• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polki na prestiżowej konferencji naukowej w Berlinie

  10.11.2011. 14:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Doktorantka Ewa Jarosz ze Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i Katarzyna Świątkowska, studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zaprezentowały wystąpienia na międzynarodowym sympozjum Falling Walls Lab, które odbyło się w dniach 8-9 listopada w Berlinie.

  Pierwsza konferencja z cyklu Falling Walls miała miejsce w 2009 roku. Obecnie prowadzi ją fundacja nosząca to samo miano. Celem tej niedochodowej organizacji jest wspieranie nauki. Nazwa i termin imprezy nie są przypadkowe. Nawiązują do kolejnych rocznic od obalenia muru berlińskiego i zakończenia zimnej wojny. Nazwa nawiązuje również do przełamywania naukowych barier i wyzwań współczesności.

  Podczas głównego dnia obrad 20 naukowców o światowej renomie prezentuje nowatorskie, przełamujące schematy poznawcze odkrycia. Badacze reprezentują szerokie spektrum nauk: biologię, chemię, informatykę, nauki społeczne czy polityczne. Wśród nich są wybitne osobistości, w czasie tej edycji m.in. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2004 roku prof. Aaron Ciechanover.

  W tym roku z pomocą pomocy firmy A. T. Kearney fundacja Falling Walls zaprezentowała zupełnie nowy format prezentacji naukowców. W przeddzień głównych obrad 100 młodych badaczy z całego świata, wybranych spośród 400, w ograniczonym czasie 2 minut na prelekcje i 1 minuty na odpowiedzi na ewentualne pytania, pokazało swoje nowatorskie projekty na poprzedzającym właściwe obrady spotkaniu Falling Walls Lab. Wśród nich były dwie Polki. Obie badaczki podkreślały, że ograniczony czas na wypowiedź był prawdziwym wyzwaniem, ale jednocześnie było to doskonała szansa na zapoznanie się z aktualnymi akademickim trendami.

  Katarzyna Świątkowska, studentka Szkoły Głównej Handlowej (obecnie na stypendium w Helsinki School of Economics w ramach projektu CEMS MIM) zaprezentowała przełom, jaki nastąpił w dziedzinie dostępu do informacji i wyzwań przedsiębiorstw, które muszą jemu sprostać.

  "Firmy mają coraz więcej narzędzi do pozyskania informacji na temat zachowań i predyspozycji klientów, głównie dzięki internetowi. Pozyskują wiele danych. Teraz nadeszła pora, aby zauważyć tego typu tendencje i wpisać je do modelów biznesowych przedsiębiorstw" - wyjaśniała Świątkowska.

  Studentka wnioskowała o poważne zmiany organizacyjne w firmach. Jej zdaniem, powstawać będą osobne działy zajmujące się zbieraniem i analizą danych. Jednak wpływ danych będzie przenikał wszystkie działy firmy, ściśle współgrając ze strategią marketingową. Badaczka opowiedziała również o pomyśle automatyzacji obróbki informacji i opinii płynących od klientów na potrzeby firm.

  Doktorantka Ewa Jarosz ze Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN przyjrzała się problemowi wykorzystania map czasowych w życiu codziennym.

  "Skonstruowałam model podejścia do czasu, który wynika z badań kulturoznawczych, antropologicznych, socjologicznych i ekonomicznych" - mówiła badaczka.

  Jarosz podkreśliła, że mimo, iż mamy mnóstwo danych na temat wykorzystania czasu w życiu codziennym, to nie są one wykorzystywane w polityce społecznej Polski. Doktorantka zarysowała zmiany odnoszące się do sposobu życia i oczekiwań Europejczyków. Podała w wątpliwość typowy ośmiogodzinny styl pracy, jako przestarzały. Jej zdaniem, nadeszła pora, aby ustawodawcy wsłuchali się w głos obywali.

  "Obecnie zakwestionowano typowy model kapitalizmu. Kiedyś pracowano i odkładano pieniądze, żeby później coś kupić. Teraz popularne są kredyty. Z mojej perspektywy badawczej oznacza to jednocześnie gigantyczne zmiany odnośnie wykorzystania i zagospodarowania czasu przez ludzi" - mówiła badaczka.

  Według niej, analizy wskazują, że coraz więcej osób chce mniej pracować, nawet kosztem niższych pensji. To nowa tendencja, określana mianem "flexicurity" - połączenie słów (flexibility - elastyczność i security - bezpieczeństwo). Jarosz zaprezentowała przykłady poświadczające o lepszej wydajności pracowników, mimo ograniczenia czasu pracy.

  Ideą organizatorów sympozjum Falling Walls jest umożliwienie kontaktu różnych środowisk, z naciskiem na porozumienie naukowców z przemysłem i decydentami. Stąd przedsięwzięcie wspierane jest przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań, berliński Senat dla Edukacji, ale również przez szereg prywatnych przedsiębiorców.

  Jak co roku podczas głównego dnia obrad głos zabrała kanclerz Angela Merkel. Wszystkich 100 młodych naukowców referujących pierwszego dnia, zaproszono na główne obrady Falling Walls, które odbyły się 9 listopada w Radial System. Początkujący badacze mieli okazję poznać tam wybitnych naukowców światowej rangi.

  Więcej informacji o konferencji na stronie: http://falling-walls.com/

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie. Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne. Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – centralna biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. Gromadzi zbiory z zakresu nauk ekonomicznych: historii myśli ekonomicznej, ekonometrii, polityki ekonomicznej, historii i geografii gospodarczej poszczególnych krajów, prawa gospodarczego, statystyki, demografii, rachunkowości, finansów i bankowości, pracy i polityki społecznej, przedsiębiorstwa, przemysłu, handlu, transportu, usług, zarządzania i marketingu, ochrony środowiska oraz informatyki i cybernetyki.

  With Devils Amongst Us All to trzeci album metalcoreowego zespołu Walls of Jericho. Pierwszym teledyskiem było video do piosenki "A Trigger Full Of Promises". Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dyskusja Wikipedysty:Falling: Gdybyś czegoś potrzebował(a), to z chęcią służę pomocą. Wystarczy, że pomocy. Dla początkujących ilość informacji tam zawartych może wydawać się przytłaczająca, więc śmiało z problemami zgłaszaj się do mnie lub poproś o pomoc przewodnika. Swobodnie możesz poznawać sposoby edycji Wikipedii korzystając z osobistego brudnopisu. Na początek ważne jest, byś poznał(a) trzy najistotniejsze zasady Wikipedii:

  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (dawniej Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) – niepubliczna szkoła wyższa, funkcjonująca na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1994 r. Nr DNS 3-0145/TBM/362/94 (wraz z późniejszymi zmianami).

  Dodano: 10.11.2011. 14:11  


  Najnowsze