• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie obchody Światowego Tygodnia Mózgu

  10.03.2009. 12:33
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Jak funkcjonuje mózg, jakie grożą mu choroby, jak przebiega proces starzenia i jak go gimnastykować, by długo pozostał sprawny - m.in. tego będzie się można dowiedzieć od 15 marca na wykładach podczas "Tygodnia mózgu". Impreza, organizowana przez kilka polskich uczelni, jest częścią Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week), który trwa od 16 do 20 marca.

  W Krakowie "Tydzień mózgu" rozpocznie się 15 marca i potrwa do 21 marca. Wszystkie wykłady, organizowane przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika - odbędą się w auli Auditorium Maximum UJ. Początek o godz. 17.00.

  Cykl rozpocznie prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wystąpieniem "Mózg a sztuka". Podczas kolejnych spotkań dr Stanisław Głażewski z brytyjskiego Keele University przybliży odpowiedź na pytanie "Czy mózg można naprawić?", a wykład "Pestycydy a choroby neurodegeneracyjne" wygłosi prof. Lucyna Antkiewicz-Michaluk z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.

  Słuchacze będą też mogli wysłuchać wykładów: "Geny, środowisko a choroby mózgu", "Genetyczne i środowiskowe aspekty starzenia się mózgu", "Funkcjonowanie mózgu a prowadzenie zdrowego trybu życia" i "Obrazowanie mózgu człowieka - czego nauczyliśmy się o sobie".

  "Tydzień mózgu" w Warszawie to seria pięciu wykładów (16-20 marca), m.in. "Fale mózgowe odkrywają sekrety reklam" prof. Rafała Ohme z Instytutu Psychologii PAN i "Dlaczego warto gimnastykować mózg?" prof. Julity Czarkowskiej-Bauch.

  Spotkania będą się odbywać w redakcji tygodnika "Polityka" na ulicy Słupeckiej 6; początek o godzinie 17.00.

  Wykłady, sympozja naukowe i warsztaty odbędą się również w Lublinie i Poznaniu.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski, między 18 a 21 marca, organizuje czwartą edycję konferencji naukowej "Dni Mózgu". Główną jej częścią będzie sympozjum naukowe "The Brain's Day 4: Four ways to Neurosciences", podczas którego badacze z kraju i z zagranicy, omówią możliwe drogi rozwoju współczesnych nauk o mózgu.

  "Pierwszy Tydzień Mózgu" odbędzie się również w Poznaniu. Między 16 a 20 marca br. poznański PAN zaplanował serię wykładów popularnonaukowych skierowanych do różnych grup wiekowych. Każdemu z dni towarzyszył będzie inny blok tematyczny: "Jak walczyć z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego", "Batalia genów i wirusów w stwardnieniu rozsianym", "Stres, migrena, otępienia - plagi XXI wieku", "Mózg poznający z mózg emocjonalny" oraz "Problemy zdrowia psychicznego". Wykłady rozpoczynają się o godzinie 17.00, w Ośrodku Nauki PAN na ul. H. Wieniawskiego 17/19.

  Światowy Tydzień Mózgu ma propagować wiedzę o mózgu oraz budować świadomość na temat znaczenia badań układu nerwowego. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Tydzień Mózgu, Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week) – święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone 12-16 marca od 1996 pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych (zapoczątkowane przez Dana Alliance for Brain Initiatives), a w Polsce od 1999 roku. Obchody są organizowane z inicjatywy Instytutu Nenckiego oraz wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Akcje edukacyjne odbywają się m.in. w Warszawie i Krakowie. Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu. Namiot móżdżku (łac. tentorium cerebelli) – wypustka opony twardej mózgu oddzielająca częściowo tylny dół czaszki od pozostałej części jamy czaszki. Powstaje w ten sposób przestrzeń nadnamiotowa (zawierająca mózg) i podnamiotowa (zawierająca móżdżek i większą część pnia mózgu). Pień mózgu przechodzi przez wcięcie namiotu – połączenie pomiędzy przestrzenią nad- i podnamiotową.

  Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych. PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią).

  Nancy Etcoff (ur. 1955) – psycholog, ukończyła Harvard University, doktorat z psychologii otrzymała na Boston University, a pracę naukową kontynuowała później na MIT, robiąc specjalizację z nauk o mózgu i kognitywistyki. Wykłada i prowadzi badania na wydziale Harvard Medical School oraz przy projekcie umysł/mózg/zachowanie Uniwersytetu Harvarda. Kieruje programem dotyczącym estetyki i zachowania zdrowia na Wydziale Psychiatrii Głównego Szpitala w Massachusetts. Przez ponad 15 lat prowadziła badania dotyczące percepcji urody, emocji i mózgu. Implant mózgowy (ang. brain implant) - urządzenie techniczne łączące się bezpośrednio z mózgiem ludzkim lub zwierzęcym zwykle umieszczone na powierzchni mózgu lub podłączone do kory mózgowej (implantowane elektrody domózgowe). Obecnie badania neurobiologów i inżynierów biomedycznych koncentrują się na zbudowaniu takich implantów mózgowych, które byłyby zdolne zastąpić obszary mózgu uszkodzone po udarze lub urazie mózgowym. Obejmuje to także zastąpienie czynności uszkodzonych układów czuciowych, np. wzrokowego (proteza wzroku). Inne implanty mózgowe są wykorzystywane w doświadczeniach na zwierzętach w celu bezpośredniej rejestracji czynności elektrycznej mózgu dla celów naukowych. Niektóre implanty mózgowe umożliwiają stworzenie interfejsu pomiędzy układem nerwowym i układem scalonym komputera, co jest częścią szerszych badań nad interfejsami mózg-komputer.

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala.

  Neurostymulator (ang. neurostimulator) – jest zasilanym przez baterię urządzeniem zaprojektowanym w celu elektrycznej stymulacji mózgu. Neurostymulatory są integralną częścią chirurgicznie wszczepianych układów takich jak urządzenie do głębokiej stymulacji mózgu (DBS) czy urządzenie do stymulacji nerwu błędnego (VNS), wykorzystywanych w leczeniu chorób układu nerwowego.

  Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu.

  TACI (ang. total anterior circulation infarct) – zawał mózgu w obszarze całego przedniego unaczynienia tzn. tętnicy środkowej i tętnicy przedniej mózgu. Ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu (łac. corpus callosum) – część mózgowia, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu. Jest to pasmo istoty białej łączące dwie półkule mózgu. Położone jest na dnie szczeliny podłużnej mózgu.

  Tętnica przednia mózgu (łac. arteria cerebri anterior) – jedna z dwóch gałęzi końcowych tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie nad nerwem wzrokowym, a następnie w szczelinie podłużnej mózgu równolegle do tętnicy przedniej mózgu strony przeciwnej. W dalszym przebiegu obie tętnice przednie mózgu: prawa i lewa przewijają się wokół ciała modzelowatego i biegną ku tyłowi wzdłuż jego górnej powierzchni. Od tętnicy przedniej mózgu odchodzą: Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny. Tętnica podstawna (łac. arteria basilaris) – w anatomii człowieka pojedyncza tętnica powstająca z połączenia obu tętnic kręgowych. Biegnie w bruździe podstawnej mostu, na swoim przebiegu oddając liczne drobne gałęzie, a następnie w dole międzykonarowym dzieli się na tętnice tylne mózgu. Jej gałęzie unaczyniają m.in. płaty potyliczne i skroniowe mózgu, most, móżdżek oraz ucho wewnętrzne. Rozgałęzienie końcowe tętnicy podstawnej jest elementem koła tętniczego mózgu.

  Dodano: 10.03.2009. 12:33  


  Najnowsze