowania przy użyciu prototypowania stało się praktyką na tyle powszechną, że uważa się ją obecnie za standard.

  Reengineering oprogramowania został opisany przez Chikofskiego i Crossa w 1990 w ich pracy, jako "Badania i zmiana systemu do rekonstytuowania (odtworzenia/przywrócenia) go w nowej formie". Mniej formalnie, reengineering jest modyfikacją systemu oprogramowania, który ma miejsce po jego inżynierii odwrotnej, ogólnie aby dodawać nowe funkcje lub wprowadzić korekty błędów. Metryka oprogramowania – miara pewnej własności oprogramowania lub jego specyfikacji. Termin ten nie ma precyzyjnej definicji i może oznaczać właściwie dowolną wartość liczbową charakteryzującą oprogramowanie.

  Model Driven Architecture, MDA – określenie z dziedziny inżynierii oprogramowania, określające zbiór metod porządkujących proces tworzenia systemów komputerowych opartych na budowie modeli i ich transformacji. Koncepcja MDA opracowana została przez grupę OMG.

  Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

  Luxoft – międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem oprogramowania i outsourcingiem IT. Zostało założone w kwietniu 2000 roku w Moskwie (Rosja) jako część spółki IBS Group, obecnie zatrudnia ponad 5300 pracowników. Luxoft oferuje niestandardowe usługi związane z rozwojem oprogramowania przedsiębiorstwom wchodzącym w skład organizacji IT oraz sprzedawcom oprogramowania. Oprogramowanie narzędziowe – rodzaj oprogramowania, które wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu usprawnienia wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów.

  Exclusive – określenie oprogramowania (zazwyczaj gry komputerowej lub konsolowej), wydawanego wyłącznie na jedną platformę sprzętowo-programową w wyniku podpisania umów na wyłączność pomiędzy producentem a dystrybutorem oprogramowania. Określenie jest używane głównie w celach marketingowych w przypadku znanych tytułów i ma za zadanie zachęcić potencjalnego klienta do zakupu konkretnego sprzętu i oprogramowania, aby móc korzystać z danego produktu.

  Dodano: 30.01.2012. 17:17  


  Najnowsze