• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Pierański o Ślepym Zegarmistrzu czyli wykład otwarty na UAM

  08.02.2010. 14:43
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  "Wielkie i małe konstrukcje Ślepego Zegarmistrza" - to temat najbliższego z cyklu otwartych wykładów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który odbędzie się 10 lutego. Prelekcję wygłosi prof. dr hab. Piotr Pierański z Politechniki Poznańskiej.

  "Wykład powinien zainteresować każdego, kogo interesują nauki przyrodnicze i kto zadaje sobie pytanie, jaki wpływ osiągnięcia tych nauk mają na nasz sposób widzenia świata i obecności człowieka w tym świecie - zapowiada profesor Pierański. - To będzie też spojrzenie fizyka na teorię ewolucji z perspektywy czasu, który upłynął od momentu jej sformułowania".

  Prezentacja odbędzie się w formie multimedialnej. "Profesor Pierański przedstawi odpowiednie wprowadzenie, zrozumiałe dla młodzieży, zanim wkroczy w zagadnienia, wykraczające poza poziom ich wiedzy" - dodaje dr hab. Grzegorz Musiał z Wydziału Fizyki UAM.

  Ze względu na olbrzymie zainteresowanie wykładami otwartymi organizatorzy wprowadzili zgłoszenia tylko za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.wo.amu.edu.pl. Mogą się zgłaszać szkoły, które później są proszone o potwierdzenie chęci uczestnictwa.

  Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, rezerwacja w Auditorium Maximum, gdzie odbędzie się wykład, kosztuje 3 zł od ucznia. Miejsca w Audytoriach im. S. Szczeniowskiego i A. Piekary, do których wykład będzie transmitowany, są bezpłatne. O przyjęciu na ten i kolejne wykłady decyduje nie tylko kolejność zgłoszeń, ale też organizatorzy starają się udostępnić je jak największej liczbie zainteresowanych szkół.

  Spotkanie 10 lutego rozpocznie się o godz. 10.45.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie. Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu: Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie.

  Feynmana wykłady z fizyki – zapis wykładów wygłoszonych przez Richarda Feynmana dla studentów fizyki I i II roku na Caltechu (Kalifornijskim Instytucie Techniki) w latach 1961-1964. Publikacja ta została opracowana przez Feynmana, Roberta Leightona i Matthew Sandsa. Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo.

  Tour de France 2014 będzie 101 edycją wyścigu. Odbędzie się między 5 a 27 lipca 2014 roku. Będzie składać się z 21 etapów. Wyścig rozpocznie się w Wielkiej Brytanii, gdzie rozegrane zostaną pierwsze trzy etapy. Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Wykładnik krytyczny to stała liczba występująca w wykładniku zależności jakiejś wielkości fizycznej od temperatury posiadającej rozbieżność potęgową wokół temperatury krytycznej (temperatury ciągłego przejścia fazowego). Jolanta Bryła – polska prof. nadzw. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Ameryce Północnej w Centrum Studiów nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową UAM. Aktualnie wykłada międzynarodowe stosunki polityczne oraz negocjacje międzynarodowe.

  Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię:

  Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami.

  Krzysztof Jassem (ur. 11 lutego 1965) – polski matematyk, informatyk, doktor habilitowany nauk matematycznych i wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza (obecnie pełni tam funkcję profesora nadzwyczajnego), kierownik Pracowni Systemów Informacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, brydżysta. XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 odbędą się w Katarze w 2022 roku. Będzie to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie.

  Dodano: 08.02.2010. 14:43  


  Najnowsze