• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze warsztaty nt. misji radarowych obserwacji Ziemi w paśmie Ka, Noordwijk, Holandia

  05.06.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8 - 9 listopada 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędą się pierwsze warsztaty nt. misji radarowych obserwacji Ziemi w paśmie Ka (1st workshop on ka-band earth observation radar missions, keo '12).

  Częstotliwość pasma Ka staje się coraz bardziej interesująca dla kosmicznych aplikacji teledetekcji. To pasmo umożliwia opracowanie zwartych instrumentów interferometrycznych o wysokiej rozdzielczości i zapewnienie możliwości umieszczenia ładunku użytecznego na jednej platformie.

  Osiągnięcia te oznaczają, że pojawiają się nowe możliwości w obserwacji Ziemi na potrzeby nauki i bezpieczeństwa cywilnego, które wykorzystają unikalne parametry misji w paśmie Ka. Kilka misji i instrumentów jest obecnie w toku opracowywania lub na etapie bliskim uruchomienia.

  Warsztaty poświęcone będą przeglądowi nowości w obecnych i przyszłych koncepcjach misji w paśmie Ka, w tym aplikacji, celów naukowych, projektów misji i technologii instrumentów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  New Millennium Program – program misji kosmicznych NASA, którego zadaniem było przetestowanie nowych technologii na potrzeby przyszłych misji. NASA anulowała program w 2008 r., przeznaczając otrzymane w ramach budżetu na rok fiskalny 2009 środki finansowe na inne cele. Statki kosmiczne i eksperymenty programu New Millenium początkowo nosiły nazwę „Deep Space” (dla misji planetarnych) i „Earth Observing” (misje na orbicie Ziemi). W 2000, wraz ze zmianami w samym programie, Deep Space otrzymały nazwę „Space Technology”. TerraSAR-X – sztuczny satelita do obserwacji radarowych Ziemi w paśmie X; pierwszy niemiecki satelita wybudowany w partnerstwie publiczno-prywatnym: państwowej Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR i firmy EADS Astrium. Całość projektu kosztuje około 130 mln euro. DLR wyłożyło 102 mln, a EADS Astrium około 28 mln. Czas trwania misji przewiduje się na co najmniej 5 lat. Rodziny w misji - rodziny z Drogi neokatechumenalnej, które na prośbę biskupów osiedlają się w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie to jest konieczne. Rodzinom w misji towarzyszy zawsze prezbiter. Obecnie na świecie jest posłanych ponad 800 rodzin w misji.

  Nota werbalna jest najczęściej stosowana w korespondencji dyplomatycznej. Za jej pomocą załatwiane są praktycznie wszystkie bieżące sprawy misji dyplomatycznej lub ministerstwa spraw zagranicznych państwa przyjmującego w stosunku do misji dyplomatycznej. SPOT 7 (fr. Satellite Pour l’Observation de la Terre, dosł. satelita obserwacyjny Ziemi) – sztuczny satelita obserwacji Ziemi, oferujący komercyjne zdjęcia terenu wysokiej rozdzielczości. Obsługiwany przez Spot Image, firmę ulokowaną w Tuluzie, obecnie kontrolowaną przez grupę Airbus.

  Prawo kaplicy, zwane też prawem do kaplicy (fr. droit de chapelle) – zwyczajowe prawo misji dyplomatycznej do urządzenia w swych pomieszczeniach miejsca przeznaczonego do odbywania nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych. Urządzenie kaplicy w misji jest dopuszczalne, gdy znajduje się ona wewnątrz pomieszczeń misji i jest przeznaczona przede wszystkim dla jej personelu, a w szczególności nie jest otwarta dla społeczeństwa państwa przyjmującego. Utrzymywanie pokoju – jeden z głównych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, służący szeroko rozumianemu zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Jednym z celów ONZ jest utworzenie takich warunków, które zapewnią trwały pokój i bezpieczeństwo. Dla zapewnienia tego celu ONZ jest upoważniona do stosowania odpowiednich środków dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i naruszeń pokoju, a także tłumienia aktów agresji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o podjęciu misji pokojowej.

  Personel misji dyplomatycznej - oznacza członków personelu dyplomatycznego, personelu administracyjnego i technicznego oraz personelu służby misji dyplomatycznej. Listy uwierzytelniające (fr. lettres de créance, ang. credentials, letters of credence) – uroczysty dokument, na mocy którego mianowany jest szef misji dyplomatycznej. Listy uwierzytelniające stanowią ogólne umocowanie dla szefa placówki dyplomatycznej do pełnienia swojej misji i pośredniczenia w kontaktach między państwami.

  Księżycowy Zestaw Programu Apollo do Badań Naukowych ang. Apollo Lunar Surface Experiments Package (ALSEP) - pakiet instrumentów naukowych umieszczanych przez astronautów w każdym z pięciu miejsc lądowań na powierzchni Księżyca po misji Apollo 11, czyli ALSEP dotyczy misji Apollo 12, Apollo 13, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17. Apollo 13 nie wylądował na powierzchni Księżyca, a Apollo 11 pozostawił mniejszy zestaw nazwany Pierwotny Naukowy Zestaw Apollo ang. Early Apollo Scientific Experiments Package (EASEP).

  Google Moon – usługa oferowana przez Google umożliwiająca oglądanie zdjęć satelitarnych Księżyca. Została uruchomiona 20 lipca 2005 roku z okazji 36 rocznicy sukcesu misji Apollo 11 (pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu). Na zdjęciach satelitarnych udostępnionych w ramach Google Moon pokazane są miejsca lądowania misji Programu Apollo. Po zbliżeniu prezentowane są dodatkowe informacje o konkretnej misji.

  Deep Space 1 – bezzałogowa sonda kosmiczna należąca do serii sond Deep Space, wystrzelona 24 października 1998 za pomocą rakiety Delta II. Stanowiła część programu kosmicznego NASA o nazwie New Millennium Program. Głównym celem misji było przetestowanie 12 zaawansowanych technologii, które miały obniżyć koszt i podwyższyć bezpieczeństwo przyszłych misji w kosmosie. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jest wielodziałową placówką muzealną, która oprócz podstawowej misji jaką jest gromadzenie zbiorów i ochrona dziedzictwa geologicznego, prowadzi prace badawcze i dokumentacyjne oraz szeroką działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej.

  Listy odwołujące (fr. lettres de rappel, ang. letters of recall) - pismo głowy państwa wysyłającego do głowy państwa przyjmującego powiadamiające o zakończeniu przez szefa misji dyplomatycznej pełnienie funkcji w państwie przyjmującym. Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

  Dodano: 05.06.2012. 17:17  


  Najnowsze