• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pol-Nord Bridge czeka na studentów

  08.01.2010. 00:52
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Studenci oraz młodzi inżynierowie zainteresowani komercjalizacją wynalazków mogą wziąć udział w projekcie Pol-Nord Bridge. Zorganizowane przez nich grupy już w marcu wyjadą na dwutygodniowe staże, podczas których zaprezentują inwestorom i przedsiębiorcom wyselekcjonowane przez siebie innowacje lub wynalazki gotowe do wdrożenia w gospodarce.

  Jak informuje strona internetowa programu, Pol-Nord Bridge to nowatorska inicjatywa Politechniki Warszawskiej(PW) oraz norweskiego Norwegian University of Science and Technology z Trondheim (NTNU), która ma wykształcić grupę specjalistów z zakresu zarządzania własnością intelektualną oraz popularyzować tę tematykę w środowisku studenckim.

  Projekt jest skierowany głównie do młodych inżynierów, zainteresowanych komercjalizacją wynalazków, również własnych, a także do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych.

  Uczestniczący w nim polscy i norwescy żacy wezmą udział w warsztatach, które odbędą się w obu krajach marcu i październiku 2010 roku. Zdobędą tam umiejętności z zakresu kompleksowego wdrażania innowacji; będą poznawali specyfikę dziedzin takich jak: wycena wartości wynalazku/innowacji, ocena możliwości jego komercjalizacji, przygotowywanie biznesplanu i umieszczanie nowego produktu na rynku. Dowiedzą się również, jak sprzedawać innowacyjen pomysły i jak na nich zarabiać.

  Warsztaty będą prowadzone w oparciu o wypracowany na NTNU model kształcenia managerów własności intelektualnej. Uczestnicy projektu, wykorzystując rzeczywiście istniejące wynalazki i innowacje, przygotują modele ich komercjalizacji podczas zajęć i w okresie między warsztatami. Pierwszą okazją do opracowania takich modeli będzie "short pitch competition", czyli "fabryka wynalazków", która odbędzie się podczas marcowego III Forum IP Management.

  Osoby, które chcą wziąć udział w programie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu, a w nim krótko przedstawić swoją sylwetkę. W ciągu kilku dni otrzymają odpowiedź wraz z zaproszeniem na około 15 minutową rozmowę w języku angielskim. Po zakończeniu spotkań z wszystkimi kandydatami, otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do programu.

  Projekt Pol-Nord Bridge przygotowany jest we współpracy z Kołem Naukowym IP Management działającym przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i z Kołem Naukowym Własności Intelektualnej "IP" przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Merytorycznie wspierają go prof. Karl Klingsheim - prezes Zarządu NTNU Technology Transfer, prof. Andrzej Rabczenko - dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości PW, prof. Marek Jasiński - profesor NTNU w Trondheim i Bogusław Węgliński - kierownik Projektu Pol-Nord Bridge, prezes IP Management PL.

  Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie:
  www.pol-nord.eu/index.php

