• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczyna się IV Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters

  28.12.2009. 09:58
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wycieczka do Szwajcarii i wysokiej klasy netbooki czekają na zwycięzców IV Olimpiady Wiedzy o Internecie "DialNet Masters". W tym roku zmianie uległa formuła konkursu, która ma aktywizować niepełnosprawną młodzież i seniorów. Zapisy do udziału w Olimpiadzie będą prowadzone do 22 stycznia 2010 r.

  Jak informuje Anna Kwolek z organizującej konkurs Telefonii Dialog, uczestnicy olimpiady powinni logicznie myśleć, orientować się w bogatych zasobach sieci i rozwiązywać różnorodne zadania związane z wirtualnym światem.

  W turnieju mogą wziąć udział drużyny w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Każdy z zespołów musi się składać się z czterech uczniów oraz nauczyciela prowadzącego. Do DialNet Masters może zostać zgłoszonych od trzech do pięciu drużyn z jednej szkoły, w zależności od jej wielkości.
  Po przejściu eliminacji wewnątrzszkolnych drużyny rejestrują się na stronie internetowej www.dialnetmasters.pl (zapisy przyjmowane są do 22 stycznia 2010 r.), a od 1 do 19 marca będą prowadzone dwa pierwsze etapy testów on-line, w trakcie których zespoły będą odpowiadały na pytania przygotowywane przez ekspertów merytorycznie wspierających olimpiadę.

  Jednym z motywów tegorocznej edycji konkursu będzie Passive Optical Network (PON), czyli pasywna sieć optyczna. Nowością będą także " planowane na kwiecień i maj " zespołowe szkolenia komputerowe dla osób starszych "Surfuj z Seniorem". Za przeprowadzone i udokumentowane szkolenie drużyny otrzymają dodatkowe punkty i tym samym zwiększą szansę zwycięstwa.

  Po kwietniowych półfinałach, rozgrywanych w siedmiu miastach Polski, nastąpi Wielki Finał. Zaplanowano go na czerwcu 2010 r., a odbędzie się we Wrocławiu.Merytorycznie olimpiadę wspierają Politechnika Wrocławska, Program CISCO Networking Academy, Google i Polski Uniwersytet Wirtualny.

  "Jest nam niezmiernie miło, że Politechnika Wrocławska wspiera olimpiadę od czterech lat, czyli od samego początku jej istnienia. Dzięki konkursowi mamy kontakt z najzdolniejszą młodzieżą, która być może w przyszłości zasili szeregi studentów naszej uczelni. Cieszy nas fakt, że innowacyjne technologie stają się coraz bardziej popularne, a wiedza o nich z roku na rok wzrasta" " komentuje prof. Ryszard Zieliński z Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

  Jak informuje Anna Kwolek, po raz pierwszy do uczestnictwa w olimpiadzie zaproszono osoby z niepełnosprawnością wpisując wydarzenie w obchody roku 2010, który ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

  "Taka formuła konkursu DialNet Masters, w którym nie tworzy się odrębnych kategorii olimpiady dla osób z niepełnosprawnością, ale integruje się je ze środowiskiem, zapraszając do udziału na równych zasadach z osobami pełnosprawnymi jest wyrazem zrozumienia idei integracji, a co za tym idzie właściwego odczytywania potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnością" " podkreśla Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

  Jak dodaje, elementem łączącym wszystkich uczestników olimpiady jest inteligencja, sprawności intelektualne, czyli sprawny umysł. W turnieju DialNet Masters liczy się tylko jedna sprawność " sprawność informatyczna.

  Mistrzowie Internetu 2010, czyli zdobywcy I miejsca w obu kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w nagrodę zwiedzą atrakcyjne miejsca w Szwajcarii. Zobaczą siedzibę CERN-u oraz Google’a, a także porozmawiają z pracującymi tam inżynierami i zjedzą lunch w szczycącej się znakomitą kuchnią firmowej stołówce Google’a.

  Dla drużyn, które zajmą trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach przygotowano: wysokiej klasy netbooki, indeksy i vouchery na szkolenia, nagrody dla szkół i zaświadczenia uczestnictwa w olimpiadzie.

  W poprzedniej - trzeciej edycji olimpiady wzięło udział ok. 40 tys. uczestników. Do ścisłych rozgrywek zapisało się 3866 zespołów.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiady Specjalne - celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Drugim, równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Olimpiada Geograficzna – polska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974, a w latach 1991–2010 jako Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna (czyli olimpiada wiedzy o morzu). Z inicjatywą jej założenia wystąpiła prof. Anna Dylikowa, która aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 pozostawała przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Teresa Madeyska. W latach 1991 – 2010 dwa pierwsze etapy obu olimpiad pozostawały wspólne, na III etapie przeprowadzane były osobne zawody, uczniowie zakwalifikowani do III etapu mogli brać udział w obu olimpiadach i uzyskać podwójne tytuły. Finaliści i laureaci stopnia centralnego byli zwolnieni z pisania egzaminu maturalnego z geografii i posiadali przywileje przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów (byli przyjmowani poza kolejnością).

  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Olimpiada Brydżowa (ang. World Team Olympiad) – rozgrywki brydżowe (turniej zespołowy) organizowane przez Światową Federację Brydżową, odbywające się co cztery lata począwszy od 1960. Początkowo rozgrywki prowadzone były w dwóch kategoriach: open oraz zespoły kobiece. Od 2000 dodano rozgrywki seniorów. W 2008 Olimpiada została włączona w skład Olimpiady Sportów Umysłowych.

  Olimpiada informatyczna – polska olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania. Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej. Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł).

  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów: Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, oligofrenopedagogika) (grec.: "oligos" - pomniejszenie, "phren" - umysł; pomniejszona, obniżona sprawność umysłowa) dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo, przedmiotem proces jej rewalidacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

  Dodano: 28.12.2009. 09:58  


  Najnowsze