• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezentacja średniowiecznej biżuterii z grodziska w Czermnie

  14.12.2011. 15:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Cenną biżuterię z XIII wieku, odkrytą w czasie badań wykopaliskowych w Czermnie (Lubelskie), gdzie - według archeologów - prawdopodobnie znajdował się główny ośrodek dawnych Grodów Czerwieńskich, pokazano 14 grudnia na UMCS w Lublinie.  W Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprezentowano w szklanej gablocie kilkanaście najbardziej efektownych ze znalezionych w Czermnie kosztowności - m.in. bransolety, pierścienie, zausznice.

  ,,To biżuteria wczesnośredniowieczna, którą można datować na mniej więcej XIII wiek. To przykład pięknej, ruskiej sztuki złotniczej, najwyższa klasa jubilerska" - powiedział Marcin Piotrowski z Instytutu Archeologii UMCS, który wraz z Arturem Troncikiem odkrył precjoza w trakcie badań kompleksu osadniczego w Czermnie, w kwietniu tego roku.

  Archeolodzy w Czermnie znaleźli dwa skarby, czyli kosztowności zgromadzone w dwóch miejscach, w odległości ok. 20 metrów od siebie. W jednym miejscu biżuteria zgromadzona była w garnku, w drugim znaleziona została w ziemi - prawdopodobnie była złożona w opakowaniu z materiałów organicznych, które uległo degradacji. W sumie znalezione skarby liczą ok. 40 przedmiotów różnej wielkości. Są to pierścienie, zausznice, naramienniki, bransolety mankietowe i spiralne oraz kołty, czyli efektowne wisiory noszone przy skroniach, pierwotnie zawierające pakuły nasączone pachnidłami.

  Jak mówi Piotrowski, badania znaleziska i przeprowadzone prace konserwatorskie wykazały, że jest to biżuteria wykonana ze srebra wysokiej próby, część eksponatów ma złocenia oraz zdobienia wykonane z różnych metali. ,,To były przedmioty drogie, co może świadczyć, że gród w Czermnie zamieszkiwały ówczesne elity społeczne" - powiedział Piotrowski.

  Archeologowie przypuszczają, że skarby te ukryto pośpiesznie prawdopodobnie w czasie najazdu Tatarów na Grody Czerwieńskie w połowie XIII wieku.

  Kolekcję w Lublinie można oglądać tylko w środę 14 grudnia. W dalszej kolejności planowane są prezentacje znaleziska na wystawach poza granicami Polski. Potem biżuteria ma być wyeksponowana w Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.

  Badania w Czermnie (pow. Tomaszów Lubelski) archeolodzy UMCS prowadzą od wielu lat. W ubiegłym roku potwierdzili tam istnienie fundamentów romańskiego kościoła, co może świadczyć, że znajdował się tam główny ośrodek średniowiecznych Grodów Czerwieńskich. Odkryty w Czermnie kompleks osadniczy powiązany z grodem to - zdaniem archeologów z UMCS - najprawdopodobniej znany ze źródeł ruskich Czerwień.

  O Grody Czerwieńskie toczyli walki polscy Piastowie z władcami ruskiego Kijowa. Czerwień był wówczas jednym z największych ośrodków w tej części Europy. Grodzisko w Czermnie, wsi nad rzeką Huczwą, przy granicy z Ukrainą, jest przedmiotem zainteresowania badaczy już od XIX w.

  Na nadrzecznych łąkach zachował się tam masyw wału obronnego, wyniesienia podgrodzi i chrześcijańskie cmentarzyska. Przez łąki, od grodu w stronę rzeki, ciągnęły się dwa pomosty, szerokie na trzy metry, ułożone na potężnych dębowych palach. Jeden z nich miał około 100 m długości, drugi znacznie więcej. Prowadziły one najpewniej do przystani. Próbki drewna pobrane z tych konstrukcji pozwoliły stwierdzić, że gród budowano z drzew ściętych w XI wieku, zaś drzewa użyte na pomosty ścięto w XII i pierwszych latach XIII wieku naszej ery.

  PAP - Nauka w Polsce

  ren/ ls/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czerwień – jeden z Grodów Czerwieńskich. Obecnie uznaje się, że Czerwieniem była wieś Czermno w gminie Tyszowce. Wierzbianie, inna nazwa "Wierwianie" (ros. вервяне) – plemię zachodniosłowiańskie, poświadczone w połowie X wieku, prawdopodobnie zasiedlające obszar tzw. Grodów Czerwieńskich nad górnym Bugiem. Plemię zostało wspomniane tylko w dziele cesarza bizantyjskiego Konstantyna VII Porfirogenety (905-959) w formie Βερβίανοι. Do tego plemienia trybutarnego udawał się władca Rusi w ramach tzw. poludzia czyli objazdu okrężnego. Wierzbianie zamieszkiwali obszary, o które rywalizowała Ruś Kijowska z państwem polskim, dlatego wcześnie utracili niezależność i w późniejszym czasie nie są już wymieniani jako osobne plemię. Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja w Czermnie – jedna z 8 parafii dekanatu przedborskiego diecezji radomskiej.

