• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwszy międzynarodowy dzień akademicki nt. płynów, Antwerpia, Belgia

  20.10.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 19 listopada 2011 r. w Antwerpii, Belgia, odbędzie się pierwszy międzynarodowy dzień akademicki nt. płynów.

  Wymiana płynów to praktyka medyczna uzupełniania płynów w organizmie utraconych w następstwie pocenia, krwawienia, przesunięcia płynów ustrojowych lub innych patologicznych procesów. Zainteresowanie płynoterapią wydaje się rosnąć wraz z odchodzeniem społeczności medycznej od traktowania płynów jako zwykłej metody stabilizacji w kierunku docenienia jej istotnych skutków ubocznych. Konferencja poświęcona będzie rozmaitym kwestiom związanym z technologią płynów, w tym takim obszarom jak między innymi nowoczesna obserwacja hemodynamiczna, wpływ hiperchloremicznej kwasicy metabolicznej spowodowanej normalnym poziomem jonów chlorkowych oraz wpływ na mikrocyrkulację.

  Posłuży za forum dla specjalistów opiekujących się chorymi w stanie krytycznym, to jest lekarzy intensywnej opieki medycznej, anestezjologów, lekarzy pogotowia ratunkowego, internistów, lekarzy specjalizujących się w leczeniu oparzeń, a także naukowców.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obliczeniowa mechanika płynów (numeryczna mechanika płynów, ang. Computational Fluid Dynamics) – dział mechaniki płynów wykorzystujący metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. Fizyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem ruchliwości płynów oraz skutkami ruchów płynów, rozpatrując je głównie w skali mikroskopowej w celu uzupełnienia opisu makroskopowego. Analizując zachowanie pojedynczych cząsteczek stara się przewidzieć potencjalne zachowanie płynów oraz wyjaśnić zjawiska związane z płynami. Statyka płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się płynami nieporuszającymi się. Podstawową zależnością opisującą statyczny płyn jest:

  Dynamika płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu (czyli cieczy lub gazu), a w szczególności siłami powodującymi ten ruch. Kinematyka płynów to dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu w oderwaniu od sił, które powodują ten ruch. Podstawową zależnością opisującą przepływ jest równanie ciągłości przepływu, zapisywane:

  Magnetohydrodynamika (MHD) lub hydromagnetyka, magnetogazodynamika, magnetoplazmodynamika - akademicka dyscyplina dział mechaniki płynów zajmujący się zagadnieniami związanymi z ruchem płynów przewodzących prąd elektryczny w polu elektromagnetycznym. Szczególnym zainteresowaniem MHD jest oddziaływanie ośrodka i pola magnetycznego. Klementynka i Klemens - gęsi z Doliny Młynów – serial telewizyjny dla dzieci, produkcji polsko-zachodnioniemieckiej z 1986 roku, sequel zrealizowanych wcześniej Urwisów z Doliny Młynów.

  Urwisy z Doliny Młynów – telewizyjny serial dla dzieci, produkcji polsko-zachodnioniemieckiej, nadawany po raz pierwszy na przełomie lat 1985 i 1986. W roku 1986 powstał jego trzynastoodcinkowy sequel pt. Klementynka i Klemens – gęsi z Doliny Młynów. Gmina Młynów – dawna gmina wiejska w powiecie dubieńskim województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Młynów.

  Liczba Knudsena – jedna z bezwymiarowych liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów. Jej wartość służy jako podstawowe kryterium stosowalności równań mechaniki płynów. Liczba ta nazwana jest na cześć duńskiego fizyka Martina Knudsena (18711949).

  Wirowość jest pojęciem używanym w dynamice płynów. W najprostszym rozumieniu, wirowość mierzy skłonność cząsteczek cieczy do "skręcania".

  Hydrodynamika podziemna - synonim: Reodynamika podziemna - (ang. underground hydrodynamics) - dział mechaniki płynów zajmujący się powolnymi przepływami płynów lepkich (cieczy i gazów, a także ich mieszanin) w ośrodkach porowatych, ośrodkach szczelinowych oraz ośrodkach szczelinowo-porowych.

  Dodano: 20.10.2011. 16:37  


  Najnowsze