• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Tadeusz Szulc doktorem h.c. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  09.12.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjalista w zakresie hodowli bydła i produkcji mleka prof. Tadeusz Szulc, były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i były wiceminister edukacji narodowej i sportu otrzyma 15 grudnia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Profesor Szulc jest zootechnikiem, jego zainteresowania naukowe obejmują także fizjologię laktacji, uwarunkowania składu i jakości mleka, optymalizację żywienia krów mlecznych, a także technologię opasu młodego bydła. Szczególne znaczenie poznawcze i aplikacyjne mają jego badania nad właściwościami prozdrowotnymi siary. Prace z tego zakresu stanowią oryginalny wkład profesora i jego zespołu do nauki światowej.

   

  Współpraca uczonego z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie (UR) dotyczyła działalności naukowej i organizacyjnej. Wraz z naukowcami z UR prowadził prace w ramach problemu resortowego "Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji mleka" oraz badania nad krzyżowaniem ras krajowych z włoskimi, mięsnymi rasami bydła. Przez kilka lat był wykładowcą na studium podyplomowym z hodowli bydła. Od 11 lat wraz z Katedrą Hodowli Bydła UR współorganizuje Szkoły Zimowe Hodowli Bydła w Zakopanem.

  Prof. Szulc pełnił funkcje prorektora i rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 2003-2004 był podsekretarzem stanu, a w latach 2004-2005 sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS). Obecnie przewodniczy Komisji Akredytacyjnej - Zespołu Bolońskiego KRASP, jest także wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, prezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła oraz członkiem wielu innych towarzystw i rad naukowych.

  Badacz opublikował 425 opracowań, w tym ponad 131 oryginalnych prac twórczych, 86 doniesień naukowych, 135 referatów, publikacji popularno-naukowych, naukowych i innych, 49 referatów i publikacji z zakresu edukacji w szkolnictwie wyższym. Jest współautorem 20 publikacji zwartych, w tym: 6 książek, 5 monografii, 7 skryptów dla studentów.

  Jest redaktorem i współautorem 3 podręczników akademickich. Jego początkowe badania dotyczyły wychowu cieląt na ograniczonych dawkach mleka, zastępowania mleka pełnego mlekiem odtłuszczonym, skracania czasu karmienia mlekiem i opracowania różnych wariantów wychowu cieląt przy krowach mamkach. W interdyscyplinarnych badaniach autor wykazał, że cielęta po przebyciu schorzeń, charakteryzowały się istotnie niższym tempem wzrostu w późniejszym użytkowaniu, a w pierwszej i drugiej laktacji obniżonymi parametrami użytkowości mlecznej.

  Prof. Szulc zainicjował prace nad zmiennością składu siary krów i jej przyswajalnością u cieląt. Istotną pozycję w dorobku naukowym badacza stanowią analizy zdolności wydojowej krów w Polsce. Uczony jako pierwszy w kraju oszacował parametry genetyczne dla cech budowy wymion i opracował zasady uproszczonej metody kwalifikowania krów do doju maszynowego.

  Wśród nagród i odznaczeń prof. Szulca jest m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy i Złoty Krzyż Zasług, Krzyż Kawalerski oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

  Uroczystość nadania profesorowi tytułu doktora honoris causa rozpocznie się o godz. 11.00 w Auli Centrum Kongresowego UR.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 09.12.2011. 00:47  


  Najnowsze