• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Różnorodność biologiczna to życie - wystawa w helskim Fokarium

  14.07.2010. 15:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Bogactwo polskiej przyrody, różnorodność świata roślin, epizody z życia zwierząt oraz wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - to wszystko można zobaczyć na fotografiach promujących Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej w Fokarium na Helu. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IO UG) gości wystawę fotograficzną Ministerstwa Środowiska pt. "Różnorodność biologiczna to życie". Prace laureatów konkursu fotograficznego można oglądać do 30 lipca.

  W konkursie fotograficznym wzięło udział 177 fotografów amatorów i profesjonalistów, którzy nadesłali łącznie ponad 1300 zdjęć.

  Prace były oceniane w czterech kategoriach:

  "Niewidoczne" - zdjęcia ukazujące zdarzenie, epizod z życia, fragment historii, która wydarzyła się w świecie zwierząt;

  "Jaskrawe" - zdjęcia ukazujące różnorodność i bogactwo polskiej przyrody, krajobrazów, form, procesów w niej zachodzących;

  "Niezwykłe" - zdjęcia ukazujące różnorodność świata roślin, gatunków, ich niezwykłość, oryginalność;

  "Zagrożone" - zdjęcia ukazujące zagrożenie i wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

  Najlepsze fotografie można obejrzeć tutaj.

  Poza ekspozycją w Fokarium na Helu warto też odwiedzić muzeum Stacji i obejrzeć wystawę "Ssaki naszego morza". Powstała ona w ramach programu - koordynowanego przez WWF Polska - ochrony morświnów i fok bałtyckich "Ssaki bałtyckie" ( http://www.ssakibaltyckie.wwf.pl/ ). Stacja Morska UG i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego są strukturalnymi partnerami projektu.

  Fokarium i muzeum znajdują się przy ul. Morskiej 2. Czynne są codziennie od godz. 9.30 do 21.00. Karmienie fok odbywa się o godz. 9.30, 11.00, 14.00 i 17.00. Opłata - oddzielna za wstęp do Fokarium i do muzeum wynosi 2 złote od osoby. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – fokarium (placówka naukowo-badawcza) Stacji Morskiej zarządzany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego znajdujące się w Helu przy Bulwarze Nadmorskim. Różnorodność genetyczna – jedna z trzech form różnorodności biologicznej wyróżnianych przez IUCN. Określa, mierzony na różne sposoby, poziom zmienności genetycznej w obrębie populacji. Najczęściej jest wyrażana jako różnorodność alleliczna, czyli średnia liczba i względna częstość alleli na locus. Jest podstawowym źródłem różnorodności biologicznej. Wskaźnik równomierności – wskaźnik różnorodności gatunkowej wyrażający stosunek rzeczywistej różnorodności do różnorodności maksymalnej. Jego równanie zależne jest od przyjętego wskaźnika różnorodności:


  Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej. Ochrona przyrody w Bydgoszczy – ogół działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów na terenie miasta i w jego otoczeniu oraz zachowaniu ich dla przyszłych pokoleń.

  Wskaźnik Simpsona – wskaźnik różnorodności gatunkowej, stosowany w celu oszacowania różnorodności biologicznej siedlisk. Uwzględnia liczbę gatunków oraz względną liczebność każdego gatunku. Wskaźnik Simpsona określa prawdopodobieństwo wylosowania dwóch osobników należących do tego samego gatunku. Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.

  Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – budynki wydziału rozrzucone są w kilku oddalonych od siebie miejscach. Było to szczególnie zauważalne do jesieni 2008, gdy wraz z Wydziałem Biologii stanowił jedność. Najbardziej znaną, podległą instytucją jest Fokarium w Helu. Oprócz tytułowych kierunków, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Biologii. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Konwencja o różnorodności biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD) – umowa międzynarodowa sporządzona 5 czerwca 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro określająca zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej. Konwencja weszła w życie 29 grudnia 1993 roku. W 2010 roku lista stron konwencji (List of Parties) objęła 193 uczestników, w tym większość państw świata.

  Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.
  Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

  Dodano: 14.07.2010. 15:18  


  Najnowsze