• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Praca magisterska o bioetyce zwyciężyła w konkursie HFPC

  28.03.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Praca magisterska o bioetyce Macieja Syski, absolwenta wydziału prawa i administracji UW zwyciężyła w tegorocznym konkursie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Komisja pod kierunkiem prof. Ewy Łętowskiej łącznie przyznała 4 nagrody i 2 wyróżnienia.  Poinformowała o tym w piątek PAP Fundacja, która organizuje doroczny konkurs na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka.

  Do konkursu stanęło 29 autorów prac magisterskich z dziedziny prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, pedagogiki, europeistyki, rosjoznawstwa i malarstwa. Uczestnicy reprezentowali 15 różnych uczelni z całej Polski. Prace były skontrolowane internetowym programem antyplagiatowym.

  Oceny prac dokonała 12-osobowa Komisja konkursowa, której przewodniczyła sędzia TK prof. Ewa Łętowska. Zasiadali w niej też eksperci z różnych dziedzin, zajmujący się prawami człowieka (m.in. sędzia Sądu Najwyższego Teresa Fleming-Kulesza, b. szef więziennictwa gen. Paweł Nasiłowski, b. sędzia TK prof. Jerzy Ciemniewski, adwokat Jacek Dubois, dziennikarka Ewa Siedlecka i dr Agnieszka Bieńczyk-Missala z Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

  Komisja konkursowa przyznała cztery nagrody - za miejsce pierwsze, drugie i dwa trzecie ex aequo - a także dwa wyróżnienia. Gala ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień autorom prac odbędzie się w kwietniu.

  Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Maciej Syska, autor pracy pt. "Oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym", napisanej na Wydziale Prawa i Administracji UW pod kierunkiem prof. Marka Safjana (b. prezesa TK - PAP). Uznano, że autor porusza wyjątkowo ważny i aktualny temat z zakresu bioetyki, a pracę cechuje "szczególna samodzielność przemyśleń autora, oparta na niezwykle precyzyjnej analizie i bogatych źródłach, zarówno polskich jak i obcojęzycznych".

  Zwycięzca otrzymał w nagrodę miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni oraz miesięczne, płatne praktyki, zaś jego praca magisterska zostanie opublikowana.

  Drugie miejsce w konkursie komisja przyznała Annie Wuwer za pracę magisterską z dziedziny rosjoznawstwa pt. "Naruszenia praw więźniów w Rosji (2004-09)". Autorka napisała ją na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jej promotorem jest prof. Aleksy Awdiejew (znany też z działalności artystycznej - PAP).

  "Członkowie komisji zgodnie uznali, że pracę czyta się z bardzo dużym zainteresowaniem, ze względu na jej styl i zawarte treści. Temat pracy jest trafnie osadzony w realiach aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Rosji. Niewątpliwie autorka wykazała się szczególnym zaangażowaniem, m.in. w dotarciu do często trudno dostępnych źródeł" - poinformowała Fundacja.

  Laureaci z dwóch przyznanych trzecich miejsc to Karolina Borkowska z UW i Adam Wojciechowski z UJ.

  Borkowską nagrodzono za pracę z zakresu pedagogiki pt. "Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny". Promotorem pracy jest dr hab. Maria Kolankiewicz. Komisja doceniła interdyscyplinarność pracy, łączącej wiedzę prawniczą oraz pedagogiczną i samodzielność jej części badawczej.

  Wojciechowski jest autorem pracy z dziedziny stosunków międzynarodowych pt. "Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka - stan obecny i perspektywy" napisanej pod kierunkiem prof. Bogusławy Bednarczyk. Doceniono go za ciekawy i aktualny temat i za umiejętność wyrażania własnych, odważnych sądów, popartych solidnymi argumentami.

  Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymują miesięczne, płatne praktyki oraz możliwość opublikowania swoich prac w formie elektronicznej (e-book) na stronie internetowej HFPC.

  Ponadto Komisja wyróżniła jeszcze dwie prace magisterskie: autorstwa Michała Pawłowskiego z UW pt "Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar", napisaną pod kierunkiem dr. Piotra Kładocznego, oraz pracę Michała Krotoszyńskiego pt. "Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji", napisaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Sławomiry Wronkowskiej. Laureaci wyróżnień również będą mieli możliwość opublikowania pracy w formie e-booka. WKT

  PAP - Nauka w Polsce

  abr/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni.

  Pedagogika pracy – dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca człowieka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do jego warunków pracy itp.

  Praca zespołowa – praca stanowiąca podstawową, a zarazem wyższą formę organizacji pracy. Polega na powierzeniu określonej grupie pracowników czynności lub operacji wydzielonych z procesów pracy.

  Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.

  Andrzej Sankowski (ur. 16 września 1940) – polski chirurg ogólny i chirurg plastyk, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i stypendysta PAN (pobyt w Pradze i praca z dziedziny immunologii pod kierunkiem kandydata do Nagrody Nobla – prof. M. Haska). Jako pierwszy w Polsce napisał pracę doktorską z immunologii tkankowej. I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej zrobił pod kierunkiem prof. Łapińskiego.

  Zatrudnienie (praca w sensie prawnym) – umowa między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję. (praca jest odpłatna, nie ma możliwości pracy bez wynagrodzenia - Art. 22. § 1. kodeks pracy; popr. 12.11.2010 r SA) Zatrudnienie istnieje również w sektorze publicznym (państwowym), organizacjach non-profit i w sektorze gospodarstw domowych.

  Zatrudnienie (praca w sensie prawnym) – umowa między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję. (praca jest odpłatna, nie ma możliwości pracy bez wynagrodzenia - Art. 22. § 1. kodeks pracy; popr. 12.11.2010 r SA) Zatrudnienie istnieje również w sektorze publicznym (państwowym), organizacjach non-profit i w sektorze gospodarstw domowych.

  Dodano: 28.03.2011. 00:33  


  Najnowsze