• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • REMEDIS 2010, Jassy, Rumunia

  27.04.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15-18 czerwca 2010 r. w Jassach, Rumunia, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. medycyny regeneracyjnej REMEDIS 2010.

  Na wydarzenie złoży się interdyscyplinarny, badawczy program sieciujący na rzecz postępu badań naukowych oraz translacyjnych i klinicznych zastosowań w medycynie regeneracyjnej.

  Medycyna regeneracyjna to szybko rozwijająca się dziedzina obejmująca nauki przyrodnicze, fizykę i inżynierię. Ma na celu opracowanie funkcjonalnych substytutów komórek, tkanek i organów, aby przywrócić anatomię i funkcję utraconą z powodu wrodzonych nieprawidłowości, urazu, choroby lub starzenia się.

  Obecnie dostępne metody terapeutyczne, chirurgia rekonstrukcyjna oraz transplantacja tkanek i organów zapewniają cenne rozwiązania w szeregu stanów patologicznych. Niemniej nadal borykają się z ograniczeniami klinicznymi.

  Jednocześnie produkty medycyny regeneracyjnej nadal czekają na swój czas szeroko zakrojonych zastosowań klinicznych. Dzieje się tak mimo obiecującego korpusu wiedzy naukowej z dziedziny biologii komórki, biomateriałów i biotechnologii.

  W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej oraz klinicyści. W tegorocznej edycji do panelu nowatorskich rozwiązań naukowych wspomagających zachowanie zdrowia, rehabilitację i godność człowieka zostanie dodana biotechnologia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynieria tkankowa – dziedzina nauk technicznych, zajmująca się wykorzystaniem wiedzy medycznej oraz metod inżynierii materiałowej do wytwarzania funkcjonalnych zamienników uszkodzonych tkanek lub całych narządów. Obejmuje manipulacje komórkami (somatycznymi i macierzystymi), konstruowanie odpowiednich rusztowań podtrzymujących, wpływanie na warunki wzrostu tkanki oraz jej strukturę oraz utrzymanie sprzyjających parametrów fizykochemicznych otoczenia. Intensywny rozwój tej specjalności rozpoczął się w połowie lat 90.; dotychczas w praktyce klinicznej znalazły zastosowanie nowoczesne implanty skóry i tkanki chrzęstnej. Łącznie z kierunkami terapii wykorzystującymi komórki macierzyste pozostaje w obszarze zainteresowania tzw. medycyny regeneracyjnej. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. H. David Coulter – twórca i przedstawiciel jednego ze współczesnych nurtów hathajogi opartego na naukowych odkryciach medycyny Świata Zachodu w dziedzinie anatomii i fizjologii. Jest autorem podręcznika do hathajogi Anatomia Hatha Jogi, w którym podsumowuje kilkanaście lat swoich badań i odkryć w tej dziedzinie, oraz autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny anatomii i medycyny.

  Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego – stowarzyszenie, którego celem jest popieranie rozwoju zastosowań fizyki w medycynie, inżynierii biomedycznej, ochronie przed promieniowaniem oraz popularyzacja tych zastosowań. Przyzębie to zespół tkanek otaczających i unieruchamiających ząb oraz mających za zadanie jego ochronę przed wnikaniem zakażenia z zainfekowanego kanału korzeniowego lub kieszonki dziąsłowej. Dziedzina medycyny zajmująca się chorobami przyzębia to periodontologia.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. Jest podspecjalnością chirurgii. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej w okresie dorosłości (łączy się z nią transplantologia zajmująca się m.in. przeszczepianiem serca, jednocześnie serca i płuca lub obu płuc). Zyskała w Polsce status specjalności podstawowej od 2000.

  Robert S. Langer (ur. 29 sierpnia 1948 w Albany) – amerykański inżynier, uhonorowany tytułem David H. Koch Institute Professor na rodzimej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Poprzednio pracował jako Germeshausen Professor w dziedzinach" inżynierii chemicznej i biomedycznej, pozostających nadal w obszarze jego zainteresowania. Pełni obowiązki członka rady wydziałowej Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology oraz Instytutu Zintegrowanych Badań nad Rakiem im. Davida H. Kocha. Jest szeroko znanym specjalistą z dziedziny biotechnologii, zajmującym się systemami nośnikowymi leków i inżynierią tkankową. Laboratorium dr Langera, będące częścią kompleksu MIT, jest największą na świecie jednostką zajmującą się inżynierią biomedyczną, uzyskującą rocznie wsparcie finansowe w wysokości 10 milionów dolarów i utrzymującą ponad 100 badaczy. Eradykacja choroby (z łac. eradicatio) – w medycynie oznacza całkowite zwalczenie choroby zakaźnej na całym świecie i z niewystępowaniem wywołującego ją patogenu w organizmach ludzkich, zwierzęcych i innych elementach środowiska. Udało się to osiągnąć w przypadku tylko dwóch chorób – ospy prawdziwej, którą w 1980 roku WHO uznała za wyeliminowaną – oraz księgosuszu, uznanego za wyeliminowany w 2010 przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Ostatnie istniejące wirusy ospy prawdziwej są przechowywane w laboratoriach dla celów naukowych.

  Medycyna fizykalna - dział medycyny, mający zastosowanie w fizjoterapii, gdzie łączy w sobie zagadnienia metod fizycznych wykorzystywanych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. Dziedzina ta pozostaje w ścisłej współpracy z teoretycznymi oraz klinicznymi osiagnięciami innych działów medycyny oraz wieloma innymi pobocznymi dziedzinami - fizyki, techniki i nauk przyrodniczych.

  Inżynieria biomateriałów jest dziedziną nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów. Jej szerokie zastosowanie możemy dostrzec w inżynierii genetycznej, biotechnologii i inżynierii biomedycznej.

  Terapia komórkowa - rozwijająca się w medycynie gałąź terapii, polegająca na wykorzystaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta. Komórki te mogą pochodzić z tego samego pacjenta, lub od dawcy. Metoda ta różni się od przeszczepów tym, że korzysta się w niej nie z całych narządów lub tkanek, ale z wyizolowanych, oczyszczonych i czasem zmodyfikowanych komórek. Do terapii komórkowej często stosuje się komórki macierzyste lub progenitorowe, które posiadają wewnętrzny potencjał regeneracji uszkodzonych tkanek. Przykładowo, ostatnio pojawia się coraz więcej doniesień o skutecznym wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego do regeneracji mięśnia sercowego po zawale. Infiltracja, naciek (łac. infiltratio) - w medycynie, określenie dla wniknięcia lub gromadzenia się komórek nieprawidłowych (nowotworowych) lub prawidłowych, charakterystycznych dla stanu patologii (zapalnych) w struktury sąsiadujących tkanek. Może to być naciek nowotworowy, gdy guz nowotworowy szerzy się do sąsiadujących tkanek, albo naciek zapalny, gdy komórki zapalne rozprzestrzeniają się w obrębie zdrowej albo uszkodzonej tkanki.

  Dodano: 27.04.2010. 18:12  


  Najnowsze