  Bitwa pod Wołyniem (dzisiejszy Gródek w pow. hrubieszowskim; dawny gród Wołyń wchodzący w skład Grodów Czerwieńskich), znana także jako Bitwa nad Bugiem – bitwa rozegrana 22 lipca 1018 przez wojska późniejszego króla polskiego Bolesława Chrobrego z wojskami Jarosława Mądrego (księcia kijowskiego) na terenie Grodów Czerwieńskich nad Bugiem (obecnie wieś Gródek) podczas wyprawy kijowskiej. Czerwieńsk (Czerwieńsk Odrzański, niem. Rothenburg an der Oder) – miasto położone na Wysoczyźnie Czerwieńskiej, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Według danych z 31 grudnia 2007 miasto miało 4141 mieszkańców.

  Czarna biżuteria to biżuteria patriotyczna noszona na znak żałoby narodowej po upadku powstania styczniowego. Wykonana z tanich materiałów (oryginalna biżuteria w wielu przypadkach została przekazana na rzecz powstańców), jak na przykład z patynowanego na czarno żelaza. Grody Czerwieńskie (Ziemia czerwieńska) (niem. Rotburgenland, ukr. Червенські городи, węg. Vörösföldnek) – powszechnie przyjęta w historiografii nazwa ziem stanowiących w X i XI wieku przedmiot rywalizacji polsko-ruskiej.

  Historia Chełma – na podstawie badań archeologicznych, przeprowadzonych w takich miejscowościach jak m.in. Łowcza, Bukowa, Okuninka stwierdzono, że początki osadnictwa na ziemiach, na których znajduje się Chełm, sięgają epoki paleolitycznej (ok. 30 tys. lat p.n.e.). Odkryte przedmioty wskazują, że istniał tu nieprzerwany ciąg osadniczy na przestrzeni kolejnych epok. Na terenie samego Chełma osadnictwo rozpoczęło się na początku naszej ery. Mieszkała tu wówczas ludność kultury przeworskiej. W X wieku na Wysokiej Górce istniał gród drewniano-kamienny. Na przełomie VII i VIII wieku tereny miasta obejmował związek plemienny Lędzian z siedzibą w Sandomierzu. Tereny międzyrzecza Wieprza i Bugu zostały wzmocnione przez wybudowanie sieci grodów – nazwanych później Grodami Czerwińskimi. KS Piast Czerwieńsk – polski klub piłkarski z siedzibą w Czerwieńsku, założony w 1947 r. Klub m.in. grał w III lidze (trzeci poziom).

  Res Historica - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities (10 pkt). Aktualnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Słapek, dyrektor IH UMCS. Czasopismo ukazuje się od roku 1997.

  Dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego, zwłaszcza w zakresie języka portugalskiego. Jest kierownikiem Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS, dyrektorem Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoesa przy UMCS, Prodziekanem Wydziału Humanistycznego (UMCS) ds. współpracy z zagranicą, Honorowym Konsulem Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie.

  Biżuteria patriotyczna (biżuteria emblematyczna, biżuteria żałobna) – biżuteria noszona w celu wyrażenia postawy obywatelskiej i uczuć narodowych wobec sytuacji zagrożenia ojczyzny (np. zabory) lub żałoby narodowej (np. upadek powstania). Irena Kutyłowska - polska archeolog. Specjalizuje się w archeologii średniowiecza. Pracowała w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje na UMCS w Lublinie. W 1991 roku uzyskała habilitację na Uniwersytecie Warszawskim (praca pt. Rozwój Lublina w VI - XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu). W 1990 roku w swojej rozprawie habilitacyjnej przedstawiła hipotezę, że lubelski kościół pw. św. Michała pochodził z połowy dziesiątego wieku. Oznaczało to, że chrześcijaństwo do Lublina przyszło - prawdopodobnie z Moraw - wcześniej, niż do Polski.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów, jeden samodzielny zakład oraz Centrum Studiów Kanadyjskich. Biblioteka Główna UMCS – Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została utworzona w 1944 wkrótce po jego powołaniu (23 października 1944). Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 1 550 tys. woluminów (stan na koniec 2008 roku) i ma charakter interdyscyplinarny. Wraz z 20 specjalistycznymi bibliotekami wydziałowymi i Centrum Dokumentacji Europejskiej tworzy centrum informacyjno-biblioteczne uczelni. Oprócz udostępniania własnych zasobów, umożliwia czytelnikom dostęp z kilkudziesięciu komputerów do bibliotek, katalogów i serwisów informacyjnych całego świata. Od 1968 roku jej główna siedziba mieści się w gmachu przy ul. Radziszewskiego. Na początku wieku został on rozbudowany o nowe skrzydło.

  Dodano: 14.12.2011. 15:19  


  Najnowsze