• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczyna się Tydzień Bibliotek

  07.05.2010. 15:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  8 maja rozpoczyna się 7. edycja Tygodnia Bibliotek. Ogólnopolską imprezę popularyzującą książki i czytelnictwo organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Hasło tegorocznego Tygodnia brzmi: "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy".

  "Tydzień Bibliotek rozpoczynamy tradycyjnie 8 maja, w Dzień Bibliotek i Bibliotekarza" - mówi dr Anna Grzecznowska, dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jak podkreśla, akcja cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem środowiska bibliotekarskiego. Potwierdzeniem tego jest włączenie jej od ubiegłego roku do przedsięwzięć promowanych wspólnie przez środowisko bibliotekarzy, księgarzy i wydawców.

  W ramach Tygodnia Bibliotek w całej Polsce będą organizowane m.in. lekcje biblioteczne, warsztaty, prezentacje multimedialne, a takżeseminaria, spotkania z literatami, artystami, pedagogami, wystawy, promocje książek uznanych autorów i debiutantów, występy teatrów i zespołów muzycznych oraz zabawy literackie dla dzieci.

  Co roku akcja odbywa się pod innym hasłem. "Wskazuje ono, jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej" - wyjaśnia dr Grzecznowska. Zwraca przy tym uwagę, że współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych. Staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć.

  "Coraz częściej biblioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach. Multimedialność naszych książnic stała się faktem, stąd hasło Tygodnia Bibliotek 2010, które pozwala uświadomić czytelnikom nie tylko kierunek, w jakim zmierzają placówki biblioteczne, ale i pokazać konkretne rozwiązania stosowane w praktyce. W realizowaniu hasła +Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy+ jest miejsce zarówno na podkreślenie roli internetu, w którym splot tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odniesienie do obchodzonego Roku Chopinowskiego" - wyjaśnia dr Anna Grzecznowska.

  Co roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza konkurs na najlepszy program działań realizowanych w Tygodniu Bibliotek. W ubiegłym roku laureatem konkursu została Krośnieńska Biblioteka Publiczna. Tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu. Nagrody wręczono 22 kwietnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie podczas gali z okazji Światowego Dnia Książki.

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje także konkurs na najlepszy plakat Tygodnia Bibliotek. W tym roku zwyciężyła praca wykonana przez Tomasza Ryszczyńskiego z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

  Pod koniec 2008 r. w Polsce było zarejestrowanych 8420 bibliotek publicznych i ich filii. Blisko 2/3 ogółu bibliotek publicznych i ich filii w Polsce stanowią biblioteki wiejskie. Z bibliotek korzysta ok. 20 proc. Polaków. Dominująca grupę użytkowników bibliotek publicznych stanowią osoby do 24. roku życia, w większości uczące się lub studiujące, uzupełniające swoje wykształcenie.

  Patronat honorowy nad Tygodniem Bibliotek objął minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tydzień Bibliotek - ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja - w Dniu Bibliotekarza. Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy dla bibliotekarzy i miłośników książek, organizowany w Dniu Bibliotekarza, 8 maja lub w innych terminach podczas trwania Tygodnia Bibliotek. Akcję zainicjowała łódzka bibliotekarka Paulina Milewska. Aktualnie koordynatorem rajdu jest stowarzyszenie Bibliosfera.org. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku obejmuje swym obszarem działania województwo pomorskie. Ma specjalistyczny charakter i kontynuuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Służy przede wszystkim potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różne rodzaje zbiorów. Szczegółowe informacje o jej zasobach znajdują się w katalogach komputerowych. Czytelnik do dyspozycji ma cztery bazy informacji o zbiorach, obejmujące: książki, artykuły z czasopism, zbiory multimedialne, zbiory muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest w bibliotece oferta edukacyjna skierowana do szkół, znajdujących się na terenie działania instytucji. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli, lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, lekcje regionalne, zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa. Co najmniej raz w roku organizowane są sesje metodyczne dla nauczycieli. Co roku w ramach Tygodnia Bibliotek prowadzone są różnego rodzaju działania popularyzujące czytelnictwo. Od 10 lat organizowane są imprezy popularyzujące wiedzę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jednostka macierzysta i filie prowadzą szeroką działalność kulturalną i oświatową, organizują różnego rodzaju spotkania, konkursy, koncerty. Stałym elementem są wystawy (ekspozycje stale i okolicznościowe). Biblioteka wydaje własne czasopismo „Exempli Gratia" (ISSN 1897-5348) o charakterze bibliotekarskim i oświatowym. PBW w Gdańsku jest jedną z instytucji tworzących zasoby Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich (American Library Association (ALA)) – stowarzyszenie działające w Stanach Zjednoczonych, którego celem jest m.in. promocja bibliotek i szeroko pojętej edukacji bibliotecznej. Nowojorska Biblioteka Publiczna (ang. The New York Public Library, NYPL) – jedna z największych bibliotek publicznych na świecie i jedna z najważniejszych bibliotek naukowo-badawczych w USA. Unikalna struktura instytucji łączy ogromny system publicznych wypożyczalni i czytelni, z równie wielkim systemem zbiorów bibliotecznych służących do prowadzenia badań naukowych, niedostępnych do powszechnego wypożyczania. Cała korporacja funkcjonuje na zasadach non-profit i misji publicznej, zarządzana jest prywatnie, a finansowana z obu stron.

  Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – jedna z największych bibliotek publicznych w Polsce. Jej zbiory liczą ok. 1 340 000 woluminów. Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” jest polską organizacją związkową zrzeszającą bibliotekarzy i pracowników bibliotek.

  Biblioteka Załuskich, Biblioteka Publiczna Rzeczypospolitej, Biblioteka Publiczna Załuskich – biblioteka publiczna w Warszawie, od 1780 polska biblioteka narodowa, jedna z największych bibliotek świata drugiej połowy XVIII wieku, jedna z pierwszych w Europie (pierwsza w Polsce), które starały się realizować zadania biblioteki narodowej, gromadząc, katalogując i udostępniając możliwie pełny zasób narodowego piśmiennictwa. Biblioteka narodowa – biblioteka powołana przez rząd kraju jako wyróżniające się repozytorium informacji dla tego kraju. W odróżnieniu od bibliotek publicznych, rzadko zezwalają na pożyczanie książek obywatelom kraju. Często, zawierają one, cenne, albo znaczące dzieła.

  Wellington City Libraries - związek bibliotek w Wellington obejmujący 12 bibliotek, w tym Wellington Central Library (Biblioteka Centralna, największa).

  Podlaska Biblioteka Cyfrowa (PBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Podlasia, wschodniego Mazowsza i Suwalszczyzny oraz Kresów Wschodnich, w postaci zdigitalizowanej. Koordynatorem przedsięwzięcia realizowanego przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku jest Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku. PBC powstała w 2006 r. w ramach dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Biblioteka działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych w Polsce, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem portalu Europeana – europejska biblioteka cyfrowa.

  Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Małopolski w postaci zdigitalizowanej. MBC powstała na skutek współpracy władz województwa małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. Działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali, jak np.: Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana i Katalog WorldCat. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Filia w Janowie Lubelskim - jest jedną z ośmiu filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Działa jako część systemu oświaty, służy szeroko rozumianym potrzebom nauki i kształcenia, a tym samym stanowi dla każdego nauczyciela jedno z najważniejszych miejsc w procesie samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Janowska biblioteka, podobnie jak inne biblioteki pedagogiczne w kraju, reprezentuje szczególny rodzaj bibliotek specjalnych ze względu na użytkowników, natomiast pod względem treści gromadzonych zbiorów zbliża się do bibliotek uniwersalnych (w 1979 r. 43% gromadzonych zbiorów stanowiły wydawnictwa z zakresu pedagogiki i psychologii, 39% -naukowe, a 18% to dzieła z literatury pięknej).

  KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) – katalog rozproszony i wyszukiwarka korzystającą z protokołu Z39.50. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących publikacji lub opisów bibliograficznych. KaRo należy traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT. Biblioteka Bodlejańska, Biblioteka Bodleiańska (ang. Bodleian Library) – założona w 1602 roku jedna z najstarszych bibliotek europejskich; główna biblioteka Uniwersytetu Oksfordzkiego, której księgozbiór, wraz z wchodzącymi w jej skład bibliotekami, liczy ponad siedem milionów książek, zajmujących biblioteczne półki o łącznej długości 180 km (około 17 000 000 woluminów). W Wielkiej Brytanii pod względem wielkości księgozbioru Biblioteka Bodlejańska ustępuje jedynie Bibliotece Brytyjskiej.

  HathiTrust – wspólne repozytorium bibliotek cyfrowych, obejmujące treści zdigitalizowane w ramach projektów Google Books i Internet Archive, jak również materiały lokalnych bibliotek cyfrowych. Krajowa Rada Biblioteczna jest organem doradczym działającym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została powołana przez ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.(Dz.U. Nr 85, poz. 539). Do zadań Rady należy opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej.

  Dodano: 07.05.2010. 15:18  


  Najnowsze