• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczynają się kolejne Europejskie Dni Dziedzictwa

  10.09.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Kamienie milowe" - to hasło tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce - największego w Europie projektu kulturalno-edukacyjnego. Główne atrakcje odbędą się w dniach 10-11 i 17-18 września na terenie całego kraju. To już XIX edycja imprezy w Polsce. Celem projektu jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

  Tegoroczne obchody rozpoczną się 10 września na Ostrowie Lednickim koło Poznania. Przez cały dzień trwać będzie Piknik Historyczny, organizowany pod hasłem "W lednickim grodzie księcia Mieszka - życie codzienne grodu piastowskiego".

   

  Lokalizacja inauguracji w tym miejscu nie jest przypadkowa. To dawny ośrodek władzy państwa piastowskiego oraz jeden z pierwszych chrześcijańskich centrów monarchii, miejsce chrztów i wiecznego spoczynku ważnych wówczas osób. W 1994 r. Ostrów Lednicki ustanowiono Pomnikiem Historii. Ten średniowieczny gród jest symbolem dawnej świetności państwa piastowskiego, a jednocześnie, zdaniem organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa, naszym kamieniem milowym w budowę współczesnej Europy.

  W sumie w 2011 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w Polsce blisko 1500 imprez.

  W różnych miastach, imprezy organizowane z dużym rozmachem w atrakcyjnych lokalizacjach, z udziałem uznanych osobistości świata kultury i nauki mają przyciągnąć we wrześniowe weekendy tysiące Polaków w każdym wieku. Sesje, odczyty, zwiedzanie zabytków, spotkania z ludźmi nauki i twórcami kultury, ale też festyny, jarmarki, turnieje, konkursy, pokazy multimedialne - stanowią o interdyscyplinarnym charakterze imprezy i trafiają w gusta każdego odbiorcy.

  Jeśli nie pociąga nas muzealna wystawa, być może zachęci nas spacer po labiryncie dawnych szybów w starej kopalni lub bal w strojach z minionej epoki w położonym na wzgórzu za miastem pałacu.

  Tegoroczny temat ma zwrócić uwagę na wkład Rzeczpospolitej na przestrzeni dziejów w rozwój Europy. Kamienie milowe, takie jak Zjazd Gnieźnieński, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Konfederacja Warszawska, Odsiecz Wiedeńska, czy Konstytucja 3 maja, są naszymi cegiełkami w budowę współczesnej Europy.

  "Tegoroczne hasło ma wymiar bardzo symboliczny pragniemy zainteresować społeczeństwo najważniejszymi wydarzeniami, odkryciami, dziełami będącymi wkładem Rzeczypospolitej w rozwój Europy, ale nie tylko. Takimi kamieniami milowymi są również idee, twórcy, miejsca kształtujące lokalną tożsamość" - deklaruje Paulina Florjanowicz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa koordynatora EDD w Polsce.

  Europejskie Dni Dziedzictwa zostały ustanowione przez Radę Europy w 1991 r. Obecnie biorą w nich udział wszystkie kraje - członkowie Rady Europy oraz Armenia, Azerbejdżan, Gruzja i Turcja.

  Honorowy patronat nad Europejskimi Dniami Dziedzictwa w Polsce sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogólnopolskim koordynatorem wydarzeń w ramach EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID).Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych na terenie całej Polski imprez w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 znajdują się na stronie: http://www.edd2011.pl/imprezy/edd/kalendariumEDD2011

  Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo".

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  ICCROM (skrót od ang. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome) - Międzynarodowy Ośrodek Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury powołany do życia podczas dziewiątej sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1956 r. Jest to to międzynarodowa organizacja mająca na celu rozwijanie i promowanie konserwacji dziedzictwa kultury, m.in. poprzez interdyscyplinarną współprace na polu ochrony dziedzictwa kultury przedstawicieli różnych nauk: konserwatorów, archeologów, muzealników, architektów i urbanistów, a także instytucji - takich jak muzea, biblioteki i archiwa. Europejskie Szlaki Kulturowe lub Europejskie Drogi Kulturowe (ang. European Cultural Route) – tytuł przyznawany przez Radę Europy europejskim trasom i szlakom o szczególnym znaczeniu dla europejskiej tożsamości, kultury i wspólnego dziedzictwa oraz ukazujące różnorodność kulturową i współistnienie różnych kultur. Ustanowiono go w 1987 r. i zajmuje się nim specjalnie w tym celu powołany Europejski Instytut Dróg Kulturowych (ang. European Institute of Cultural Routes).

  Filmoteka Szkolna – ogólnopolski program edukacji filmowej dla szkół ponadpodstawowych, realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury. W obecnym kształcie instytucja istnieje od 2006 roku, działając na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. „W sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury”.

  Muzeum PRL-u – instytucja mieszcząca się w budynku dawnego kina „Światowid” w Nowej Hucie, współprowadzona przez gminę miejską Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Dodano: 10.09.2011. 00:33  


  Najnowsze