• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Czapiński opowie o relacjach między szczęściem a pieniędzmi

  11.04.2012. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy zdarza się tak, że pieniądze dają szczęście i czy może być tak, że szczęście ma realną wartość, którą da się przeliczyć na złotówki? Takimi zagadnieniami chce się zająć prof. Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego 16 kwietnia w czasie Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki w Warszawie.

  "Czy pieniądze dają szczęście? Większość twierdzi, że nie dają, ale to nie jest do końca prawda. Ważne jest to, by spróbować sprawdzić, komu dają i w jakich warunkach, a komu rzeczywiście nie dają" - zapowiada swoją prelekcję prof. Czapiński.

  Inny problem, który chce poruszyć naukowiec jest stosunkowo nowy. "Czy nie jest przypadkiem tak, że szczęście daje pieniądze? Innymi słowy, że to szczęście ma pewną realną wartość i ludzie szczęśliwi mają większe szanse na to, żeby gromadzić majątek i powiększać swoje dochody?" - zastanawia się naukowiec.

  Czapiński opowie też o tym, czy poziom szczęścia bardziej zależny jest od bezwzględnej ilości posiadanych przez nas pieniędzy, czy raczej zależy od ilości pieniędzy, które posiadają sąsiedzi czy inne osoby, z którymi się porównujemy.

  Film zapowiadający spotkanie można znaleźć na stronie: http://youtu.be/cM0wBJQ04Mo

  Spotkanie z badaczem rozpocznie się o godz. 18 w Kawiarni Skwer w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 60a). Kawiarnia Naukowa rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku. Bezpłatne spotkania odbywają się od października do czerwca, w trzeci poniedziałek miesiąca.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przodozgryz – jako odstępstwo od zgryzu prawidłowego może dotyczyć zarówno samych zębów jak i całych szczęk. Ważne jest ustalenie, czy szczęka i żuchwa są normalnie rozwinięte, czy też występują odstępstwa od normy (np. połączenie makrogenii – zbyt dużej żuchwy z mikrognacją – niedorozwiniętą szczęką górną). Prawie we wszystkich przypadkach przodozgryz wymaga leczenia, gdyż zaburza funkcje gryzienia i życia, może przyczynić się do wystąpienia chorób przyzębia i zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego, a także dlatego, że od osiągnięcia pewnego wieku można go korygować już tylko chirurgicznie. Górka Szczęśliwicka (Kopiec Szczęśliwicki) – sztucznie usypane wzniesienie o wysokości 152 m n.p.m., w Parku Szczęśliwickim na Szczęśliwicach, w zachodniej części dzielnicy Ochota i najwyższy punkt wysokościowy Warszawy. Teren parku (ok. 3,5 ha) otoczony jest od zachodniej (po drugiej stronie ul. Drawskiej) strony domami przy ul. Przy Parku oraz Fortem Szczęśliwice, a od wschodniej – jeziorkiem Glinianki Szczęśliwickie. Szczęsna — staropolskie imię żeńskie. Wywodzi się od słowa "szczęśliwa". Żeński odpowiednik imienia Szczęsny; jest uważana za odpowiednik znaczeniowy łacińskiego imienia Feliksa, Felicja. Patronem tego imienia jest św. Zygmunt Szczęsny Feliński

  Szczęście przychodzi, kiedy chce – nieukończony polski film fabularny z 1939 roku na podstawie powieści Kamila Nordena. Szczęki 4 - Zemsta – amerykański film z 1987 roku z gatunku thriller. Jest to czwarta i ostatnia część serii Szczęki; reżyserem, scenarzystą i producentem jest Joseph Sargent.

