• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczęły się cztery konkursy matematyczne PTM

  16.12.2009. 20:48
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ruszają trzy konkursy krajowe dla młodych matematyków - o nagrodę im. Stefana Banacha, nagrodę im. Hugona Steinhausa, nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM). Rozpoczyna się również konkurs międzynarodowy - International Stefan Banach Prize.

  Nagroda Banacha (polska i międzynarodowa) oraz nagroda PTM dla młodych matematyków przyznawana jest za prace, zespoły prac lub książki wnoszące do nauki istotnie nowe, wartościowe wyniki (kandydaci do drugiej z nich muszą spełnić dodatkowy warunek - urodzić się nie wcześniej niż w 1981 roku).

  Nagroda Steinhausa promuje zaś osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki.

  Międzynarodowy konkurs o nagrodę Banacha organizowany jest dopiero po raz drugi, a jego współorganizatorem, oprócz PTM, jest firma Ericpol Telecom. Na zwycięzcę czeka 20 tysięcy złotych. O laur mogą się ubiegać osoby, które w latach 2007-2009 uzyskały doktorat w zakresie nauk matematycznych, w instytucji mieszczącej się na terenie: Polski, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

  Termin przyjmowania zgłoszeń do wszystkich czterech konkursów ( szczegóły na stronie internetowej PTM: www.ptm.org.pl ) upływa 31 stycznia 2010 roku.

  Rozstrzygnięcie konkursów oraz ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu przyszłego roku, a uroczyste wręczenia nagród odbędą się podczas IV Forum Matematyków Polskich, które odbędzie się w Olsztynie na przełomie czerwca i lipca 2010 r.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medal im. Stefana Banacha - międzynarodowa nagroda przyznawana przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju nauk matematycznych. Ustanowiony w 1992 roku w stulecie urodzin Stefana Banacha. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (córkę Kazimierza Kuratowskiego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda Nevanlinny — nagroda przyznawana od 1982 roku na Międzynarodowym Kogresie Matematyków za wybitne osiągnięcia o charakterze matematycznym, dokonane w dziedzinie nauk o przetwarzaniu informacji, czyli za osiągnięcia w informatyce teoretycznej. Została ufundowana przez Uniwersytet w Helsinkach w Finlandii.

  Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego To nagroda przyznawana przez Parlament Europejski. Jest to konkurs otwarty dla wszystkich dziennikarzy, których praca przyczynia się do lepszego zrozumienia dzialalnosci instytucji europejskich. Nagroda jest wręczana w czterech kategoriach: dla dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

  Nagroda Sakurai (J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics) – nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego przyznawana za wybitne osiągnięcie w teorii fizyki cząstek elementarnych. Nagroda ta uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie fizyki. Przyznawana jest corocznie od 1985 roku. Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

  Hanzeatycka Nagroda Goethego (Hansischer Goethe-Preis) to niemiecka nagroda przyznawana za osiągnięcia z dziedziny literatury oraz inne osiągnięcia artystyczne. Nagroda jest przyznawana co 2 lata od 1949. Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Nagroda Ratzingera – nagroda w dziedzinie teologii, przyznawana przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera - Benedykta XVI. Czasami nazywana "Noblem z teologii". Nagroda jest fundowana z prywatnych darowizn oraz dochodów z publikacji papieża Benedykta XVI. Papież ustanawiając nagrodę chciał uhonorować osoby zaangażowane w pogłębianie wiedzy teologicznej. Laureaci są wybierani przez pięcioosobową radę naukową fundacji. Nagroda wynosi 50 tysięcy euro.

  Międzynarodowy Kongres Matematyków (ang. International Congress of Mathematicians) – największa na świecie konferencja poświęcona matematyce, organizowana co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. Podczas ceremonii otwarcia wręczane są Medal Fieldsa, Nagroda Nevanlinny, Nagroda Gaussa i Medal Cherna. Inicjatorem pierwszego Kongresu był Henri Poincaré.

  Nagroda Polskiego PEN Clubu za przekład z literatury obcej na język polski – prestiżowa polska nagroda dla tłumaczy literatury obcej. Nagroda ta przyznawana jest od roku 1929. Gra Roku – nagroda corocznie przyznawana przez Kapitułę Konkursu dla najlepszej w Polsce gry planszowej. Pierwotnie w latach 1985 -1993 nagroda była przyzwana przez magazyn "Świat Młodych". Ponownie pomysł przyznawania nagrody narodził się z końcem 2004 roku na forum dyskusyjnym portalu tematycznego Gry-Planszowe.pl. Tytuł Gra Roku jest przyznawany przez kapitułę konkursową najlepszej w Polsce grze planszowej, karcianej lub towarzyskiej skierowanej do młodzieży i dorosłych i wydanej w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest Nagroda. Celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja gier planszowych w Polsce oraz promocja najlepszych tytułów wydanych w kraju.

  Nagroda Gentnera-Kastlera – nagroda przyznawana przez Niemieckie Towarzystwo Fizyczne i Francuskie Towarzystwo Fizyczne za osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Nagroda przyznawana jest od 1986 roku. Laureaci otrzymują srebrny medal, certyfikat oraz pieniądze. Nazwa nagrody to nazwiska Wolfganga Gentnera i Alfreda Kastlera. Nagroda Henryk – nagroda jest najważniejszą indywidualną nagrodą Sekcji Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich przyznawaną za wybitne osiągnięcia artystyczne lub całokształt pracy artystycznej w dziedzinie Teatru Lalek. Nagrodę stanowi dyplom oraz statuetka Henryk, zaprojektowana przez artystkę i rzeźbiarkę Annę Wszyndybył.

  Nagroda Grammy w kategorii Best Traditional Blues Album jest przyznawana od 1983 roku. W latach 2001-2003 nagroda przyznana również producentom i inżynierom muzycznym. Do 1992 roku nagroda znana jako Best Traditional Blues Performance i dwa razy została przyznana bardziej za pojedynczy utwór niż cały album.

  Dodano: 16.12.2009. 20:48  


  Najnowsze