• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Relacja z VII Konferencji Naukowej Studentów, 18-20 maja 2009.

  20.05.2009. 21:41
  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek

  W dniach od 18-ego do 20-ego maja w Politechnice Wrocławskiej odbyła się VII edycja KNS, czyli Konferencji naukowej Studentów.

  Blisko 80 referatów zostało zaprezentowanych przez ok. 160-ciu studentów. Młodzi naukowcy są w większości studentami Politechniki Wrocławskiej, zapewne z racji miejsca odbycia się konferencji. Poza tym swoje referaty przedstawili studenci Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej i także przedstawiciele Akademii Medycznych i uczelni szczecińskich.

  Prezentacje odbywały się w salach konferencyjnych budynków A-1 i D-20 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

  Na uwagę zasługuje również fakt, że słuchaczem wystąpień mogła być każda osoba zainteresowana tematyką wykładów. Ponadto po każdej prezentacji prowadzący zarządzał ok. 5-cio minutową dyskusję z referującym. Pytania mógł zadawać każdy z obecnych na sali.

  Poza wystąpieniami studentów PWr zorganizowała inne atrakcje, jak bankiet z udziałem władz Politechniki Wrocławskiej czy rejs statkiem po Odrze.


  Całość przebiegała bez problemów, a studenci przedłużający czas swojej prezentacji mogli liczyć na pełną wyrozumiałość przewodniczących. Każdy występujący otrzymał książkę z publikacjami referatów wszystkich uczestników. Pozycję tę udostępnia Biblioteka Gówna PWr.

  Organizatorem imprezy była oczywiście Politechnika Wrocławska we współpracy z organizacją Manus przy wsparciu technicznym koła naukowego JavaTech. Patronat Medialny sprawowały m.in. servis.pl, studentnews.pl i money.pl.  Ogólny zarys KNS został przestawiony w artykule VII edycja Konferencji Naukowej Studentów, KNS 2009, 18-20 maja 2009r.  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej - akademicki zespół śpiewaczy działający przy Politechnice Wrocławskiej, powołany do istnienia przez studentów i profesorów Politechniki Lwowskiej, w 1946 roku we Wrocławiu. W ciągłości istnienia chóru, w latach: 1951-1958, nastąpiła przerwa. Zespół jest agendą studencką Politechniki Wrocławskiej. Żak (Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak") - Pismo studenckie. Ukazuje się od października 1999 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej i sporadycznie innych wrocławskich uczelni. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Bielawie (ZOD PWr w Bielawie) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Bielawie, powstał 2006 roku, będący najmłodszą tego typu placówką tej wrocławskiej uczelni. Powstał on z inicjatywy władz politechniki we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi: powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy miejskiej Bielawa. Kształci studentów na jednym podstawowym kierunku: energetyka o specjalnościach: energetyka cieplna i jądrowa oraz energetyka komunalna energetyka komunalna na studiach niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, a absolwentom studiów inżynierskich (3,5-letnich), przysługuje prawo do uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich uzupełniających.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu (ZOD PWr w Wałbrzychu) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Wałbrzychu, powstały w 2004 roku z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni, działającej od 1968 roku. Kształci studentów na czterch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych. Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej - jeden z trzech instytutów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) - (biblioteka cyfrowa) powstała w roku 2004 jako Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej. W roku 2005 przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Celem powstania DBC jest nie tylko promowanie nauki, ale również kultury , poprzez zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do wybranego dziedzictwa kulturowego. DBC udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu. Uczestnikami projektu są biblioteki uczelni Wrocławia, Jeleniej Góry i Opola oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Umowę inicjującą oficjalne otwarcie projektu podpisano w Politechnice Wrocławskiej 20 grudnia 2006 roku. Koło naukowe Nanoin – jedno z pierwszych w Polsce studenckich kół naukowych poświęconych nanoinżynierii. Założone 25 maja 2009 roku na Politechnice Wrocławskiej przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Celem koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nanonauki oraz rozpowszechnianie jej zarówno w środowisku studenckim, jak i poza uczelnią.

