• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pył i ziarna w środowisku słabej grawitacji i przestrzeni kosmicznej, Noordwijk, Holandia

  23.01.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2 - 4 kwietnia 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Pył i ziarna w środowisku słabej grawitacji i przestrzeni kosmicznej".

  Pył i ziarna są wszechobecne w kosmosie i mogą występować w przeróżnych środowiskach. Liczna społeczność naukowców bada wiele aspektów fizyki i chemii pyłu oraz ziaren, obierając komplementarne cele, narzędzia i modele.

  To ważny obszar badań, gdyż ma znaczenie dla poznania sposobu powstawania pyłu i ziaren, efektów ładunkowych, kinetyki agregacji, właściwości optycznych, interakcji z lokalnym środowiskiem, mechanizmów kompakcji, właściwości mechanicznych i innych, wzajemnie powiązanych obszarów.

  Warsztaty posłużą za forum dla interesariuszy do dyskusji nad pyłem i ziarnami w środowisku przestrzeni kosmicznej, w tym nad:
  - pyłem w środowisku skalistym;
  - środowiskami lodowymi i ogniotrwałymi;
  - środowiskami swobodnie poruszającymi się.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  System podtrzymywania życia to grupa urządzeń, które pozwalają człowiekowi na przetrwanie w środowisku wrogim, na przykład w przestrzeni kosmicznej czy pod wodą. Prawo kosmiczne – dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Za najważniejszą umowę międzynarodową w obrębie prawa kosmicznego uważa się Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (zwany też w skrócie Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej) z 1967 roku. Mercury-Little Joe 2 – test kapsuły kosmicznej w ramach amerykańskiego programu kosmicznego Mercury. Pierwszy amerykański lot kosmiczny z udziałem zwierzęcia. W teście został wykorzystany rezus (Macaca mulatta) o imieniu Sam. W trakcie próby sprawdzano działanie sprzętu w przestrzeni kosmicznej oraz negatywne skutki, które mogą wystąpić u człowieka przebywającego w kosmosie.

  Irańska Agencja Kosmiczna (pers. سازمان فضایی ایران – Sāzmān-e Fazāyi-ye Irān, ang. Iranian Space Agency, ISA) – agencja rządowa Iranu, zajmująca się eksploracją przestrzeni kosmicznej i rozwojem związanych z tym technologii. Iran jest aktywnym uczestnikiem azjatyckiego wyścigu kosmicznego, a także członkiem Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, który został utworzony w 1958 r. Rodzaj sił zbrojnych (RSZ) - główna część składowa sił zbrojnych zdolna do mniej lub bardziej samodzielnego wykonywania zadań strategicznych i operacyjnych w określonym środowisku: na lądzie, morzu, w przestrzeni powietrznej i kosmicznej, przy użyciu odpowiednich dla nich środków i sposobów walki.

  Biuro ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej, UNOOSA (ang. United Nations Office for Outer Space Affairs) - instytucja powołana przez i działająca pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się wdrażaniem polityki Zgromadzenia odnośnie przestrzeni kosmicznej. Astropolityka (z gr. ástro - gwiazda; politiká - sprawy dotyczące państwa) – wyłaniająca się ostatnio w ramach geopolityki, nowa dziedzina wiedzy traktująca o relacjach między przestrzenią kosmiczną, techniką i technologią a polityką. W węższym ujęciu oznacza planowanie, lokację zasobów i struktur w przestrzeni kosmicznej w celu osiągnięcia zamierzonych celów polityczno-ekonomicznych. Pojmuje Układ Słoneczny jako miejsce rywalizacji i ekspansji. Mottem przewodnim astropolityki jest: "Kto panuje w przestrzeni kosmicznej, ten kontroluje świat."

  Delphi – język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są zintegrowanymi środowiskami programistycznymi typu RAD, działającymi zgodnie z zasadą dwustronnej edycji. Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej, został podpisany 27 stycznia 1967 r. przez przedstawicieli rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, i stał się prawomocny 10 października 1967 r.

  Astrostrategia – dział geostrategii i astropolityki, który bada wojskowe aspekty ekspansji politycznej państw w kosmosie. Zajmuje się zarówno analizą skali zaangażowania wojskowego w badanie przestrzeni kosmicznej, rozwojem technologii pozwalających prowadzić działania zbrojne w astroprzestrzeni oraz z niej w kierunku Ziemi, dyslokacją elementów infrastruktury militarnej w astroprzestrzeni i na ciałach niebieskich.

  Kefir – musujący napój z mleka fermentowanego zawierający charakterystyczną mikroflorę ziaren kefirowych, zaliczany do produktów mleczarskich o najwyższych właściwościach odżywczych i najstarszych w grupie mlecznych napojów fermentowanych. Ma przyjemny, orzeźwiający smak. Jest naturalnym probiotykiem. W przemyśle mleczarskim ziarna kefirowe zastępowane są kulturami bakteryjnymi, w wyniku czego uzyskiwany jest produkt zmieniony w stosunku do tradycyjnego.

  Noordwijk – gmina miejska w zachodniej Holandii, w prowincji Holandia Południowa; ludność: 24 658 (2003). Prawa miejskie od 1398 r. Osadzarka – maszyna do wzbogacania urobku, w której wskutek np. pulsującego działania wody urobek rozdziela się na warstwy ziaren. Ziarna węgla układają się w warstwie najwyższej, w dolnej – ziarna skały płonnej.

  Dodano: 23.01.2012. 15:49  


  Najnowsze