• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyszłość filozofii nauki, Tilburg, Holandia

  15.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 14-16 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Tilburgu, Holandia, konferencja pt. "Przyszłość filozofii nauki".

  Filozofia nauki zajmuje się podstawami i metodami nauki. Podczas gdy zakres filozofii nauki raczej nie budzi kontrowersji to istnieje poważna różnica zdań, co do jej metodologii.

  W czasie konferencji badane będą różne metodologie wykorzystywane do zgłębiania tej dziedziny. Celem będzie identyfikacja podobnych cech poszczególnych metodologii, aby naukowcy mogli lepiej nakreślić przyszłość tej dyscypliny.

  Konferencję urozmaici osiem sesji plenarnych. Na każdej z nich zaproszeni prelegenci zaprezentują w skrócie swoje badania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nauka a nieświadomość: Tytuł monografii profesor Aliny Motyckiej (Instytut Filozofii i Socjologii Nauki PAN w Warszawie), Nauka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Wrocław 1998 Filozofia pokoju – dział filozofii politycznej, a także studium różnych dziedzin nauki noszącym wspólną nazwę: nauki o pokoju (ang. Peace Research). Paul Karl Feyerabend (ur. 13 stycznia 1924 w Wiedniu, zm. 11 lutego 1994 w Genolier, Szwajcaria) – austriacki filozof, autor programu filozofii nauki zwanego przez niego samego anarchizmem metodologicznym lub kontrindukcjonizmem. Światowy rozgłos przyniosła mu książka Against Method (1975), w której podważa zasadność wszystkich dotychczasowych filozofii nauki. Ze względu na swoje poglądy uzyskał przydomek Salvadore Dali filozofii.

  Popperyzm – filozofia Karla Poppera, a także stworzony przez niego prąd filozofii nauki rozwijany początkowo w opozycji do pozytywizmu logicznego, a później jako niezależny pogląd na kryteria naukowości wypowiedzi i metodologię nauki. "Popperyzm" określany jest również jako "krytyczny racjonalizm", a także, w odniesieniu wyłącznie do filozofii nauki jako "falsyfikacjonizm". Tak rozumiany "popperyzm" występuje w co najmniej trzech znaczeniach: Popperyzm – filozofia Karla Poppera, a także stworzony przez niego prąd filozofii nauki rozwijany początkowo w opozycji do pozytywizmu logicznego, a później jako niezależny pogląd na kryteria naukowości wypowiedzi i metodologię nauki. „Popperyzm” określany jest również jako „krytyczny racjonalizm”, a także, w odniesieniu wyłącznie do filozofii nauki jako „falsyfikacjonizm”. Tak rozumiany „popperyzm” występuje w co najmniej trzech znaczeniach:

  Problem demarkacji – problem w filozofii i metodologii nauki dotyczący kryteriów rozróżniania nauki od innych dziedzin działalności ludzkiej, przede wszystkim pseudonauki, wierzeń religijnych, metafizyki. Problem ten wynika z trudności odpowiedzi na pytania: czym jest nauka, jaka jest jej istota czy specyfika? Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki - ciało kolegialne, wybierane na czteroletnią kadencję w tajnych wyborach, spośród pracowników nauki posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W praktyce skład osobowy Polskiego Komitetu Narodowego pokrywa się ze składem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.

  Monizm teoretyczny to nazwa stosowana w odniesieniu do takiego podejścia w ramach filozofii nauki, zgodnie z którym, nowości teoretyczne do nauki wprowadzane są dopiero wtedy, gdy pojawiają się fakty niezgodne z dotychczas akceptowaną teorią. Alternatywą dla niego jest pluralizm teoretyczny. Filozofia nauki Alberta Einsteina mogła powstać dzięki szerokiemu polu zainteresowań tego fizyka. Nie było dla niego ważne wyłącznie matematyczne sformułowanie praw przyrody. Interesował się również samym sposobem dochodzenia badacza do swojego odkrycia. Przez wiele lat wypowiadał się i pisał na temat tego jak należy tworzyć samą naukę. Wniósł w ten sposób znaczący wkład do rozwoju filozofii nauki.

  Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki oraz jej metod, starający się odpowiedzieć na pytanie, jakie poglądy można uznać za naukowe, a jakie nie i dlaczego.

  Krytyczny racjonalizm jest to nazwa nurtu we współczesnej filozofii nauki zainicjowanego przez Karla R. Poppera. Termin ten występować może w co najmniej trzech znaczeniach:

  Alexandre Koyré (ur. 29 sierpnia 1892 roku w Taganrogu, zm. 28 kwietnia, 1964 r. w Paryżu) - francuski filozof rosyjskiego pochodzenia (oryginalne nazwisko Александр Владимирович Койракский), autor prac z historii nauki i filozofii nauki. Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.

  Dodano: 15.03.2010. 17:12  


  Najnowsze