• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prelegenci z 7 krajów pojawią się na BIOCONNECT 2012

  14.03.2012. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W maju w Poznaniu kilkunastu światowej sławy ekspertów z branży biotechnologicznej i Life Science spotka się podczas konferencji BIOCONNECT 2012. Przez dwa dni dyskutować będą m.in. o medycynie personalizowanej i regeneracyjnej, rozwoju nowych leków, bioinformatyki czy nanobiotechnologii.

  Organizatorem imprezy, która w 2011 roku zgromadziła w stolicy Wielkopolski ponad 150 teoretyków i praktyków biosektora, są Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska oraz Nickel Technology Park Poznań. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest serwis PAP - Nauka w Polsce.

  15 i 16 maja przedstawiciele branży biotechnologicznej z całego świata już po raz drugi spotkają się w Poznaniu podczas międzynarodowej konferencji BIOCONNECT 2012. Swój udział w BIOCONNECT 2012 potwierdziło już 17 prelegentów - bioekspertów z Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch, Szwecji, Szwajcarii, Grecji i Polska.

  Organizatorzy przewidzieli wykłady i panele dyskusyjne prowadzone przez specjalistów w najpopularniejszych obecnie dziedzinach biosektora. Będzie m.in. mowa o współpracy pomiędzy biotechnologią a przemysłem farmaceutycznym, o komórkach macierzystych i medycynie regeneracyjnej oraz o rozwoju nowych leków. W czasie konferencji odbędą się także warsztaty: "Wycena produktu i własności intelektualnej na wczesnym etapie rozwoju technologii Life Science". Poza tym uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z możliwościami dofinansowania projektów badawczych ze środków krajowych i Unii Europejskiej oraz zagadnieniami związanymi z ochroną prawną wynalazków biotechnologicznych.

  Konferencji BIOCONNECT 2012 towarzyszyć będzie sesja posterowa z główną nagrodą w wysokości 5 tys. zł. Do udziału w niej organizatorzy zapraszają środowiska akademickie z całej Polski, zajmujące się badaniami naukowymi w szeroko pojętej branży biotechnologicznej: od biomateriałów, przez bioinformatykę i biologię obliczeniową, biotechnologię stosowaną, nanobiotechnologię, aż po biotechnologię wykorzystywaną w ochronie zdrowia, a także rolnictwie. Prace zwycięzców zostaną ponadto opublikowane w "Przeglądzie Lekarskim".

  Udział w konferencji jest płatny, ale uczestnicy sesji posterowej mogą w niej uczestniczyć bez opłat. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie www.bioconnect2012.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ ula/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie). Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad.

  Traktat o handlu bronią to proponowana nazwa wielostronnej umowy międzynarodowej wprowadzającej regulacje dotyczące międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. Traktat był przedmiotem negocjacji podczas światowej konferencji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w dniach 2 - 27 lipca 2012 roku w Nowym Jorku. Jako, że nie udało się znaleźć konsensusu w sprawie ostatecznego tekstu, nowe spotkanie na konferencji zaplanowano na 18 - 28 marca 2013 roku. 2 kwietnia 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło traktat . Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju (ang. World Science Day for Peace and Development, WSDPD) – coroczne święto obchodzone 10 listopada przez państwa ONZ, ustanowione na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku (Uchwała 31C/20), podkreślające zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki oraz realizację podjętych przez nią zobowiązań na Światowej Konferencji na rzecz Nauki (Budapeszt 1999).

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Big East Conference - jedna z konferencji NCAA Division I, najwyższej klasy rozgrywkowej NCAA, głównego systemu międzyuczelnianych zawodów sportowych w Stanach Zjednoczonych. Biura konferencji mieszczą się w Providence w stanie Rhode Island. Do konferencji należy szesnaście uczelni oraz dodatkowo jeden członek stowarzyszony, wystawiający swoją reprezentację tylko w jednej dyscyplinie sportu. Na rok 2012 zaplanowano poszerzenie konferencji do 17 uczelni.

  Kongres Public Relations — spotkanie przedstawicieli branży public relations w Polsce, które odbywało się w Rzeszowie w latach 20032010. Organizatorami edycji w roku 2010 byli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Agencja RPR Group oraz Marketingowe Forum Naukowe działające przy WSIiZ. W trakcie trzydniowej konferencji corocznie prezentowano około 40 wystąpień przedstawicieli branży oraz zorganizowano sesję naukową. Podczas konferencji w roku 2009 opublikowany został list otwarty, przeciwko zrównywaniu public relations z propagandą i tym samym deprecjonowaniu public relations w debacie publicznej. Od roku 2011 zamiast Kongresu Public Relations organizowany jest Kongres Profesjonalistów Public Relations we Wrocławiu. W roku 2012 organizatorami są Uniwersytet Wrocławski, Związek Firm Public Relations oraz Newsline Sp. z o.o.. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi).

  Agenda 21 (ang. Action Programme – Agenda 21) – Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na konferencji "Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro. Jej polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu "Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój".

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Gdański Areopag – cykl dyskusji, konferencji, seminariów i koncertów, organizowanych w Gdańsku w latach od 2008 do 2012 przez Forum Dialogu Gdański Areopag, Duszpasterstwo Dziennikarzy oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, podczas których poruszane były tematy etyczne i religijne. Spotkaniom towarzyszyły wystawy, prezentacje oraz akcje charytatywne.

  X edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera jubileuszowa edycja turnieju odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 20 - 22 lipca 2012 roku. Zielona Góra oficjalnie umowę organizacyjną podpisała podczas konferencji prasowej 21 lutego 2012 roku. Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED) – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

  Dodano: 14.03.2012. 12:33  


  Najnowsze