• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczęła się konferencja o sowieckim systemie obozów i więzień

  03.11.2011. 21:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Przez dwa dni w łódzkim Hotelu Grand naukowcy z Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Węgier będą dyskutować o sowieckim systemie obozów i więzień z początku XX w. Rozpoczęta w czwartek międzynarodowa konferencja została zorganizowana przez łódzki oddział IPN.
  ,,To ciekawe doświadczenie, które wychodzi poza system represji znany nam wszystkim, czyli polską bezpiekę i inne służby działające w naszym kraju. Podczas konferencji chcemy skonfrontować naszą wiedzę z historykami z innych krajów i zorientować się, jaki jest w nich stan badań dot. szeroko rozumianego sowieckiego systemu represji. Oprócz celu naukowego chcemy też trochę zintegrować środowisko historyków dziejów najnowszych z Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział PAP dr Jerzy Bednarek z IPN.

  Dodał, że organizatorzy nie mieli problemów z zaproszeniem na konferencję uznanych specjalistów z państw dotkniętych w przeszłości sowieckimi represjami.

  ,,Na nasz apel odpowiedziało bardzo wielu znanych historyków, co świadczy o tym, że im częściej nasz Instytut jest krytykowany przez krajowych badaczy, tym lepiej jest oceniany za granicą. Nie musieliśmy długo czekać na zgłoszenia. Przyjechało wielu specjalistów z Europy" - wyjaśnił Bednarek.

  Nie wszyscy zdążyli jednak przyjechać do Łodzi przed rozpoczęciem konferencji. Na otwarciu zabrakło m.in. prof. Galiny Iwanowej z Rosyjskiej Akademii Nauk, która miała rozpocząć naukową dyskusję referatem ,,Warunki przetrzymywania więźniów politycznych w ZSRS. Podstawy prawne i dzień powszedni". Iwanowa nie dotarła na czas z powodu problemów związanych z zamknięciem lotniska w Warszawie.

  W zaistniałej sytuacji pierwszym prelegentem był prof. Vadim Zołotariow z Uniwersytetu w Charkowie. W swoim wystąpieniu mówił o pracownikach ,,NKWD USRS we władzach GUŁagu w latach 1937-1939". Zołotariow wspomniał m.in., że w dniu, gdy wyszło zarządzenie o utworzeniu gułagów wydano również rozporządzenie dot. kierowania nimi.

  ,,Pracownicy NKWD mieli się zgłaszać dobrowolnie do tej pracy. Było ich jednak zbyt mało, więc zaczęto ich wyznaczać" - wyjaśniał Zołotariow.

  Z jego badań wynika, że do kierowania gułagami kierowano głównie takie osoby, które nie miały ,,czystej kartoteki" i chciano się ich pozbyć z NKWD.

  ,,Po pracy w gułagach powrót do normalnej służby w NKWD był praktycznie niemożliwy. W ciągu 20 lat swoich badań znalazłem tylko dwa przypadki osób, które wróciły do NKWD" - powiedział Zołotariow.

  Jednym z uczestników konferencji jest również prof. Jurij Szapował z Ukraińskiej Akademii Nauk. W rozmowie z PAP powiedział, że na Ukrainie aktualnie największym problemem w dochodzeniu do prawdy historycznej sprzed kilkudziesięciu lat jest niechęć do współpracy ze strony Rosji.

  ,,Wielu Ukraińców było represjonowanych na terenie Rosji, a wielu +enkawudzistów+ z Rosji pracowało na Ukrainie. Do wyjaśnienia tych spraw potrzebne jest więc zaangażowanie obu państw. Niestety, nie mamy dobrej współpracy z Rosją i to dla nas duży problem. Nie mamy jak wydostać dokumentów z Rosji, która podkreśla, że jesteśmy braćmi, ale nie chce, żeby istniała niepodległa Ukraina" - powiedział Szapował.

  Dodał, że mimo tych problemów na Ukrainie cały czas trwają badania zmierzające do jak najlepszego poznania tematu sowieckich obozów i osób w nich represjonowanych.

