• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczęła się konferencja dot. zagłady Żydów

  27.10.2011. 20:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  ,,Nie masz już żydowskich miasteczek..." - pod takim hasłem rozpoczęła się w czwartek na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa na temat zagłady Żydów na polskiej prowincji w czasie II wojny światowej.


  Organizatorzy, UŁ i łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), podkreślają, że głównym celem konferencji jest przedstawienie sytuacji ludności żydowskiej na polskiej prowincji w latach II wojny światowej.

  ,,Chcemy jednak pokazać nie tylko obecny stan badań nad tym zagadnieniem, ale też takie mocne stanowisko strony historycznej. Bo ta dyskusja w ostatnim czasie, w publikacjach książek Grossa czy też książek wydawanych przez Centrum Badań nad Zagładą, zdominowana została w dużej mierze przez publicystów, a głosy historyków gdzieś zniknęły. Mamy więc nadzieję, że ta konferencja będzie okazją do tego, żeby pokazać pełniejszy obraz samego zjawiska zagłady Żydów na polskiej prowincji, ale też kontrowersje, jakie ten temat wywołuje w środowisku historycznym" - powiedział PAP jeden z organizatorów konferencji Michał Trębacz z IPN i UŁ.

  Podkreślił, że temat zagłady Żydów wywołuje wiele różnych emocji w społeczeństwie, co prowadzi do polaryzacji stanowisk i utrudnia osiągnięcie porozumienia w tej sprawie.

  ,,Jak w wielu dyskusjach wywołujących kontrowersje w społeczeństwie, tutaj też dochodzi do okopania się oponentów na swoich pozycjach i zaniechania jakichkolwiek prób wyjścia drugiej stronie naprzeciw. To powoduje, że argumenty, choć są rzucane, to i tak nie trafiają do drugiej strony" - wyjaśnił Trębacz.

  Dodał, że być może najszybciej consensus w tej sprawie zostanie osiągnięty właśnie w środowisku historyków.

  ,,Nie mamy tutaj osób, które negowałyby Holocaust czy również częściową odpowiedzialność ludności polskiej za to, co się działo podczas II wojny światowej. Różnie są jednak rozkładane akcenty. Zobaczymy, czy chociaż w swoim środowisku dojdziemy do jakiegoś consensusu" - powiedział Trębacz.

  Wśród uczestników konferencji są m.in. goście z Francji, Izraela, Kanady i Niemiec. Wystąpienia dotyczące zagłady Żydów na polskiej prowincji w czasie II wojny światowej pogrupowane zostały na trzy kategorie: ofiary, sprawcy i świadkowie. Zdaniem organizatorów pełne zrozumienie wydarzeń z lat okupacji nie byłoby jednak możliwe bez uzupełnienia tego obrazu informacjami odnoszącymi się do lat przedwojennych.

  PAP - Nauka w Polsce

  duk/ abe/ bk/  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Holocaust Studies and materials - anglojęzyczna mutacja rocznika naukowego powstającego w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Prezentuje wybory najciekawszych artykułów opublikowanych w ciągu trzech w polskiej edycji rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. Barbara Teresa Engelking (ur. 22 kwietnia 1962 w Warszawie) – polska psycholog i socjolog. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego, okupacyjnej Warszawy i zagłady Żydów. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami Holocaustu. Prowadzi bazę danych getta warszawskiego. Jest profesorem i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zagłada Żydów. Studia i Materiały - pismo naukowe powstałe w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. Od roku 2008 pismo posiada edycję anglojęzyczną zatytułowaną Holocaust Studies and Materials

