• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Popularyzatorzy archeologii debatują w Warszawie

  02.12.2011. 11:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilkadziesiąt osób zgromadziło międzynarodowe sympozjum "Dziedzictwo archeologiczne - formy edukacji i promocji", które odbywa się w dniach 1-3 grudnia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wystąpienia prezentują zarówno osoby pracujące w placówkach muzealnych, jak również archeolodzy terenowi. Na zaproszenie organizatorów do Polski przyjechali również popularyzatorzy z zagranicy - Serbii, Włoch, Pakistanu, Rosji, Słowenii.

  Podczas pierwszego dnia obrad skupiono się na promocji archeologii z pomocą internetu i mediów społecznościowych. Karolina Ciejka z IA UW zaprezentowała obszerne wystąpienie, w którym ukazała nowoczesne technologie stosowane przez zachodnioeuropejskie muzea. Sporą część jednej z kolejnych sesji poświęcono działaniom edukacyjnym na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Większość wystąpień związana jest w nurtem edukatorskim na terenie muzeów.

  Celem konferencji jest nakreślenie problematyki związanej ze sposobami przekazywania wiedzy dotyczącej dziedzictwa archeologicznego oraz możliwościami edukacji historycznej. Istotnym elementem jest również omówienie form popularyzacji archeologii i zaprezentowanie modelowych, sprawdzonych i funkcjonujących z powodzeniem na świecie i w niektórych polskich muzeach form edukacyjnych - interaktywnych stron internetowych, pakietów edukacyjnych. W zamyśle organizatorów ma to służyć wskazaniu możliwych kierunków rozwoju edukacji i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego w Polsce.

  Spotkanie zakończy się w sobotę, kiedy popularyzatorzy odwiedzą Centrum Nauki Kopernik.

  Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Upowszechnianie nauki". Głównym organizatorem jest Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Szczegółowy program sympozjum dostępny tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii).

  Muzeum Izraela (hebr. מוזיאון ישראל) – muzeum położone w pobliżu Knesetu w Jerozolimie. Muzeum w stosunkowo krótkim czasie osiągnęło status światowej klasy instytucji muzealnej, prezentującej zbiory archeologii od najstarszych do współczesnych czasów. Oferuje szeroką ofertę wystaw, prezentacji, publikacji i programów edukacyjnych. Kompleks muzealny odwiedza ponad 950 000 gości rocznie, wliczając w to 100 000 dzieci w ramach programów edukacyjnych. Znajduje się w pobliżu Narodowego Campusu Archeologii Izraela i Biblia Lands Museum. Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 roku w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek.

  Maria Karina Miśkiewicz, (ur. 1933 w Warszawie), prof. dr hab., archeolog. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim; pracowała w Państwowym Muzeum Archeologicznym, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, a wreszcie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie reaktywowała zamierającą Sekcję Archeologii Chrześcijańskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Specjalizuje się w archeologii wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza i Podlasia. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dodano: 02.12.2011. 11:04  


  Najnowsze