• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstające technologie w suszeniu sublimacyjnym, Stirling, Wlk. Brytania

  22.03.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 3 kwietnia 2012 r. w Stirling, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Powstające technologie w suszeniu sublimacyjnym".

  Suszenie sublimacyjne (zwane również liofilizacją lub kriodesykacją) to proces dehydratacji wykorzystywany zazwyczaj do konserwacji towarów łatwo psujących się lub dla ułatwienia transportu. Opracowywane są nowe techniki i technologie, aby zacieśnić proces kontroli i zapewnić dogłębniejszą analizę produktu przed, w trakcie i po zakończeniu procesu obróbki. Celem jest podniesienie wydajności i stabilności oraz ułatwienie przyjmowania się suszenia sublimacyjnego, które wkracza teraz na nowe obszary biotechnologii i zaawansowanych materiałów.

  Wydarzenie obejmie prezentacje z perspektywy naukowców i przedsiębiorców na nowe ograniczenia suszenia sublimacyjnego i jego potencjalne zastosowanie w opracowywaniu i rozwijaniu procesów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Piwo dymione - gatunek piwa warzonego z intensywnie podwędzanego, dymionego słodu. Genezą produkcji takiego słodu był dawny proces jego suszenia. Słód suszony był dawniej w ozdowniach - suszarniach, w których słód poddawano suszeniu na rusztach (darach) z użyciem ognia. Z czasem zauważono, że długie suszenie słodu połączone z dymieniem i wędzeniem nadaje piwu specyficzny aromat i smak. Gratka Technologie - przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem i obsługą infrastruktury informatycznej dla firm oraz realizowaniem zaawansowanych projektów w oparciu o technologie internetowe. Specjalizacją firmy jest tworzenie serwisów społecznościowych, ogłoszeniowych, informacyjnych i e-commerce, aplikacji typu CMS, DMS i CRM oraz usługi SEO i SEM. Gratka Technologie posiada zaplecze w postaci własnego data center w Gdańsku, którego zasoby udostępniane są w ramach świadczonych usług. Firma oferuje również usługi hostingowe, kolokacji serwerów własnych oraz serwerów dedykowanych. Nowe środki transportu – pojęcie zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, które oznacza przeznaczone do transportu osób lub towarów:

  Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej – jeden z 4 najstarszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Obecnie wydział zatrudnia 27 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 73 doktorów. Działalność naukowa wydziału obejmuje badania dotyczące następujących zagadnień: transformacja węglowodorów, synteza, struktura i reaktywność pięcio- i sześcioczłonowych układów heterocyklicznych; chemia węglowodanów, kompleksy metali w syntezie organicznej, procesy utleniania, chemia związków nadtlenowych, fizykochemia i technologia polimerów, synteza i modyfikacje polimerów, zjawiska transportu gazów i jonów w polimerach i membranach polimerowych, procesy katalityczne w technologii i ochronie środowiska, technologie chemicznej i termicznej przeróbki węgla, technologie przerobu surowców węglopochodnych, utylizacja wybranych odpadów przemysłowych, nowe technologie i teoria procesów nieorganicznych i elektrochemicznych, optymalizacja rozwiązań technicznych i aparaturowych procesów przemysłowych; statyka i makrokinetyka procesów nieorganicznych, przemiany fazowe i procesy na granicach faz w układach wieloskładnikowych; substancje o specjalnej czystości i specjalnych właściwościach; utylizacja i zarządzanie odpadami przemysłowymi; korozja i ochrona przed korozją; przemysłowa analiza chemiczna; ekoanaliza, analiza materiałów biologicznych, nowe reakcje i odczynniki analityczne; wymiana masy i ciepła; wybrane zagadnienia inżynierii bioprocesowej; dynamika reaktorów chemicznych; krystalizacja, filtracja, mieszanie, sedymentacja, destylacja, transport pneumatyczny, oczyszczanie gazów. Pracownicy Wydziału współpracują z wieloma ośrodkami akademickimi, jak np. Iowa State Univeristy, Kansas University of Lawrence, Uniwersytet w Trondheim, Université de Rennes, Universita La Sapienza i Universita di Bologna, University College London, University of Southern Denmark, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet w Brunszwiku, Hubei Polytechnical University, Politechnika w Kijowie i Politechnika Lwowska, Vysoka Technicka Skola – Bratislava, Pamukkale University, National Research Center. Współpraca obejmuje wspólne badania naukowe w wielu dziedzinach, wymianę kadry profesorskiej, młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora, doktorantów i studentów, jak również prowadzenie studiów doktoranckich w systemie „joint-supervision”. Wydajność procesu technologicznego – stosunek ilości produktu, który jest otrzymywany w jednostce czasu w konkretnych warunkach technologicznych, do ilości, która teoretycznie może być otrzymana w tym czasie. Jedną z miar wydajności procesu jest też materiałochłonność (wydajność materiałowa):

  Yellowstone jest projektem firmy Boeing, mającym na celu zastąpienie jej wszystkich cywilnych odrzutowców samolotami wysokich technologii. Technologie, które mają zostać wprowadzone to materiały kompozytowe, więcej układów elektrycznych (pozbycie się układów hydraulicznych) i bardziej ekonomiczne silniki turbowentylatorowe, takie jak Pratt & Whitney PW1000G, General Electric GEnx, CFM International CFM56 lub Rolls-Royce Trent 1000. Termin "Yellowstone" odnosi się do technologii, natomiast "Y1" czy "Y3" do konkretnych samolotów. Liofilizacja – suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji. W metodzie tej rozpuszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem. Umożliwia suszenie produktów termolabilnych (nieodpornych na ogrzewanie).

