• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postępy w badaniach nad komórkami macierzystymi - rozwój, regeneracja i choroba, Paryż, Francja

  21.01.2011. 10:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 8 kwietnia 2011 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie zatytułowane "Postępy w badaniach nad komórkami macierzystymi - rozwój, regeneracja i choroba".

  Z praktycznego punktu widzenia komórki macierzyste to takie, które posiadają zdolność regenerowania tkanki w ciągu jej życia, a znaleźć je można w organizmach wielokomórkowych. Z grubsza rozróżnia się dwa typy komórek macierzystych u ssaków: zarodkowe - izolowane z wewnętrznej masy komórki blastocysty oraz dorosłe - które można znaleźć w dorosłych komórkach.

  Biologia komórek macierzystych czyni szybkie postępy. Rozszyfrowanie mechanizmów komórkowych otwiera drogę do nowych koncepcji i strategii interwencji klinicznej, jak np. modelowanie choroby, dobieranie leków czy terapia komórkowa. Na konferencji spotkają się naukowcy zajmujący się biologią komórki macierzystej w kontekście złożonego problemu determinacji przeznaczenia komórki, bioobrazowania oraz wykorzystywania komórek macierzystych w leczeniu pacjentów.

  Współsponsorem wydarzenia jest "Europejskie konsorcjum na rzecz systematycznej biologii komórek macierzystych" (Eurosystem). Celem projektu Eurosystem, który jest współfinansowany z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR), jest powiązanie specjalistycznej wiedzy biologicznej i informatycznej po to, by zdobywać nową wiedzę o cechach komórek normalnych i nienormalnych. W projekcie udział biorą uczelnie wyższe, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz naukowcy z sektora publicznego i prywatnego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Medycyna regeneracyjna (od. łac. regeneratio = regeneracja) – stosunkowo nowa dziedzina medycyny, której celem jest leczenie za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode (terapia komórkami macierzystymi, inżynieria tkankowa), lub regeneracja organizmu za pomocą terapii genowej.

  Medycyna regeneracyjna (od. łac. regeneratio = regeneracja) – stosunkowo nowa dziedzina medycyny, której celem jest leczenie za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode (terapia komórkami macierzystymi, inżynieria tkankowa), lub regeneracja organizmu za pomocą terapii genowej.

  Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach.

  Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach.

  Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach.

  Krew pępowinowa - stanowi źródło krwiotwórczych komórek macierzystych oraz komórek mezenchymy. Ta krew jest jedynym źródłem komórek macierzystych niewymagającym używania metod inwazyjnych u dawcy.

  Pluripotencja (pluripotencjalność) jest zdolnością pojedynczej komórki do zróżnicowania się w dowolny typ komórek somatycznych poza komórkami trofoblastu, które w późniejszych stadiach rozwoju tworzą łożysko. Z pluripotencjalnych komórek macierzystych pochodzących z najwcześniejszego stadium zarodka – 5-dniowej blastocysty biorą początek komórki wszystkich tkanek i narządów. Zaledwie 30-35 tych komórek, z których składa się węzeł zarodkowy blastocysty "gromadzi" instrukcje dla 100 bilionów (10) komórek tworzących ludzki organizm.

  Dodano: 21.01.2011. 10:17  


  Najnowsze