• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Różnorodność w wyszukiwaniu dokumentów, Dublin, Irlandia

  18.02.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 18 kwietnia 2011 r. w Dublinie, Irlandia, odbędą się warsztaty pt. "Różnorodność w wyszukiwaniu dokumentów".

  W przypadku niejednoznacznego zapytania użytkownika, praktycznym podejściem ze strony systemu wyszukiwania informacji jest zwrócenie zróżnicowanych odpowiedzi. Dzięki temu istnieje nadzieja, że przynajmniej jedna z interpretacji intencji zapytania zadowoli użytkownika.

  W związku z tym, że różnorodność jest właściwie tematem nowym, nie ma ogólnego konsensusu co do rozmaitych aspektów tego zagadnienia. Głównym celem warsztatów będzie stworzenie interaktywnego środowiska w ramach dyskusji koncentrujących się na czterech tematach:
  - modelowanie (Jakie są kluczowe komponenty modeli różnicowania?);
  - ewaluacja (W jaki sposób można lepiej ustrukturyzować doświadczenia ewaluacyjne różnicowania?);
  - zastosowania (Jakie są kluczowe zastosowania różnicowania w wyszukiwarkach komercyjnych?);
  - prezentacja (Jak powinny być prezentowane zróżnicowane wyniki?).

  Wydarzenie zbiegnie się w czasie z 33. europejską konferencją nt. wyszukiwania informacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Spam w wyszukiwarkach - efekty technik wpływania na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych z naruszeniem regulaminu systemów wyszukujących. Rozpatrując to zjawisko pod względem relewancji informacji, można określić je jako szum informacyjny wywołany zjawiskami marketingowymi w Internecie.

  Systemy wyszukiwania informacji (SWI) – systemy informacyjne, których głównym zadaniem jest optymalizacja indeksowania zbioru termów w celu jak najszybszego i najbardziej trafnego (relatywnego) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jest to również dziedzina nauk informatycznych (przedmiot akademicki) traktująca o tych systemach, badająca głównie efektywność systemów wyszukiwania informacji

  Text REtrieval Conference (TREC) jest to seria warsztatów skupiająca się na wyszukiwaniu informacji w różnych obszarach badawczych lub ścieżkach (tracks). TREC jest współfinalizowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST) oraz Disruptive Technology Office departamentu obrony USA. TREC powstało w 1992 jako cześć programu TIPSTER. Zadaniem TREC jest wspieranie i popieranie badań związanych z wyszukiwaniem informacji poprzez zapewnienie infrastruktury niezbędnej do ewaluacji metod wyszukiwania tekstu na dużą skalę.

  Keyword - wyraz kluczowy, słowo kluczowe - charakterystyczny ciąg znaków stosowany jako wyróżnik w dokumentach, wspomagający proces wyszukiwania informacji.

  Quiz – rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

  Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

  Języki informacyjno-wyszukiwawcze (JIW) – język sztuczny o wyspecjalizowanych funkcjach odtwarzania treści i formy dokumentów oraz treści zapytań użytkowników a także wyszukiwania dokumentów w zbiorze informacyjnym w odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

  Dodano: 18.02.2011. 15:37  


  Najnowsze