  Andrzej Ziemiański (ur. 17 lutego 1960 we Wrocławiu) – polski pisarz science fiction i fantasy, z zawodu architekt. W roku 1983 ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1984–1985 pracował w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, zaś od 1985 do 2005 w Instytucie Budownictwa Rolniczego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Oprócz pisania, prowadzi zajęcia dla studentów z creative writing w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W Internecie posługuje się pseudonimem GIN. Krzysztof Stempak (ur. 24 maja 1956 w Nowej Soli) – polski matematyk (specjalność: analiza harmoniczna), profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze (ZOD PWr w Jeleniej Górze) – jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Jeleniej Górze-Cieplicach, powstały w 2004 roku z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni, działającej od 1975 roku. Kształci studentów na pięciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych i jednym zaliczanym do nauk ekonomicznych, na studiach stacjonarnych.

  Krakersy – grupa muzyczna powstała na początku lat 80. XX wieku we Wrocławiu. Utworzyli ją studenci i absolwenci Wydziału Elektrycznego, Elektroniki, Mechanicznego i Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Fundacja MANUS (właśc. Fundacja MANUS na rzecz Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej) - fundacja założona w 1995 roku przez Politechnikę Wrocławską z inicjatywy działaczy Samorządu Studenckiego. Inspiracją do jej założenia były inne fundacje powstające przy samorządach studenckich w latach dziewięćdziesiątych. W kwietniu 2013 roku obchodziła osiemnastolecie działalności. Akademicki Klub Turystyczny Wrocław powstał w 1957 r z inicjatywy członków Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Wrocławskiego i Klubu Trampów Politechniki Wrocławskiej. Początkowo AKT Wrocław składał się z dwóch części: Sekcji Górskiej i Koła Przewodników AKT (po zmianie nazwy Studenckie Koło Przewodników Sudeckich Wrocław). W miarę rozwijania działalności Sekcja Górska uległa podziałowi na koła uczelniane działając na większości wrocławskich uczelni.

  Ewa Pilatowa, z domu Neyman (ur. 5 lipca 1909 we Lwowie, zm. 22 listopada 1945 we Wrocławiu) – polska chemik, wykładowca Politechniki Lwowskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej. Uniwersytet Nysa, oficjalna nazwa Neisse University (cz. Univerzita Nisa) – zintegrowany program studiów, powstały w wyniku współpracy trzech uczelni wyższych z Polski, Niemiec i Czech: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau/Görlitz i Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Obecnie zajęcia odbywają się na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie (Information and Communication Management). Dla polskich studentów studia trwają 3,5 roku i kończą się nadaniem absolwentom tytułu inżyniera. W semestrze zimowym 2007 uruchomione zostały studia II stopnia (magisterskie) pn. „Environmental Health and Safety Risk Management” (EH&SRM). Wykłady na obu kierunkach prowadzone są w języku angielskim, a studenci pochodzący z różnych krajów co roku zmieniają miejsce pobytu i nauki (Polska, Czechy, Niemcy).

  Wydział Elektroniki (W-4) Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, powstała 28 września 1968 roku. Wcześniej istniał jako Wydział Łączności, który to w 1952 roku został wydzielony z Wydziału Elektrycznego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 198 osób ze stopniami i tytułami naukowymi, w tym: Potężny Indeksowany Wyświetlacz Oknowy, w skrócie P.I.W.O. – inicjatywa studentów Politechniki Wrocławskiej, polegająca na wykorzystaniu elewacji budynku akademika we wrocławskim "Wittigowie" i jego okien jako swoistego ogromnego wyświetlacza o wymiarach 12×10 pikseli (wysokość elewacji to 10 jednakowych kondygnacji, a szerokość – 12 okien na każdej kondygnacji).

  Edukacja we Wrocławiu: Wrocław należy do największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się tu około 150 tysięcy osób. Życie umysłowe skupia się wokół wyższych uczelni, na czele z Uniwersytetem Wrocławskim liczącym 47 000 studentów i Politechniką Wrocławską (ponad 40 000 studentów). Założony w 1950 roku Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu posiada tradycje kształcenia sięgające 1811 roku. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – powołany w 1947 kształci ponad 18 000 studentów. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu założony w 1951 roku jest jednym z największych tego typu w kraju, z liczbą ponad 13 000 studentów. Oprócz licznych placówek państwowych, we Wrocławiu istnieje wiele uczelni prywatnych i ośrodków badawczych.

  Dodano: 20.05.2009. 21:41  


  Najnowsze