• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powrót do strefy kontaktu - muzea, teoria, praktyka - Linköping, Szwecja

  01.04.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 21 lipca 2011 r. w Linköping, Szwecja, odbędzie wydarzenie pt. "Powrót do strefy kontaktu - muzea, teoria, praktyka".

  Muzea stanowią istotną część dziedzictwa kulturowego wszystkich krajów europejskich. Jako instytucje pozostały jednak skupione na państwie narodowościowym z powodów historycznych, politycznych i często finansowych. Jednakże wiele zagadnień, przed którymi stają obecnie muzea, wykracza poza granice państwowe.

  Potencjał muzeów, by działać jako przestrzeń dla spotkań kulturalnych doprowadził do rozwoju koncepcji i praktyk skoncentrowanych na nowym obrazie muzeów w celu zajęcia się dziedzictwem imperialnym, wspieraniem "inkluzji społecznej" czy "umacnianiem społeczności". Podczas gdy akademicy i praktycy dzielą zainteresowanie muzeami jako "strefami kontaktu", silne relacje między akademickim teoretyzowaniem a praktyką nie zawsze były skutecznie rozwijane.

  Konferencja będzie stanowić platformę wymiany, odzwierciedlając nowe, unijne zainteresowanie muzeami jako przestrzeniami spotkań kulturalnych, które znajdują się na niepowtarzalnym skrzyżowaniu tego co "lokalne", "krajowe" i "globalne". Stworzy również okazję do debaty nad potencjałem muzeów jako miejsc spotkań szerokiego spektrum podmiotów akademickich i uczestników spoza środowiska akademickiego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Muzea o tematyce seksualnej – to muzea tematyczne skupiające się na gromadzeniu, badaniu, opiece i prezentowaniu sztuki erotycznej, akcesoriów erotycznych o historycznej wartości, dokumentów dotyczących historii seksualności. Zaliczyć do nich można muzea seksu, muzea erotyki, muzea erotyzmu, muzea związków, muzea pornografii itp. Najstarszym i działającym do dziś muzeum o tematyce seksualnej jest Sex Museum w Amsterdamie (1985).

  Linköping – miasto w Szwecji, stolica regionu administracyjnego Östergötland, nad rzeką Stångån. Miasto liczy 97 428 mieszkańców a gmina Linköping, około 141 863 (2008). Linköping jest siódmym co do wielkości miastem w Szwecji. Linköping to także siedziba diecezji Linköping (kościół szwedzki).

  Linköping – miasto w Szwecji, stolica regionu administracyjnego Östergötland, nad rzeką Stångån. Miasto liczy 97 428 mieszkańców a gmina Linköping, około 141 863 (2008). Linköping jest siódmym co do wielkości miastem w Szwecji. Linköping to także siedziba diecezji Linköping (kościół szwedzki).

  Linköping – miasto w Szwecji, stolica regionu administracyjnego Östergötland, nad rzeką Stångån. Miasto liczy 104 232 (2010) mieszkańców a gmina Linköping, około 149 906 (2013). Linköping jest siódmym co do wielkości miastem w Szwecji. Linköping to także siedziba diecezji Linköping (kościół szwedzki).

  Edukacja muzealna – jedna z trzech podstawowych funkcji muzeów, obok funkcji ochronnej i estetycznej. Edukacji muzealnej jako dyscyplinie naukowej w ramach muzeologii poświęcony jest periodyk naukowy – The Journal of Museum Education. Szczególnym przypadkiem edukacji muzealnej są muzea i parki edukacyjne (hands-on museum).

  California Academy of Sciences jest jednym z największych muzeów historii naturalnej na świecie. Akademia powstała w 1853 roku jako społeczność naukowa i do tej pory prowadzi szereg pierwotnych badań z wystawami i edukacją, stając się jednym z najbardziej prężnych muzeów z XX wieku.

  Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  Dodano: 01.04.2011. 17:37  


  Najnowsze