  Oprócz referatów Zołotariowa i Szapowała uczestnicy konferencji mogą zapoznać się również z innymi opracowaniami m.in. na temat: charakterystyki sowieckich więzień i obozów w Estonii, wyników badań dotyczących Litwinów więzionych w obozach pracy. Na konferencji przedstawione mają być też typy obozów NKWD dla jeńców polskich z lat 1939-1941 oraz informacje statystyczne o polskim gułagu z lat 1944-1956.

  W drugim dniu konferencji poznać będzie można losy Ukraińców więzionych w jednym z największych sowieckich łagrów - obozie sołowieckim, a także losy żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej zesłanych do Miednik, Riazania i Kaługi. Mowa też będzie o Centralnym Więzieniu Rygi - głównym miejscu osadzania represjonowanych politycznie w Łotwie w latach 1940-1953 oraz więzieniu KGB w Wilnie.

  Międzynarodowa konferencja naukowa "Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku" zakończy się w piątek.

  Patronat medialny nad konferencją objęła m.in. Polska Agencja Prasowa.

  PAP - Nauka w Polsce

  duk/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  „Polskie obozy koncentracyjne” w latach 1945-1948 – termin „polskie obozy koncentracyjne” pada w odniesieniu do komunistycznych obozów pracy i obozów jenieckich powstających w Polsce po II wojnie światowej; . Gromadzono w nich przede wszystkim Niemców (żołnierzy i cywilów), ale także Ślązaków, Ukraińców oraz żołnierzy Armii Krajowej i opozycji niepodległościowej, a także każdego kogo w PRL uznano za wroga ideologii komunistycznej. Wśród powojennych obozów tego typu wymienić można Obóz Zgoda, Obóz NKWD na Majdanku, Obóz NKWD w Rembertowie, Obóz NKWD w Toszku, Łabędzki obóz NKWD, a także dwa obozy przejściowe dla jeńców niemieckich utworzonych przez NKWD po wyzwoleniu KL Auschwitz-Birkenau na terenie obozu. Na terenie Auschwitz Rosjanie utworzyli tzw. Łagier 22 oraz Łagier 78, których komendantem był sowiecki pułkownik Masłobojew. W powojennym Oświęcimiu istniał również tzw. „Gemeinschafslager” obóz Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który funkcjonariusze UB przejęli od władz sowieckich. Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Polskie obozy koncentracyjne w okresie II Rzeczypospolitej – termin „polskich obozów koncentracyjnych” używany jest przez media i polityków rosyjskich dla określenia jenieckich obozów dla sowieckich żołnierzy wziętych do niewoli w trakcie wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920 oraz powojennych obozów tworzonych na terenie Polski po 1945 roku przez NKWD.

  Izrail Izrailewicz Pliner (ros. Израиль Израилевич Плинер) (ur. 1896 — zm. 23 maja 1939) – naczelnik zarządu komunistycznych obozów koncentracyjnych - Gułagów, NKWD w okresie od 16 sierpnia 1937 do 16 listopada 1938. Matwiej Dawidowicz Berman (ros. Матвей Давыдович Берман) (ur. 10 kwietnia 1898, zm. 7 marca 1939) – Naczelnik Zarządu komunistycznych obozów koncentracyjnych Gułag NKWD w okresie od 9 czerwca 1932 do 16 sierpnia 1937.

  Konferencja Katolickiego Episkopatu Rosji (ros. Конференция католических епископов России) – konferencja episkopatu zrzeszająca biskupów Kościoła katolickiego działających na obszarze Rosji. Założona i zatwierdzona 2 marca 1999 r. Jest członkiem Rady Konferencji Episkopatów Europy. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Wielki terror (wielka czystka) – okres w historii ZSRR szczególnego nasilenia terroru policyjnego NKWD w latach 30. XX wieku. W efekcie zaplanowanych i zorganizowanych represji zamordowano miliony niewinnych ludzi, a także prawie wszystkich działaczy partii leninowskiej, wysokich oficerów Armii Czerwonej oraz NKWD. Za jego początek uważane jest zabójstwo Siergieja Kirowa w grudniu 1934, a koniec najczęściej datowany na 1939.

  Dodano: 03.11.2011. 21:47  


  Najnowsze