• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przestrzeń w mózgu: komórki, obwody, kody i poznanie, Buckinghamshire, Wlk. Brytania

  18.01.2013. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 1 maja 2013 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja pt. "Przestrzeń w mózgu: komórki, obwody, kody i poznanie" (Space in the brain: cells, circuits, codes and cognition).

  Najnowsze odkrycia ujawniły mikrostrukturę mózgowej reprezentacji własnego położenia w formacji hipokampa, dostarczając idealnego systemu modelowego do badania kodów neuronalnych pamięci i poznania.

  Wydarzenie zgromadzi rozmaitych naukowców w celu podjęcia debaty i wymiany poglądów na temat zintegrowanych postępów w optogenetyce, rzeczywistości wirtualnej, transgenice indukowanej, neuroobrazowaniu i neuronauce obliczeniowej, aby zdefiniować mechanizmy neuronalne nawigowania z możliwym rozszerzeniem na genetykę behawioralną, robotykę i medycynę.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Transfer umysłu, kopiowanie umysłu, emulacja mózgu – hipotetyczny proces skopiowania lub przeniesienia świadomości człowieka do komputera, poprzez precyzyjne zmapowanie wszystkich połączeń neuronalnych w mózgu i wierne odtworzenie ich działania w symulacji komputerowej. Symulacja taka mogłaby być częścią wirtualnej rzeczywistości, dostarczającej umysłowi bodźców i reagującej na jego zachowanie, bądź wchodzić w interakcję z rzeczywistym światem za pomocą zdalnie sterowanego robota lub biologicznego ciała. Podmiot poznający (podmiot poznania) - byt, który poznaje, czyli obserwuje to, co dzieje się wokół niego (albo w nim samym). Podmiotami poznania z konieczności mogą być tylko obiekty wyposażone w aparat poznawczy. To, co jest poznawane nazywa się przedmiotem poznania. Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu.

  Racjonalizm genetyczny, natywizm - pogląd dotyczący natury źródeł poznania (genezy poznania), przeciwstawiający się empiryzmowi genetycznemu. Według racjonalistów genetycznych umysł ludzki dzięki samej swojej konstrukcji posiada wiedzę lub uposażenie mentalne, która jest wcześniejsza od doświadczenia (przede wszystkim zmysłowego). Wiedza ta ma charakter pewny i poprzedza wszelkie poznanie nie tylko w sensie czasowym (jako "wiedza wrodzona"), ale przede wszystkim jako warunek wszelkiego poznania. Poznanie – termin filozoficzny oznaczający odkrywanie (przedmiotu czy zagadnienia). Poznanie najczęściej dotyczy bytu, zjawiska lub konkretnych zagadnień filozoficznych. Teoria poznania jako zagadnienie filozoficzne jest dziś rozwijana przez teologów i filozofów w ramach działu filozofii o nazwie epistemologia.

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych. Pranie mózgu (nazywane także reformą procesu myślenia albo reedukacją) — termin używany na określenie działań przymusowych albo o charakterze dobrowolnym mających na celu zmianę poglądów lub zachowań jednej lub większej liczby osób. Dyskusyjne jest to, od jakiego momentu działanie nakierowane na zmianę osobowości należy uznać za pranie mózgu.

  Aylesbury - miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia), ośrodek administracyjny hrabstwa Buckinghamshire. Około 65,2 tys. mieszkańców. Aprioryzm (w filozofii stanowi przeciwieństwo aposterioryzmu, nazywany bywa także ultraracjonalizmem) - pogląd, według którego możliwe jest poznanie a priori, tj. przed doświadczeniem, nie opierające się na nim. Aprioryzm skrajny traktuje poznanie a priori jako jedyne obowiązujące, tym samym nie odnosi się do innych metod poznania. Taki pogląd występuje między innymi u Platona i Parmenidesa. W filozofii współczesnej istnieje także aprioryzm umiarkowany, zakładający istnienie wiedzy apriorycznej, która obok wiedzy wspartej poprzez doświadczenie buduje prawdziwy obraz rzeczywistości.

  Małgorzata Frontczak-Baniewicz (ur. 1960) – polska badaczka, zajmująca się neurobiologią i patomorfologią. Należy do Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Rozprawę doktorską pt. Reakcja naczyń kapilarnych na doświadczalne ogniskowe uszkodzenie mózgu szczura, obroniła w 1999 roku w Instytucie Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Habilitację (nauki medyczne, biologia medyczna, specjalność biologia komórki i neurobiologia) otrzymała w 2011 roku na podstawie pracy Złącze nerwowo-naczyniowe w uszkodzeniu i przebudowie kory mózgowej szczura po urazie chirurgicznym. Zatrudniona w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, jako pełniąca obowiązki kierownika Zakładu Ultrastruktury Komórki. Publikowała między innymi na temat choroby Alzheimera, uszkodzeń mózgu. Zajmowała się też nanorurkami. Pracuje na uczelni Collegium Varsoviense.

  Marlow – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire, położone nad Tamizą. W 2001 liczba ludności miasta wynosiła 17 522.

  Coleshill – miasteczko w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w regionie South East England, w hrabstwie Buckinghamshire. W 2001 r. liczyło ono 578 mieszkańców. James Corden – brytyjski aktor, komediant, scenarzysta i producent filmowy. Urodził się w Hillingdon w Londynie w 1978 roku i wychował w Hazlemere w hrabstwie Buckinghamshire. Znany jest z gry w serialu Gavin & Stacey. Zagrał również w wielokrotnie nagradzanej sztuce One Man, Two Guvnors.

  Sceptycyzm metodyczny – odmiana sceptycyzmu polegająca na kwestionowaniu i wątpieniu w poszczególne twierdzenia w celu dotarcia do twierdzeń bardziej pewnych lub takich, w które wątpić się już nie da (np. dla Kartezjusza było to stwierdzenie, że akt myślenia wymaga podmiotu myślącego a zatem "cogito ergo sum" - "myślę, więc jestem"); sceptycyzm metodyczny jest więc nie tyle stanowiskiem kwestii możliwości poznania prawdy, co metodą uzyskiwania poznania najlepszego z możliwych do uzyskania.

  Dodano: 18.01.2013. 15:26  


  Najnowsze