• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projektowanie systemów złożonych i zarządzanie nimi 2010, Paryż, Francja

  25.05.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27-29 października 2010 r. odbędzie się w Paryżu, Francja, konferencja pt. "Projektowanie systemów złożonych i zarządzanie nimi 2010".

  Konferencja ma na celu ujęcie w sposób możliwie pełny dziedziny nauki i praktyki systemów złożonych. Wydarzenie obejmie:
  - wykłady naukowców - naukowe i techniczne metody oraz narzędzia do analizy, modelowania, symulacji, optymalizacji, weryfikacji, walidacji i kwalifikacji złożonych systemów przemysłowych;
  - wykłady przedsiębiorców - studia przypadku, doświadczenia i wymiana najlepszych praktyk w zakresie ogólnych i konkretnych typów złożonych systemów przemysłowych.

  Aby wydarzenie stało się miejscem spotkania społeczności akademickiej i przemysłowej, zainteresowanej złożonymi systemami przemysłowymi, organizacja opiera się na zasadzie parytetu naukowców i przedsiębiorców. Odzwierciedleniem tego jest na przykład zrównoważony udział naukowców i przedsiębiorców w komitecie programowym konferencji oraz wśród zaproszonych wykładowców.

  Przewiduje się udział naukowców ze środowiska akademickiego oraz przedsiębiorców zajmujących się inżynierią złożonych systemów przemysłowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Uljanowski Zakład Mechaniczny" (ros. ОАО «Ульяновский механический завод» (ОАО «УМЗ»)) – potocznie "UMZ", rosyjskie przedsiębiorstwo przemysłu zbrojeniowego z siedzibą w Uljanowsku. Specjalizuje się w produkcji wojskowych systemów radiolokacyjnych oraz rakietowych systemów przeciwlotniczych ziemia-powietrze. Poza produkcją dla wojska zakłady produkują drobny sprzęt medyczny oraz aparaturę pomiarową dla przemysłu paliwowego i energetycznego. Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.

  SimulationX jest wieloobszarowym oprogramowaniem CAE służącym do symulacji fizycznych komponentów i urządzeń, stworzone i sprzedawane przez ITI GmbH z Drezna. Naukowcy i inżynierowie z przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji naukowych stosują to oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, analizy i wirtualnego testowania złożonych systemów mechatronicznych. Na jednej platformie oprogramowanie to symuluje zależne działanie różnych efektów fizycznych – od mechaniki 1D, systemów mechanicznych składających się z wielu ciał (MBS), techniki napędów poprzez hydraulikę, pneumatykę i termodynamikę aż do elektryki, magnetyki a także analogowej i cyfrowej automatyki. Jednym z głównych obszarów zastosowania jest rozwój obszaru napędu samochodu osobowego, np. stacjonarna analiza napędu, za co rozwiązanie to zostało odznaczone nagrodą AEI (Towarzystwa Inżynierów Automobilowych) w kategorii „Najlepszy produkt symulacyjny układu napędowego” w roku 2006. Firma CAS – polskie przedsiębiorstwo wdrażający systemy automatyki przemysłowej, istniejące od 1992 roku. Zrealizowało ok. 100 projektów IT i automatyki, głównie w branży lotniczej, górnictwa i energetyki. Specjalnością CAS są systemy rozproszone, systemy komunikacyjne oraz integracja automatyki i systemów IT w przedsiębiorstwach przemysłowych(PLC, DCS), telekomunikacji oraz zarządzania (SCADA, HMI,MES, ERP, CRM, GIS, SCM).

  Fanuc Robotics Ltd (TYO: 6954; skrót z ang.: Factory Automatic Numerical Control) – producent automatyki przemysłowej i dystrybutor robotów przemysłowych, sterowników PLC, serwonapędów, silników, systemów sterowania numerycznego CNC, systemów wizualizacji, systemów sterowania i oprogramowania oraz wsparciem technicznym świadczonym przez kadrę inżynierską. Rekord SI sp. z o.o. – polski producent zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (Rekord.ERP) oraz zarządzanie urzędem (RATUSZ).

  Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa. Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

  Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) – polska spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów.

  BPSC SA (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA) – spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów.

  Nokia Solutions and Networks (do 7 sierpnia 2013 Nokia Siemens Networks) – jedno z największych na świecie przedsiębiorstw w branży telekomunikacyjnej dostarczających infrastrukturę i usługi. Oferuje pełną gamę technologii dla infrastruktury sieci mobilnych, stacjonarnych i konwergentnych, jak również profesjonalne usługi (doradztwo, integracja systemów, wdrożenia, utrzymanie, usługi zarządcze). Dostarcza rozwiązania dla ponad 80% największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (ang. Communications Service Provider – CSP, przykłady: Orange, T-Mobile, Vodafone). Maryjska Fabryka Maszyn (ros. ОАО «Марийский машиностроительный завод») – rosyjskie przedsiębiorstwo przemysłu zbrojeniowego z siedzibą w mieście Joszkar-Oła, największe przedsiębiorstwo republiki Mari El. Specjalizuje się w produkcji stacji radiolokacyjnych i systemów kierowania do rakietowych systemów przeciwlotniczych ziemia-powietrze. Poza produkcją dla wojska zakłady produkują sprzęt rolniczy oraz wyposażenie stacji benzynowych.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Dodano: 25.05.2010. 18:12  


  Najnowsze