• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pogranicza Chrześcijaństwa - sympozjum w Krakowie

  09.05.2011. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O genezie chrześcijańskich motywów dekoracyjnych i procesach historycznych przemian tych symboli i znaków będą dyskutować w dniach 10-12 maja w stolicy Małopolski naukowcy z ośrodków z całego kraju. Wstęp na trzecią edycję konferencji jest wolny.

  "Problematyka referatów prezentowanych w trakcie konferencji koncentrować się będzie wokół pojęć: symbol, znak, ornament. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą m.in. sposobu, w jaki uproszczone formy graficzne wyrażały pojęcia teologiczne, komunikowały pozycję społeczną bądź funkcjonowały w obrębie dzieła sztuki" - informują organizatorzy.

  Przedmiotem dyskusji uczestników będzie geneza chrześcijańskich motywów dekoracyjnych, proces historycznych przemian symboli i znaków oraz ich recepcja. Natomiast zagadnienia te rozpatrywane będą w odniesieniu do terminu pogranicza chrześcijaństwa, który może być rozumiany zarówno w sensie geograficznym, jak i kulturowym czy ideowym.

  Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 50 prelegentów z 23 uniwersytetów i jednostek badawczych. Są wśród nich archeolodzy, historycy sztuki, literaturoznawcy i teolodzy. Szeroko ujęty temat sympozjum zgromadził specjalistów zajmujących się wspomnianymi zagadnieniem na obszarach sięgających od afrykańskiej Nubii, przez Egipt po Konstantynopol. Problematyka wystąpień obejmuje zakres chronologiczny od późnego antyku aż do zakończenia kontrowersji ikonoklastycznej.

  Sympozjum jest dedykowane pamięci śp. prof. Hanny Szymańskiej, niedawno zmarłej badaczce starożytnego miasta Marea w Egipcie.

  Organizatorami sympozjum są: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Spotkanie odbędzie się w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII przy ul. Sławkowskiej 32.

  Szczegółowy program konferencji dostępny na oficjalnej stronie internetowej przedsięwzięcia: http://www.pograniczachrzescijanstwa.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ikonografia chrześcijańska – nauka pomocnicza archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki badająca treści i formy ogółu wyobrażeń plastycznych dotyczących wyznań chrześcijańskich.

  Encyklopedia Katolicka – wydawana od 1973 roku wielotomowa encyklopedia przygotowywana w Instytucie Leksykograficznym KUL współpracującym z Towarzystwem Naukowym KUL. Encyklopedia prezentuje zagadnienia doktrynalne i działalność Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich - prawosławnych i protestanckich, wspólnot religijnych i religii niechrześcijańskich. Zawiera wiele haseł z historii Kościoła w Polsce i na świecie, z teologii, kultury i sztuki chrześcijańskiej a także z zakresu katolickiej nauki społecznej.

  Wyrażenia "chrześcijańska demokracja", "chrześcijańscy demokraci" lub "chrześcijańsko-demokratyczny" stanowią element licznych nazw partii i ugrupowań politycznych odwołujących się do chrześcijańskiej demokracji jako nurtu politycznego.

  Wyrażenia "chrześcijańska demokracja", "chrześcijańscy demokraci" lub "chrześcijańsko-demokratyczny" stanowią element licznych nazw partii i ugrupowań politycznych odwołujących się do chrześcijańskiej demokracji jako nurtu politycznego.

  Filozofia chrześcijańska – termin oznaczający różne kierunki, prądy, tradycje i poglądy filozoficzne bazujące w różnym stopniu na chrześcijaństwie. Zasadność wyróżniania filozofii chrześcijańskiej, jak i jej zakres znaczeniowy są przedmiotem sporów.

  Chrześcijaństwo i pojęcie postępu (fra.: Le christianisme et la notion de progres) – dzieło filozoficzne Emmanuela Mouniera 1968r., w którym podejmuje on problematykę religijną, eschatologiczną, historiozoficzną oraz społeczną.

  Kongres konserwatywny - cykl konferencji naukowych, organizowanych corocznie w Krakowie przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Spotkanie ma charakter jednodniowej konferencji, organizowanej w październiku każdego roku. Ostatni, VII Kongres Konserwatywny miał miejsce 9 października 2010 r.

  Dodano: 09.05.2011. 13:04  


  Najnowsze