• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezentacja programu COST, Francja

  02.08.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  CLAIRE, akwitański punkt informacyjny dotyczący badań europejskich, organizuje dzień prezentacji dotyczący europejskiego programu COST ( współpraca europejska w dziedzinie badań naukowych i technicznych), który odbędzie się 14 kwietnia w Bordeaux we Francji.

  Dwaj badacze z INRA, Francuskiego Narodowego Instytutu Badań Agronomicznych, omówią swój udział w projekcie COST, a francuski krajowy koordynator COST przedstawi dodatkowe informacje na temat programu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Google AdWords – system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense, sprzedawane w modelu CPC, CPM i CPA. CPM (cost per mille, z łac. mille - tysiąc, określany także jako CPT cost per thousand) – w reklamie internetowej jest to koszt dotarcia do tysiąca odbiorców i obliczany jest na podstawie liczby odsłon witryny internetowej.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Pay per acquisition (PPA) – rodzaj reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za wykonanie konkretnej akcji na stronie docelowej, np. zakup, przesłanie danych kontaktowych. Osoba reklamująca swoją firmę bądź usługi płaci za każdego użytkownika, który wykona pożądaną akcję. W odróżnieniu do innych form rozliczeń nie płaci się za wyświetlenia (CPM) ani za kliknięcia (CPC). CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Inkrementalny współczynnik efektywności kosztów (ang. incremental – cost-effectiveness ratio, zwany często współczynnikiem ICER) – oznacza koszt interwencji medycznej (zabiegu operacyjnego, badania laboratoryjnego, porady specjalistycznej itp.), który skutkuje pozytywnym efektem zdrowotnym. Ze względu na ograniczone fundusze w systemie ochrony zdrowia, współczynnik ten jest bardzo pomocny w podejmowaniu decyzji nad sensem finansowania danej procedury medycznej, na przykład badań przesiewowych lub refundacji leku. Efektywność kosztowa (Cost efficiency) lub Optymalność kosztowa (Cost Optimality) – w kontekście programowania równoległego (parallel computer algorithms), odnosi się do miary jak efektywnie programowanie równoległe może zostać użyte do rozwiązania poszczególnych problemów. Algorytm równoległy jest rozumiany jako efektywny kosztowo jeżeli jego notacja asymptotyczna (asymptotic running time) pomnożona przez ilość jednostek wykonawczych zaangażowanych w obliczenia jest porównywalna z czasem wykonywania się najlepszego algorytmu sekwencyjnego.

  Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.

  From tha Chuuuch to da Palace - singel amerykańskiego rapera Snoop Dogga pochodzący z albumu pt. Paid tha Cost to Be da Boss. Został wydany w październiku 2002 roku. Gościnnie występuje Pharrell Williams. Do utworu powstał teledysk. Utwór również znalazł się w filmie 50 pierwszych randek.

  Analiza CVP, analiza koszt-wolumen-zysk (ang. cost-volume-profit analysis) – jedno z narzędzi rachunkowości zarządczej, ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących m.in.: Beautiful - singel amerykańskiego rapera Snoop Dogga pochodzący z albumu pt. Paid tha Cost to Be da Boss. Został wydany w styczniu 2003 roku. Gościnnie występuje Pharrell Williams - członek duetu The Neptunes i piosenkarz Charlie Wilson. Do utworu powstał teledysk. Reżyserem został Chris Robinson. Akcja klipu była kręcona w Rio de Janeiro w Brazylii.

  Dodano: 02.08.2010. 20:12  


  Najnowsze