• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo obliczeniowe - zbliżenie do zasad biznesowych, Pittsburgh, USA

  12.04.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 6 czerwca 2011 r. w Pittsburghu, USA, odbędzie się wydarzenie pt. "Prawo obliczeniowe - zbliżenie do zasad biznesowych".

  Prawo obliczeniowe to podejście do zautomatyzowanego wnioskowania prawnego koncentrujące się na semantycznie bogatej, formalnej reprezentacji prawa, regulacji, postanowień umownych i zasad biznesowych. Aktualne narzędzia informatyczne przeznaczone do handlu elektronicznego nie zaspokajają potrzeb przedsiębiorstw, organizacji czy jednostek, które przeprowadzają złożone transakcje za pośrednictwem Internetu.

  Jednak wzrost ilości danych semantycznych w świecie handlu elektronicznego i transakcji online, w połączeniu z ugruntowanymi zestawami zasad, które wyraźnie odnoszą się do tych danych, stwarza środowisko, w którym zastosowanie zautomatyzowanego wnioskowania do prawa może przynieść dobre owoce, redukując niewydolność, umożliwiając transakcje i wyposażając jednostki w wiedzę o tym, w jaki sposób prawo wpływa na ich zachowanie.

  Wydarzenie posłuży za forum współpracy do wymiany najnowszych lub wstępnych wyników, prowadzenia ożywionych dyskusji na konkretny temat i omówienia wykorzystania modeli obliczeniowych do utrwalania procedur biznesowych, które można ponownie wykorzystać w systemach informacyjnych usług elektronicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Prawo do sądu - jedna z fundamentalnych zasad państwa prawa. Traktowana jest i jako dyrektywa tworzenia prawa skierowana do ustawodawcy, i jako publiczne prawo podmiotowe jednostki wobec państwa.

  Klauzula Martensa - klauzula zamieszczona w preambule do IV konwencji haskiej z roku 1907; nazwana od nazwiska delegata rosyjskiego Fiodora Martensa, który ją zaproponował. Odnosi się ona do wypadków nieobjętych przepisami IV konwencji haskiej, odnoszących się do wojny lądowej. Według klauzuli Martensa, w owych sytuacjach ludność i wojujący znajdują się pod opieką zasad prawa narodów, które swój początek biorą z przyjętych zwyczajów, sumienia narodów oraz zasad ludzkości (Dz. Ust. RP 1927, nr 21, poz. 161).

  Po przeczytaniu dyskusji do pierwszych dwóch wersji doszedłem do wniosku, że nie ma sensu próbować wprowadzić niczego nowego w tej propozycji, bo to wywoła zbyt wiele kontrowersji. Zamiast tego proponuję po prostu opisać praktykę, i nic więcej --> stąd myślę, że można by sobie podarować podpisy adminów zgadzających się na dłuższą blokadę. Zresztą była sonda (na okoliczność wersji Nuxa), która pomysł raczej odrzuciła. Ta wersja zasad ma, moim zdaniem, przede wszystkim przejść (Lcamtuf w głosowaniu do 1 wersji mówił chyba ironicznie o roku 2011...), bo dopiero wtedy będzie podstawa do prowadzenia dyskusji na temat ewentualnych zmian. Tak długo, jak długo nie będzie ustalonych zasad, żadne zmiany nie będą mogły się udać, bo nawet, jeżeli zostanie w Barze (w co wątpię) ustalony jakiś konsensus, i tak nie będzie on musiał być przestrzegany. Co innego, jeśliby dyskusja na temat zmiany istniejących zasad zakończyła się powodzeniem - wtedy rezultat zostałby wprowadzony w życie. Na razie obowiązuje prawo zwyczajowe, i trzeba je po prostu spisać.

  Business Activity Monitoring (BAM) – rozwiązanie informatyczne, które dostarcza w czasie rzeczywistym danych dotyczących kluczowych wskaźników biznesowych przedsiębiorstwa w celu poprawy efektywności jego działalności operacyjnej.

  Po przeczytaniu dyskusji do pierwszych dwóch wersji doszedłem do wniosku, że nie ma sensu próbować wprowadzić niczego nowego w tej propozycji, bo to wywoła zbyt wiele kontrowersji. Zamiast tego proponuję po prostu opisać praktykę, i nic więcej --> stąd myślę, że można by sobie podarować podpisy adminów zgadzających się na dłuższą blokadę. Zresztą była sonda (na okoliczność wersji Nuxa), która pomysł raczej odrzuciła. Ta wersja zasad ma, moim zdaniem, przede wszystkim przejść (Lcamtuf w głosowaniu do 1 wersji mówił chyba ironicznie o roku 2011...), bo dopiero wtedy będzie podstawa do prowadzenia dyskusji na temat ewentualnych zmian. Tak długo, jak długo nie będzie ustalonych zasad, żadne zmiany nie będą mogły się udać, bo nawet, jeżeli zostanie w Barze (w co wątpię) ustalony jakiś konsensus, i tak nie będzie on musiał być przestrzegany. Co innego, jeśliby dyskusja na temat zmiany istniejących zasad zakończyła się powodzeniem - wtedy rezultat zostałby wprowadzony w życie. Na razie obowiązuje prawo zwyczajowe, i trzeba je po prostu spisać.

  Ogólne zasady prawa międzynarodowego - część prawa międzynarodowego, która obejmuje normy uznane przez wszystkie państwa i nie podlegające w zasadzie dyskusji. Normy te odnajdziemy w różnej postaci w systemach prawnych wszystkich państw. Przez niektórych uważane są za odrębne źródło prawa międzynarodowego. Część spośród ogólnych zasad prawa wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego i po dziś dzień wyrażana jest w języku łacińskim, np. nemo iudex in causa sua (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie), czy audiatur et altera pars (należy wysłuchać również drugiej strony).

  Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE).

  Dodano: 12.04.2011. 16:17  


  Najnowsze