• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podejście do złożoności problemu środowiska i zdrowia, Bruksela, Belgia

  30.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 14-15 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Brukseli, Belgia, wydarzenie zamykające projekt HENVINET (Portal środowiska i zdrowia) pt. "Podejście do złożoności problemu środowiska i zdrowia".

  Jego celem jest stworzenie forum do wymiany metod i doświadczeń oraz do przedyskutowania oczekiwań, z jakimi spotykają się osoby zajmujące się zagadnieniami związanymi ze środowiskiem i zdrowiem, jak również zaoferowanie różnych możliwych podejść do problemu. Istotną kwestią będzie, w jaki sposób wypełnić luki między danymi a informacjami w dziedzinie środowiska i zdrowia. Przewidziano również czas na prezentację działań, osiągnięć i wyników projektów związanych ze środowiskiem i zdrowiem.

  Spotkanie skoncentruje się na następujących aspektach:
  - Złożoność problemu środowiska i zdrowia.
  - Narzędzia praktyczne.
  - Strategie komunikacyjne.
  - Wymiana wiedzy i wyników z powiązanymi projektami i inicjatywami naukowymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  National Institutes of Health, NIH (ang. Narodowe Instytuty Zdrowia) – część Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services), najważniejsza instytucja rządowa w Stanach Zjednoczonych zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem. W teorii złożoności obliczeniowej transformacją Turinga problemu A do problemu B nazywamy (na cześć Alana Turinga) redukcję pozwalającą "łatwo" rozwiązać problem A przy założeniu, że znamy rozwiązanie problemu B. W teorii złożoności obliczeniowej, problem izomorfizmu podgrafu jest przykładem NP-zupełnego problemu decyzyjnego. Formalna definicja tego problemu wygląda następująco:

  Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health, w skrócie ICF) - dokument opisujący język oraz strukturę opisu i pomiaru stanu zdrowia oraz stanów związanych ze zdrowiem. W teorii złożoności obliczeniowej, dopełnienie problemu decyzyjnego to problem decyzyjny powstający po zamianie miejscami odpowiedzi tak i nie. Równoważnie, jeśli zdefiniujemy proces decyzyjny jako zbiór skończonych napisów, dopełnienie zbioru tych napisów nad ich alfabetem jest dopełnieniem problemu.

  Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny. Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

  Salutogeneza – model podejścia do zdrowia zaproponowany przez Aarona Antonovsky’ego. W przeciwieństwie do istniejącego powszechnie modelu patogenicznego, koncepcja ta kładzie nacisk na zachowanie zdrowia, a nie na leczenie choroby. W pełni wielomianowy schemat aproksymacji (ang. Fully polynomial-time approximation scheme, w skrócie FPTAS) to algorytm aproksymacyjny, który pozwala na uzyskanie dowolnie dobrego rozwiązania przybliżonego danego problemu optymalizacyjnego, i którego złożoność czasowa jest wielomianowa względem rozmiaru instancji rozwiązywanego problemu i rośnie wielomianowo w miarę wzrostu żądanej dokładności.

  Biopolityka (z gr. bios = życie + politike (techne) = (sztuka) rządzenia państwem) – pod tym pojęciem kryje się specyficzna relacja nauk politycznych, prawnych, ekonomicznych i filozoficznych w stosunku do obecnych problemów społecznych związanych z ochroną zdrowia, ludzkiego życia i jego środowiska. Z biopolityką wiążą się oczekiwania związane z uporządkowaniem spornych kwestii bioetyki w obrębie polityki i systemu prawnego państwa.

  Podatek ekologiczny to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska, wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (pol. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom) – jedna z agencji rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Department of Health and Human Services (DHHS) (pol. Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych). Jej siedziba główna znajduje się w Atlancie w Georgii w sąsiedztwie kampusu Emory University.
  Zajmuje się zapobieganiem, monitoringiem i zwalczaniem chorób (ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych), zagadnieniami zdrowotnymi związanymi ze środowiskiem naturalnym, środowiskiem pracy, a także z szeroko pojętą profilaktyką i poprawą stanu zdrowia społeczeństwa USA. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

  BarCampy – nieformalne, otwarte, interaktywne spotkania ludzi związanych z branżą internetową, celem których jest integracja środowiska, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz dobra zabawa.

  Dodano: 30.03.2010. 17:12  


  Najnowsze