• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyszłość IT - najbliższe 20 lat, Diegem, Belgia

  23.07.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 12 września 2012 r. w hotelu Golden Tulip Brussels Airport w Diegem, Belgia, odbędzie się seminarium pt. "Przyszłość IT - najbliższe 20 lat".

  Seminarium, którego organizatorem jest I.T. Works - przedsiębiorstwo oferujące niezależne od dostawcy informacje na temat zagadnień technicznych i strategicznych w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych - poświęcone będzie dyskusji nad przyszłymi trendami w IT i biznesie oraz megatrendom w społeczeństwie. Prelegenci przedstawią rekomendacje, jak przygotować się do tych trendów, zwłaszcza dzięki lepszej komunikacji z przedstawicielami biznesu, innowacyjnym modelom biznesowym czy dostosowaniu do trendów SoLoMo (społecznościowy, lokalny, mobilny).

  Warsztaty są otwarte dla decydentów odpowiedzialnych za IT i zagadnienia biznesowe, których celem jest wykorzystywanie najnowszych trendów w branży IT, aby zyskać większą sprawność biznesową i zadowolenie klientów, skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek i szybsze niż konkurencja wdrażanie innowacji.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  GJC Inter Media – przedsiębiorstwo dostarczające narzędzia biznesowe firmom branży reklamowej na rynku europejskim. Jest organizatorem targów RemaDays w Norymberdze, Kijowie i Warszawie , wydawcą kwartalnika Gifts Journal, właścicielem programu partnerskiego Solidni w Biznesie oraz inicjatorem Europejskiego Dnia Upominków Reklamowych. Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna. Coolhunting – termin marketingowy oznaczający poszukiwanie trendów. Narodził się w latach 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych odnosząc się do tzw. cool hunterów, czyli łowców trendów. Ich praca polega na umiejętnej obserwacji, poszukiwaniu i wykorzystywaniu trendów kulturowych, na przykład mody, która pojawia się jako nowość w ubiorach, wnętrzach i wszelkich gadżetach i następnie przekazywaniu tej wiedzy firmom. Dzięki takim informacjom producenci wiedzą, w jaki sposób zaprojektować nowy produkt, by ten stał się przebojem na rynku.

  Konferencja biznesowa - spotkanie biznesowe poświęcone wymianie informacji i omawianiu zagadnień związanych z działalnością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami. Organizatorem mogą być stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit lub osoby indywidualne. Miejscem przeprowadzania są często wyspecjalizowane centra, oferujące usługi hotelowe, konferencyjne i rekreacyjne (np. spa). Ogólny generalny sondaż społeczny (die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften - ALLBUS) zajmuje się badaniem trendów i skutkami zmian społecznych w Niemczech.

  Seminarium Teologiczne im. Girolamo Savonaroli w Scranton - jedyne seminarium duchowne Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Seminarium kształci przyszłych księży polskokatolickich oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego. Trend forecaster - (ang. - przepowiadacz trendów). Osoba, która na podstawie obserwacji "tropiciela trendów" lub własnych wyznacza kierunki rozwoju (m.in.mody), przekazuje założenia przedstawicielom przemysłu.

  Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie – jedyne seminarium duchowne Kościoła Polskokatolickiego w RP, założone w początkach 1960 przez bp. dra Maksymiliana Rodego, ale mające swoją genezę w okresie XX-lecia międzywojennego. Seminarium kształci przyszłych księży polskokatolickich oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego. Wiedza o społeczeństwie (często zapisywany skrótowo WoS) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.

  MobileMonday (MoMo) - otwarte spotkanie branżowe dla osób z branży telekomunikacyjnej i mobilnej promującą współpracę i transgraniczny rozwój biznesu poprzez wymianę pomysłów, najlepszych praktyk i trendów z rynków światowych. Założona jesienią 2000 roku w Helsinkach. Na chwilę obecną MobileMonday odbywa się w ponad 140 miastach na całym świecie.

  Lista zamachów terrorystycznych w 2012: Poniższe zestawienie prezentuje zamachy terrorystyczne w roku 2012. Podczas niego miało miejsce 6 771 zamachów (rok wcześniej 10 283), podczas których zginęło 11 098 osób (rok wcześniej 12 533), co było potwierdzeniem XXI-wiecznych trendów, zgodnie z którymi terroryzm jest coraz mniejszym zagrożeniem

  Thomas Cook Airlines (Belgia) - belgijska czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Diegem. Obsługuje loty czarterowe na wybrzeże Morza Śródziemnego z brukselskiego lotniska i, w mniejszym stopniu, z portu lotniczego Liege. Linia oferuje również usługi leasingowe samolotów. Trend watcher - (ang. obserwator lub tropiciel trendów). Osoba, która śledzi zjawiska społeczne, ekonomiczne, polityczne i naukowe jako czynniki trendotwórcze.

  Dewiacja społeczna, patologia społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z wartościami przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej. Zachowania dewiacyjne nie są jednoznacznie interpretowane i ich określenie jest zależne od przyjętych systemów normatywnych w danym społeczeństwie. W niektórych ujęciach teoretycznych definiowane jest relatywistycznie jako zachowanie, które zostało przez społeczność zdefiniowane jako dewiacyjne. Pojęcie to upowszechniło się najpierw w socjologii amerykańskiej, dla odróżnienia od określenia patologii. Global Advertising Lawyers Alliance (GALA) — organizacja non-for-profit zrzeszającą doświadczonych prawników, firmy prawnicze (Członkowie Profesjonalni), a także przedsiębiorców działających w branży reklamowej (Członkowie Stowarzyszeni), których misją jest edukowanie uczestników obrotu i społeczeństwa w zakresie m.in. prawa prasowego, mediów, promocji i własności intelektualnej. Na całym świecie Członkowie Profesjonalni zapewniają obsługę prawną w zakresie weryfikacji zgodności reklam z prawem. Usługi takie świadczone są na rzecz własnych klientów, klientów innych Członków oraz na rzecz Członków Stowarzyszonych. W ten sposób społeczność globalna korzysta ze zgromadzonego know how i usług dostępnych Członkom GALA.

  Gerald Celente (ur. 29 listopada 1946 w Bronksie w Nowym Jorku) – amerykański analityk trendów i publicysta. Założył The Trends Journal oraz The Trends Research Institute, które zajmują się prognozami trendów socjopolitycznych oraz ekonomicznych. Od roku 1980 zespołowi Celente udało się prawidłowo przewidzieć kilkadziesiąt globalnych wydarzeń. Np: Przewaga konkurencyjna – to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów. Jest ona relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku – pozwala na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych niż oferty konkurencji. Wyraża się to w wyższej jakości produktu, niższej cenie, lepszej obsłudze lub bardziej kompleksowym zaspokojeniu potrzeb klienta.

  ulike.net (dawniej: u-lik.com) - serwis społecznościowy, w ramach którego użytkownicy oceniają, a także korzystają z rekomendacji dotyczących wszelkiego rodzaju twórców, ich dzieł oraz innych zagadnień związanych z kulturą. Serwis jest współtworzony przez jego użytkowników, którzy mogą edytować już istniejące, a także dodawać nowe "kluby", reprezentujące poszczególnych artystów, czy ich dzieła. Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej.

  Dodano: 23.07.2012. 15:37  


  Najnowsze