• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pomorska konferencja o badaniach jakości powietrza

  06.04.2011. 12:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, przedstawiciele przemysłu, władz miasta, gmin i powiatów województwa pomorskiego wezmą udział w III Pomorskiej Konferencji Jakości Powietrza, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia w Gdańsku.

  Organizatorami spotkania są: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, fundacja Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

  Jak mówi prof. Waldemar Wardencki, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, na terenie województwa brak kompleksowego monitoringu stanu powietrza atmosferycznego. Sieć taką tworzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach projektu Airpomerania. Konferencja daje możliwość wymiany poglądów na ten temat i włączenia się prywatnych przedsiębiorstw w budowanie sieci.

  Wśród poruszanych w trakcie obrad wątków znajdą się kwestie dotyczące badań naukowych, produkcji urządzeń do monitoringu, tworzenia systemów kontroli jakości powietrza, a także kwestie medyczne i prawno-organizacyjne związane z prawem krajowym i unijnym. Szczegóły na stronie: www.kjp.pg.gda.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

  wp/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód.

  Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód.

  Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych.

  Monitoring stanu czystości rzek – systematyczne pomiary i obserwacje powierzchniowych wód płynących, prowadzone w Polsce w stałych przekrojach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pomiary pozwalają określić stan czystości rzek.

  Monitoring stanu czystości rzek – systematyczne pomiary i obserwacje powierzchniowych wód płynących, prowadzone w Polsce w stałych przekrojach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pomiary pozwalają określić stan czystości rzek.

  Polski Wielometryczny Wskaźnik Stanu Ekologicznego Rzek (MMI, MMI_PL) – wskaźnik stosowany w Polsce do monitorowania jakości wód rzecznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Gdańskiej. W obecnej formie powstał w roku 2004, wskutek połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

  Dodano: 06.04.2011. 12:04  


  Najnowsze