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Ivy Bridge – mikroarchitektura procesorów firmy Intel stworzona w nowym wymiarze technologicznym 22 nm, będąca modyfikacją i następcą mikroarchitektury Sandy Bridge. Produkcja procesorów Ivy Bridge rozpoczęła się w trzecim kwartale 2011 roku, na rynek zostały zaś wprowadzone 29 kwietnia 2012 roku (modele czterordzeniowe) oraz 31 maja 2012 roku lub później (modele dwurdzeniowe). Jednocześnie Intel wydał nowe chipsety serii 7 do obsługi tych procesorów, które wprowadzają natywną obsługę magistrali USB 3.0. Procesory Ivy Bridge są wstecznie kompatybilne z platformami Sandy Bridge, gdyż wykorzystują te same gniazda. Jednak do poprawnego działania na tych platformach mogą wymagać aktualizacji BIOSu, ponadto niektóre chipsety Sandy Bridge (Q65, Q67 i B65) w ogóle nie obsługują procesorów Ivy Bridge. W laptopach taka wymiana procesora przeważnie jest niemożliwa właśnie ze względu na chipset. Bezproblemowa jest natomiast wymiana procesora w drugą stronę, czyli każda płyta główna stworzona do obsługi procesorów Ivy Bridge, będzie również obsługiwać te starsze modele. Następcą tej mikroarchitektury jest Haswell. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Røstad (HiNT) – stacja kolejowa w Røstad, w regionie Nord-Trøndelag w Norwegii, jest oddalony od Trondheim o 85,18. Skrót przy nazwie stacji oznacza szkołę Høgskolen i Nord-Trøndelag. "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Tautra – wyspa na Trondheimsfjordzie w Norwegii, na północ od Trondheim. Administracyjnie należy do gminy Frosta w okręgu Nord-Trøndelag. Wyspa ma około 3,5 km długości i 1 km szerokości, jej powierzchnia wynosi 1,5 km². W 2001 roku zamieszkana przez około 50 osób. Wyspa połączona jest ze stałym lądem 2,5-kilometrową groblą komunikacyjną. Pierwsza powstała w 1979 roku, jednak ze względów ekologicznych została przebudowana w 2003 roku tak, by umożliwić przepływ pomiędzy wyspą a lądem.

  Kopperå – stacja kolejowa w Kopperå, w regionie Nord-Trøndelag w Norwegii, oddalona od Trondheim o 88,30 km. Położona na wysokości 328,5 m n.p.m.. Jest ostatnią stacją po stronie norweskiej. Kolej aglomeracyjna w Trondheim (nor. NSB Lokaltog Trøndelag), dawna nazwa Trønderbanen - dojazdowa kolej w regionach Nord-Trøndelag i Sør-Trøndelag obsługująca aglomerację Trondheim. Kolej jest niezelektryfikowana i obsługiwana przez autobusy szynowe.

  La Haute-Côte-Nord – regionalna gmina hrabstwa (MRC) w regionie administracyjnym Côte-Nord prowincji Quebec, w Kanadzie. Stolicą jest miejscowość Les Escoumins. Składa się z 9 gmin: 1 miasta, 7 gmin i 1 terytorium niezorganizowanego.

  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Værnes – kolejowy przystanek osobowy w Værnes, przy porcie lotniczym, w regionie Nord-Trøndelag w Norwegii, jest oddalony od Trondheim o 33 km. Położony na wysokości 5 m n.p.m.. Budynek stacyjny oddany do użytku w 1994. Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie.

  Forestville - miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec, w regionie Côte-Nord i MRC La Haute-Côte-Nord. Pierwotna osada powstała w 1845 roku pod nazwą Sault-aux-Cochons, w 1870 zmieniono nazwę na dzisiejszą na cześć Granta Foresta, fundatora miejscowego tartaku. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (Warsaw University of Technology Business School) – uczelnia powstała w 1991 roku w wyniku wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Warszawskiej i trzech szkół europejskich:

  Marcq-en-Baroeul – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Nord. W jej skład wchodzą w przeważającej większości osiedla willowe, a średni dochód na mieszkańca jest drugi w regionie. PMI Scheduling Professional (PMI-SP) – certyfikat oferowany przez Project Management Institute. Certyfikat PMI–SP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, z położeniem szczególnego nacisku na umiejętność planowania, tworzenia, analizy i zarządzania harmonogramem projektu.

  Trøndelag – region w środkowej Norwegii składający się z dwóch okręgów: Nord-Trøndelag i Sør-Trøndelag. Głównym miastem jest Trondheim nad rzeką Nidelvą. Kuujjuaq jest największą inuicką wioską w Nunavik w północnym Quebecu (Kanada). Znajduje się w administracji regionalnej Kativik w regionie administracyjnym Nord-du-Québec. Nazwa oznacza "wielką rzekę". Osada jest dostępna drogą lotniczą a w niektórych miesiącach również drogą wodną.

  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski.

  Dodano: 08.01.2010. 00:52  


  Najnowsze