  Motywy trzymania pieniądza – źródła dążenia ludzi do posiadana i trzymania pieniędzy. Należy ich szukać w funkcji pieniadza jako środka wymiany i środka przechowywania wartości. Ludzie trzymają pieniądze tylko wtedy, gdy dostrzegają w tym korzyści. Artykulator - mechaniczne urządzenie używane w ortodoncji i chirurgii szczękowo-twarzowej, w którym są usytuowane gipsowe modele szczęk. Praca artykulatora służy do zmienienia położenia (fiksowania) gipsowej szczęki i żuchwy. Zadaniem artykulatora jest zobrazowanie specjalistom jak zmieni się układ szczęk i warunków zgryzowych pacjenta po zabiegu chirurgicznym.

  Znak pieniężny – emitowany przez państwo materialny znak posiadania przez okaziciela określonej ilości pieniądza. Znaki pieniężne emitowane są w formie monet i banknotów. Gwarantem wartości znaku pieniężnego jest państwo. Szczęsny — imię męskie pochodzenia polskiego, po raz pierwszy notowane w 1422 roku. Wywodzi się od słowa "szczęśliwy" i jest uważane za odpowiednik znaczeniowy łacińskiego imienia Feliks. Patronem tego imienia jest święty Zygmunt Szczęsny Feliński, wspominany 17 września.

  System rezerw częściowych – został opracowany jako remedium na praktycznie nieograniczoną (w długim okresie) możliwość kreacji pieniądza przez banki komercyjne. Teoretycznie, gdyby wszystkie pieniądze były przechowywane w bankach oraz wszystkie rozliczenia dokonywane byłyby bezgotówkowo, to jedynym limitem kreacji pieniądza byłoby zapotrzebowanie na kredyt. Dzięki temu systemowi bank centralny ma pośredni wpływ na podaż pieniądza. System ten jednak nie daje możliwości powiązania ilości pieniędzy w obiegu z wartością towarów i usług oferowanych na rynku.

  Ilościowa teoria pieniądza – twierdzenie o istnieniu zależności przyczynowo-skutkowej między ilością pieniądza w obiegu a poziomem cen. Jeśli rozmiary handlu są stałe, ceny zmieniają się wprost proporcjonalnie do podaży pieniądza. Zależność tę możemy zapisać za pomocą wzoru:

  Nadwyżka budżetowa - suma dochodów budżetowych przewyższająca wydatki budżetowe; jeden z rodzajów nadwyżki finansowej. Powoduje wycofanie z obiegu określonej ilości pieniądza (działanie deflacyjne) i umożliwia wprowadzenie do obiegu dodatkowej ilości pieniądza poprzez udzielenie kredytu (kreacja pieniądza). Nadwyżka budżetowa jest jednym ze źródeł pokrycia kredytów bankowych. Skala i przeznaczenia nadwyżki budżetowej jest pochodną polityki społecznej i polityki gospodarczej. Zależy również od systemu finansowania działalności gospodarczej, który w różnym zakresie może angażować środki własne podmiotów gospodarczych, dotacje budżetowe i kredyt bankowy. Bożeciech, Bożciech – staropolskie imię męskie, złożone z członu Boż(e)- ("Bóg", ale też "bogactwo, szczęście") oraz -ciech ("uciecha, pociecha"). Może ono oznaczać "tego, który cieszy się Bogiem", ale też "bogactwem, szczęściem".

  Bentheuphausia amblyops – średniej wielkości gatunek szczętek (Euphausiacea), jedyny w monotypowym rodzaju Bentheuphausia, który jest również jedynym w monotypowej rodzinie szczętek Bentheuphausiidae. Wszystkie inne znane gatunki kryla (85 gatunków) są sklasyfikowane w rodzinie Euphausiidae. Szczęka (łac. maxilla) albo kość szczękowa (łac. os maxillare) – kość parzysta, stanowiąca zasadniczą część składową czaszki twarzowej. Kość szczękowa składa się z trzonu (corpus) i czterech wyrostków: czołowego, jarzmowego, podniebiennego i zębodołowego.

  Dodano: 11.04.2012. 00:33  


  Najnowsze