• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plebiscyt Muzeum Historii Polski na Wydarzenie Historyczne Roku

  01.02.2011. 09:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku jest celem plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku, organizowanego przez Muzeum Historii Polski wspólnie z portalem historia.org.pl.

  Zgłoszenia mogą dotyczyć wydarzeń związanych z szeroko rozumianą historią, takich jak rekonstrukcje historyczne, konferencje, zjazdy, obchody rocznicowe, badania oraz odkrycia naukowe.

  Organizowany już po raz trzeci plebiscyt, jak podkreślają pomysłodawcy, ma być formą podziękowania składaną w imieniu miłośników historii. Składa się on z dwóch etapów. W ramach pierwszego można zgłaszać kandydatury najciekawszych przedsięwzięć historycznych.

  Na adres [email protected] do 21 lutego można przesłać maksymalnie dwie propozycje, z uzasadnieniem wyboru oraz opisem inicjatywy i jej realizacji. Zgłoszenia mogą być uzupełnione o materiały wizualne, takie jak zdjęcia, plakaty czy nagrania wideo.

  Po zakończeniu I etapu jury wybierze maksymalnie 12 wydarzeń, które przejdą do II tury rywalizacji. W skład jury wejdą przedstawicie Muzeum Historii Polski oraz członkowie redakcji historia.Org.pl. O ostatecznych wynikach plebiscytu zadecydują internauci, którzy będą mogli oddać swój głos na wybrane wydarzenie na stronie www.historia.org.pl. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Muzeum Historii Bet Sze’an (hebr. מוזיאון הילדים לתולדות בית שאן) – muzeum historyczne położone w mieście Bet Sze’an na północy Izraela. Muzeum jest poświęcone historii tego miasta i jest specjalnie dostosowane dla dzieci.

  Żywe muzeum (ang. living museum) – rodzaj muzeum, w którym bądź odgrywane są historyczne wydarzenia ukazujące życie w dawnych czasach, zwłaszcza w perspektywie etnograficznej lub historycznej, bądź zainscenizowane jest proces wytwarzania danego towaru handlowego w aspekcie techniczno-technologicznym, zwłaszcza rzemieślniczym (tzw. lekcje żywej historii). Szczególną odmianą żywego muzeum jest żywy skansen (tylko w języku polskim, w pozostałych językach nie ma wyodrębnienia). Niekiedy jako żywe muzeum określa się grupy rekonstrukcji historycznej odgrywające scenki historyczne na zamówienie w muzealnych obiektach historycznych.

  Historia idei – pole badań w historii i dziedzinach jej bliskich, zajmujące się wyrażaniem, kontynuacją i zmianami w ludzkich ideach na przestrzeni czasu. Uważa się tę dyscyplinę za siostrzaną wobec historii intelektualnej i zbliżoną do historii filozofii oraz historii literatury.

  Martin Schieck - niemiecki historyk, doktor nauk historycznych, muzealnik i publicysta. Dyrektor Museum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, sekretarz Towarzystwa Historycznego w tym samym mieście. Autor publikacji na temat historii Frankfurtu nad Odrą, w tym na temat historii prawobrzeżnej dzielnicy Dammvorstadt, czyli dzisiejszych Słubic.

  Bet ha-Me’iri (hebr. בית המאירי; ang. Beit HaMeiri) – muzeum historyczne położone w mieście Safed, na północy Izraela. Kompleks złożony z muzeum, instytutu badawczego i centrum edukacyjnego przeznaczony jest dla turystów. Jego celem jest propagowanie wiedzy o historii Safedu i walce miejscowej społeczności żydowskiej o przetrwanie.

  Hubert Łaszkiewicz (ur. 17 października 1961 w Warszawie) – polski historyk dziejów nowożytnych. W 1985 ukończył studia historyczne na KUL. Od 1989 tamże zatrudniony – w Katedrze Historii Powszechnej Wieków Średnich oraz w Katedrze Historii Szkolnictwa. Obecnie kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii KUL. Zainteresowania naukowe: historia dawnej Rzeczypospolitej i Carstwa Moskiewskiego, Europy Środkowo-Wschodniej XVI-XVII wieku, historia gospodarcza, idei, religii oraz historia historiografii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

  Weekend z historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu – impreza cykliczna, organizowana w Poznaniu, której celem jest pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców, upowszechnienie historii Poznania a także ukazanie miejsc ważnych dla historii nie tylko miasta, ale całego narodu. Zwyczajowo na program weekendu składają się: wykłady historyczne, koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje historyczne, akcje plastyczne dla dzieci oraz wycieczki z przewodnikiem. Udział we wszystkich atrakcjach weekendu jest bezpłatny. Każdy weekend z historią poprzedza akcja edukacyjna prowadzona w poznańskich szkołach i przedszkolach. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które działa w ścisłej współpracy z partnerami programu.

  Dodano: 01.02.2011. 09:19  


  Najnowsze