• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pokaz eksperymentów uświetnił otwarcie wystawy 90 lat Fizyki na Hożej

  06.05.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przygotowany przez prof. Andrzeja Wysmołka z Wydziału Fizyki UW (FUW) pokaz eksperymentów ukazujących właściwości światła i ich wykorzystanie w praktyce pt. "Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga" poprzedził otwarcie wystawy w BUW, poświęconej 90-leciu Fizyki na Hożej.

  Dlaczego niebo jest niebieskie, a słońce czerwone o zachodzie? Jak powstaje tęcza i jak ją uzyskać w domu używając do tego celu płyty CD? Jak światło z laserowego wskaźnika ugina się w osolonej wodzie i jaki to ma związek ze światłowodem stosowanym w łączności internetowej? Co to jest fatamorgana, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie X, gamma oraz promieniowanie terahercowe, czyli podczerwone? Jak każde z nich wykorzystuje się w medycynie i kryminalistyce oraz dlaczego miś polarny ma białe futro? - na te i podobne im pytania odpowiadał 4 maja prof. Andrzej Wysmołek.

  Słuchało go kilkudziesięciu uczniów warszawskich liceów. Niektórzy z nich pomagali też prelegentowi w przeprowadzaniu doświadczeń. Obecni też byli ich nauczyciele oraz przedstawiciele władz wydziału i uczelni.

  Wystawa, którą otworzyła rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, składa się z dwóch części. Część historyczna złożona z dokumentów ilustrujących etapy rozwoju Wydziału Fizyki w poszczególnych latach (podręczniki, skrypty, monografie, notatki z wykładów, urządzenia laboratoryjne, sylwetki wybitnych fizyków) znajduje się na pierwszym piętrze gmachu biblioteki.

  Druga część - plakatowa - została umieszczona na wewnętrznej stronie parkanu okalającego teren BUW. Przedstawia m.in. ważne nie tylko dla fizyki równania (Schrodingera opisujące kwantową naturę mikroświata, Naviera-Stokesa opisujące dynamikę płynów, Einsteina opisujące geometrię czasoprzestrzeni, Maxwella opisujące klasyczne zjawiska elektromagnetyczne, Diraca opisujące dynamikę cząstek i antycząstek oraz wzory: Einsteina ustalający związek masy z energią spoczynkową, Boltzmana na entropię, stanowiący pomost między mikroświatem i makroświatem, Plancka na energię kwantu).

  Są też fotogramy pt. "Fizyka w obiektywie", które pokazują przykłady badań prowadzonych na FUW, m.in. badania aerozoli atmosferycznych i chmur oraz ich wpływu na zmiany klimatu, polskie eksperymenty astrofizyczne w laboratorium Las Campanas na pustyni Atacama w Chile.

  Na planszach pokazano także badanie kwantowych własności atomów (kontrolowane zderzenia atomów będą wykorzystywane w komputerach kwantowych), analizę zjawiska promieniotwórczości dwuprotonowej (zjawisko wyrzucania w akceleratorze dwóch protonów przez jądro atomowe udało się zarejestrować dzięki zbudowanej na Wydziale Fizyki kamerze), "laserowe" badania procesów ultraszybkich - w femtosekundach - w których zachodzą reakcje między- i wewnątrzcząsteczkowe.

  Na fotogramach można również zobaczyć zielono fluoryzujące białko GFP (jego odkrycie nagrodzono w 2008 roku Nagrodą Nobla), występujące naturalnie w komórkach meduzy, które jest obiektem badań prowadzonych w Zakładzie Biofizyki, czy cyfrową mapę granicy Moho (od nazwiska jej odkrywcy Mohorovicicia,) wykonaną przez międzynarodowy zespół badaczy, w tym polskich fizyków, dla płyty europejskiej oddzielającej skorupę ziemską od niżej zalegającego płaszcza Ziemi.

  Wystawa jest czynna codziennie w godzinach otwarcia BUW i potrwa do 22 maja.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Model ogólnej cyrkulacji (ang. global climate model or general circulation model, w skrócie GCM) - model numeryczny opisujący zachowanie się klimatu na podstawie równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii opisujących procesy istotne z punktu widzenia zmian klimatu.

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) - jeden z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, powstały w 1999 z rozdzielenia dawnego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) na Wydział Fizyki oraz właśnie MiNI. Siedziba wydziału mieściła się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1) do 23 kwietnia 2012, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybudowanego gmachu MiNI znajdującego się wewnątrz kampusu głównego PW. Wydział MiNI zatrudnia m.in. 29 profesorów (w tym 15 z tytułem naukowym) i 5 doktorów habilitowanych.

  Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu - zwane światłem niewidzialnym.

  Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu - zwane światłem niewidzialnym.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Dodano: 06.05.2011. 00:11  


  Najnowsze