  Jakub Petelewicz (ur. 1975 w Łowiczu) - historyk zajmujący się tematyką zagłady Żydów. Studiował historię i stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie i Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Autor artykułów na temat zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich. Współzałożyciel, członek i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Sekretarz redakcji rocznika naukowego Zagłada Żydów. Studia i Materiały oraz jego anglojęzycznej mutacji Holocaust Studies and Materials, edytor publikacji Centrum. Współpracował przy wypracowaniu koncepcji i tworzeniu galerii Holokaustu w powstającym Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Opracował także koncepcje wystawienniczą i narrację historyczną ekspozycji dot. Żydów w Łowiczu w tamtejszym muzeum. Endlösung, die Endlösung der Judenfrage (niem. ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej) – synonim zaplanowanej zagłady europejskiej ludności żydowskiej używany przez nazistów. Decyzje dotyczące szczegółów technicznych akcji podjęto podczas Konferencji w Wannsee, 20 stycznia 1942. Ostateczne rozwiązanie wdrażano przede wszystkim przez specjalnie utworzone ośrodki zagłady. Podczas wojny niemieccy naziści i ich sojusznicy zamordowali 5-6 milionów Żydów.

  Holocaust („całopalenie”, spolszczenie: Holokaust) – pierwotnie termin religijny oznaczający ofiarę całopalną (w tym znaczeniu może być stosowane również dziś), obecnie najpowszechniejszym znaczeniem tego słowa są prześladowania i zagłada prawie 6 milionów Żydów przez władze niemieckiej III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej (w tym znaczeniu, jako nazwa własna, słowo Holocaust/Holokaust pisane jest wielką literą). Centrum Badań nad Zagładą Żydów (formalnie "Zespół Badań nad Zagładą Żydów") – jednostka naukowo-badawcza przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, powstała w 2003 roku.

  Pomnik Pomordowanych Żydów Europy (niem. Denkmal für die ermordeten Juden Europas lub krócej Holocaust-Mahnmal) – pomnik upamiętniający zagładę Żydów podczas II wojny światowej. Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu – istniejące od stycznia 2005 muzeum położone w IV okręgu paryskim, w Le Marais, gromadzące zbiory związane z historią Żydów w czasie II wojny światowej. Obok ekspozycji, w placówce funkcjonuje również centrum dokumentacji, zbierające dokumenty obrazujące realizację planu zagłady Żydów.

  Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka – książka z 2000 roku Jana Tomasza Grossa na temat pogromu w Jedwabnem. Książka ta w dużej mierze przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tą masakrą; wywoła także dużą dyskusję w mediach i w środowisku naukowym.

  Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów – książka Jana Tomasza Grossa wydana w 2011 roku na temat powojennych losów mienia pożydowskiego w Polsce.

  Holocaust na Białorusi doprowadził do niemal całkowitej zagłady Żydów polskich i litewskich (zob. Litwacy) na terytoriach litewskich (administrowanych przez okupanta niemieckiego jako Komisariat Rzeszy Wschód). Spośród ok. 375 000 Żydów zamieszkujących ten obszar, do końca wojny przetrwało ok 130 000. W trakcie niemieckiej okupacji zginęło ponad dwa miliony obywateli Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckej; tysiące wiosek i miasteczek zostało wyludnionych. Arno Lustiger (ur. 7 maja 1924 r. w Będzinie, zm. 15 maja 2012 we Frankfurcie nad Menem) - historyk i pisarz niemiecki, pochodzący z polskich Żydów z Będzina, więzień obozów koncentracyjnych. Jest jednym z najbardziej znanych świadków i historyków Zagłady w Niemczech, znanym aktywistą organizacji żydowskich w Niemczech i autorem cenionych publikacji o udziale Żydów w ruchu oporu podczas hiszpańskiej wojny domowej i II wojny światowej.

  Obóz zagłady (niem. Vernichtungslager) – zamknięty obóz, w którym w czasie II wojny światowej hitlerowskie Niemcy prowadziły masowe morderstwa, przeprowadzane za pomocą przemysłowych metod. Ludobójstwo jakie odbywało się w obozach zagłady było częścią zorganizowanej polityki prowadzonej przez hitlerowców, służącej przede wszystkim fizycznej eliminacji narodu żydowskiego (znanej jako Holocaust), jak również fizycznej eliminacji Romów. W niektórych przypadkach obozy zagłady były też obozami koncentracyjnymi, w których wykorzystywano niewolniczą pracę więźniów. Obozy zagłady umiejscowione były przede wszystkim na przedwojennych terenach Polski.

  Dodano: 27.10.2011. 20:04  


  Najnowsze