• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Podejścia z zakresu sztucznej inteligencji do zagadnienia złożoności systemów prawnych, Frankfurt, Niemcy

    16.03.2011. 18:26
    opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

    Konferencja o nazwie "Podejścia z zakresu sztucznej inteligencji do zagadnienia złożoności systemów prawnych" odbędzie się w dniach od 15 do 20 sierpnia 2011 roku we Frankfurcie w Niemczech.

    Dzięki opracowaniu dokładniejszych modeli idei prawnych - od wielojęzycznych słowników do systematyzacji i ontologii prawnych, tj. formalnych modeli konceptualizacji prawa - można zwiększyć w społeczeństwie poziom zrozumienia kultur prawnych oraz ich elementów wspólnych i różnic.

    Porównanie wielu formalnych podejść do zagadnienia prawa łączy w sobie takie dziedziny jak modele logiczne, teorie poznawcze, ramy argumentacji, teoria grafów, teoria złożoności, cybernetyka i teoria gier, a także przeciwne perspektywy, na przykład wewnętrzne i zewnętrzne punkty widzenia. Powinno się także kłaść nacisk na możliwe zbieżności w dziedzinie struktur koncepcyjnych, schematów argumentacji, nowych zachowań, rozwoju edukacji, przystosowywania oraz symulacji.

    Zastosowanie systemów komputerowych w tym procesie może wspomóc zarządzanie wiedzą z zakresu prawa, wykorzystanie punktów zbieżnych oraz przełamanie różnic.

    Wydarzenie będzie stanowić forum dla badaczy z różnych dziedzin umożliwiające omówienie i udostępnienie ich odkryć oraz ofert projektowych z zakresu najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji i prawa, teorii prawa, argumentacji, sieci semantycznej oraz systemów wieloagentowych.

    Za: CORDIS

    Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

    System prawa (system prawny) – termin wieloznaczny z zakresu teorii prawa, oznaczający pewien uporządkowany układ powiązanych ze sobą elementów (najczęściej norm prawnych). Można mówić o systemie prawnym poszczególnych państw, systemie określonej gałęzi prawa czy systemie źródeł prawa.

    System prawa (system prawny) – termin wieloznaczny z zakresu teorii prawa, oznaczający pewien uporządkowany układ powiązanych ze sobą elementów (najczęściej norm prawnych). Można mówić o systemie prawnym poszczególnych państw, systemie określonej gałęzi prawa czy systemie źródeł prawa.

    Świadomość prawna to znajomość przepisów i instytucji prawnych jak również ocena prawa przez społeczeństwo i jego zdolność do postulowania zmian prawnych pożądanych przez społeczeństwo. Świadomość prawna sama w sobie nie oznacza przestrzegania prawa przez ogół społeczeństwa.

    Marksistowska teoria prawa – ogólna nazwa doktryn prawnych opierających się na marksizmie. Marksistowska teoria prawa jest czymś odmiennym od teorii prawa Marksa, zawierając treści i tematy w niej nie poruszane.

    Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – powołany w 1952 r. Zakres działania Komitetu obejmuje problematykę nauk prawnych, w tym: historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych oraz badania nad kulturą prawną. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauk Prawnych.

    Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat.

    Część ogólna prawa cywilnego – dział prawa cywilnego, regulujący zagadnienia wspólne dla całej tej gałęzi prawa. Zawiera m. in. regulacje prawa osobowego oraz przepisy o czynnościach prawnych. W polskim systemie prawnym jest unormowana w całości przez Kodeks cywilny z 1964 r.

    Dodano: 16.03.2011. 18:26  


    Najnowsze