• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Gdańska kończy projekt Za rękę z Einsteinem

  27.03.2012. 07:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  36,5 tysiąca gimnazjalistów ze 180 szkół z trzech województw weźmie udział w projekcie "Za rękę z Einsteinem" organizowanym przez Politechnikę Gdańską. Trwające od 2008 r. przedsięwzięcie służy propagowaniu wiedzy z przedmiotów ścisłych.

  W poniedziałek w auli głównego gmachu Politechniki Gdańskiej zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, który faktycznie skończy się w czerwcu bieżącego roku.

  Jak poinformowała PAP Lubica Ząbkiewicz z zespołu zarządzającego projektem, udział w nim biorą gimnazjaliści z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

  Przedsięwzięcie polega na organizowaniu zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii oraz języków obcych. Zajęcia te odbywają się zarówno w gimnazjach, które przystąpiły do projektu, jak i na terenie Politechniki Gdańskiej oraz dwóch innych uczelni, które dołączyły do przedsięwzięcia - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

  Zajęcia organizowane są w taki sposób, by były jak najbardziej atrakcyjne dla uczniów: często składają się na nie pokazy i eksperymenty, a część zajęć prowadzona jest w formie wycieczek naukowych. 3600 uczniów wzięło m.in. w udział w interdyscyplinarnych, wyjazdowych warsztatach naukowych przeprowadzonych na zamku w Gniewie na Kaszubach.

  Częścią projektu są też warsztaty i seminaria dla nauczycieli. W ich trakcie pedagodzy poznają nowe, ciekawe sposoby prowadzenia lekcji czy zajęć pozalekcyjnych dotyczących nauk ścisłych.

  "Cały projekt ma na celu przekonać uczniów do - zwykle uważanych za trudne - matematyki, fizyki czy chemii. Przy okazji szkoły techniczne mają szansę na pozyskanie studentów, którzy dobrze opanowali podstawy wiedzy z przedmiotów ścisłych, z kolei dla gimnazjów jest to szansa na lepsze wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych" - powiedziała PAP Ząbkiewicz.

  Kończący się właśnie projekt "Za rękę z Einsteinem" został zaplanowany na cztery lata - od 2008 do 2012 roku, a jego realizacja kosztować będzie prawie 39 mln zł. W sumie w jego ramach zorganizowanych zostanie ponad 155,5 tys. dodatkowych zajęć. Politechnika Gdańska, która jest liderem projektu, pozyskała fundusze na jego realizację z budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE.

  Politechnika Gdańska już wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem konkursowym na realizację kolejnej edycji projektu "Za rękę z Einsteinem". "Tym razem dotyczyłby on tylko województwa pomorskiego, bo takie są założenia konkursu ogłoszonego przez resort i polegałby na zintegrowanym nauczenia matematyki i fizyki" - powiedziała PAP Ząbkiewicz.

  PAP - Nauka w Polsce

  aks/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej. Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Andrzej Jacek Januszajtis (ur. 18 sierpnia 1928 w Lidzie) – polski docent, emerytowany pracownik Politechniki Gdańskiej (dyrektor Instytutu Fizyki PG i dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), pasjonat i znawca historii Gdańska. Zielona Akcja - akcja wolontariatu studenckiego zapoczątkowana w 2001 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polegała na organizowaniu przez studentów uczelni wyższych wakacyjnych zajęć z dziećmi z obszarów wiejskich. W pierwszym roku wzięło w niej udział okołu 30 studentów pracujących w trzech miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Górna i Mystków. W kolejnych latach liczba studentów i miejscowości objętych akcją stopniowo się powiększała. W roku 2003 było to około 260 studentów z kilkunastu uczelni i ponad 40 miejscowości w całej Polsce.

  Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Obserwatorium Astronomiczne im. profesora Roberta Głębockiego - obserwatorium astronomiczne znajdujące się w Gdańsku na terenie Gdańskich Szkół Autonomicznych przy ul.Osiek 11/12. Obserwatorium otwarto 30 sierpnia 2009 roku i nadano mu imię na cześć profesora Roberta Głębockiego astronoma i wieloletniego wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim. W obserwatorium regularnie odbywają się zajęcia dla uczniów Gdańskich Szkół Autonomicznych i uczniów szkół z Trójmiasta.

  Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem. Gdański tramwaj wodny – tramwaj wodny Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku pływający po wodach śródlądowych Gdańska, a do końca sezonu letniego 2012 także między Gdańskiem, Sopotem, Helem i (od 20.06.2009) Wyspą Sobieszewską. Przedsięwzięcie finansowane jest przez samorząd miasta Gdańska oraz projektu „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013. Tramwaje wodne pływają w okresie od maja do września.

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej "FIFY" istnieje od 1964 roku. Słowo "fifa" w języku kaszubskim oznacza wesołka, wagabundę i troszkę psotnika, kogoś za swoją wesołość ogólnie lubianego. Klub zrzesza studentów Politechniki Gdańskiej oraz innych uczelni Wybrzeża, a także osoby, które nie są studentami. Krótko mówiąc otwarty jest dla wszystkich, którzy pragną przygody. Osoby najbardziej zaangażowane w pracach Klubu zostają wyróżnione odznaką zwaną "blachą". Do tej pory przyznano 370 "blach".

  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) - jeden z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, powstały w 1999 z rozdzielenia dawnego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) na Wydział Fizyki oraz właśnie MiNI. Siedziba wydziału mieściła się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1) do 23 kwietnia 2012, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybudowanego gmachu MiNI znajdującego się wewnątrz kampusu głównego PW. Wydział MiNI zatrudnia m.in. 29 profesorów (w tym 15 z tytułem naukowym) i 5 doktorów habilitowanych. Areopag Młodych - impreza w formie kongresu społecznego wspartego wydarzeniami kulturalnymi, wzorująca się na Areopagu Gdańskim, skierowana do młodych ludzi (głównie uczniów liceów i techników w trójmieście), organizowana przez uczniów Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku od kwietnia 2006 roku.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Gdańskiej – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy CSA PG, jednostki wspomagającej Politechnikę Gdańską.

  Dziennik lekcyjny - druk ścisłego zarachowania, dokumentujący zajęcia lekcyjne (edukacyjne) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, zawierający otwieraną listę uczniów, ich dane osobowe, rubryki na tematy zajęć edukacyjnych, oceny przedmiotowe i miejsca na uwagi (lub pochwały).

  Dodano: 27.03.2012. 07:11  


  Najnowsze