  Nowe technologie (ang. High-tech) to potoczne, często używane w mediach określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce: gdzie "nowe" oznacza, że nie były stosowane w ostatnim pięcioleciu. Myślenie twórcze - jedna z pochodnych myślenia produktywnego. Wynik tego myślenia jest nowy nie tylko dla podmiotu, ale wzbogaca dotychczasową wiedzę nagromadzoną przez pokolenia, np. myślenie, którego celem jest wykrycie przyczyny raka. Dzięki temu rodzajowi myślenia ludzie poznają prawa przyrody, odkrywają nowe technologie oraz tworzą nowe systemy społeczne.

  Worldwide Developers Conference, WWDC - konferencja organizowana przez Apple Inc. w Kalifornii, podczas której firma prezentuje nowe technologie oraz produkty dla deweloperów. Liczba uczestników zazwyczaj waha się między 2000 a 4000 programistów.

  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – park technologiczny w Lublinie, znajdujący się w dzielnicy Felin. Jest centrum naukowo-badawczym, będącym miejscem spotkań dla instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. W projekt ten włączyły się wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Celem są wspólne inwestycje w innowacyjne technologie. LPNT będzie kreował również nowe miejsca pracy na Lubelszczyźnie, tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki zarządzaniu infrastrukturą biurową i badawczą oraz świadczeniu pomocniczych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.

  Fusionopolis (chin. upr. 启汇城) kompleks instytucji naukowo badawczych mieszczący się w Singapurze skupiających w jednym miejscu firmy z branży zaawansowanych technologii, agencje rządowe oraz inne jednostki badawcze, a także zapewniające odpowiednią infrastrukturę umożliwiająca sprawne ich funkcjonowanie. Civilization: Call to Power – strategia turowa, powstała na bazie serii Civilization Sida Meiera. Podobnie jak w oryginale, gracz zarządza wybranym przez siebie narodem, rozwijając go przez kolejne stulecia. W tym celu musi zakładać nowe miasta i kierować ich rozbudową, opracowywać nowe technologie, tworzyć infrastrukturę, budować cuda świata, prowadzić wojny z innymi narodami i sterować polityką wewnętrzną. Stopień skomplikowania jest zwiększony w stosunku do oryginału, wprowadzając w każdej z tych dziedzin nowe rozwiązania. Główną rożnicą jest rozszerzenie rozgrywki również w przyszłość, umożliwiając graczowi opracowanie licznych futurystycznych technologii.

  Twierdzenie Kołmogorowa o ciągłości procesów - twierdzenie podające warunek wystarczający istnienia dla danego procesu stochastycznego jego tzw. ciągłej modyfikacji, to znaczy takiego procesu stochastycznego, którego wszystkie trajektorie są ciągłe oraz są prawie wszędzie równe odpowiednim trajektoriom wyjściowego procesu. Jednym z zastosowań twierdzenia Kołmogorowa o ciągłości procesów jest dowód istnienia procesu Wienera. Antycypacyjna polityka strukturalna - jeden z kierunków polityki strukturalnej, obejmujący wszystkie przedsięwzięcia państwa zmierzające do ułatwiania przedsiębiorcom dostosowania się do nowych warunków gospodarowania w przyszłości. Głównym celem polityki antycypacyjnej jest ułatwienie przesunięć zasobów kapitału i pracy do gałęzi wzrostowych (zazwyczaj są to gałęzie zupełnie nowe, tzw. gałęzie wysokiej techniki).

  Sony Cinealta - kamery z serii HDCAM wykorzystująca nowe technologie filmowe produkowana przez firmę SONY obecnie produkowana pod typem HDW-F900R. W 2009 r. zaprezentowali nowy model CineAlty - SRW-9000. Są też inne serie np. XDCAM. Okręg wyborczy Stirling powstał w 1983 r. i wysyła do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego. Okręg obejmuje miasto Stirling i okolice.

  Proces ministerstw (oficj. proces USA vs. Ernst von Weizsäcker i inni, znany także jako proces Wilhelmstrasse) - jedenasty z 12 procesów norymberskich przeprowadzonych przed amerykańskimi Trybunałami Wojskowymi po zakończeniu głównego procesu zbrodniarzy wojennych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Na ławie oskarżonych znaleźli się przedstawiciele różnych ministerstw III Rzeszy. Proces toczył się w dniach 6 stycznia 1948 - 13 kwietnia 1949 (sędziowie potrzebowali aż 5 miesięcy na sporządzenie wyroku wraz z uzasadnieniem, był to więc najdłuższy z procesów norymberskich).

  Dodano: 22.03.2012. 15:26  


  Najnowsze