• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczynają się Targi Edukacyjne AKADEMIA 2010

  15.03.2010. 17:26
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  17 marca rozpoczną się w Gdańsku największe w Polsce Północnej targi edukacyjne AKADEMIA 2010. Podczas trwającej trzy dni imprezy młodzież szkolna będzie mogła się zapoznać z ofertą uczelni i szkół wyższych, wziąć udział w wykładach popularnonaukowych, pokazach i konkursach. AKADEMIA 2010 odbywa się w czasie 40. "urodzin" Uniwersytetu Gdańskiego, który powołano 20 marca 1970 r.

  "Nasze targi mają już 16-letnią tradycję - powiedziała PAP dr Maria Żukowska, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. Targów Akademia. - Wcześniej odbywały się pod nazwą +Zostań Żakiem+".

  Od lat impreza ma charakter ogólnokrajowy i międzynarodowy. "Z wystawców zagranicznych gościmy Uniwersytet W Maastricht. W poprzednich edycjach gościliśmy przedstawicieli uczelni z Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Danii i Szwecji" - informuje dr Żukowska.

  Młodzież będzie miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie można studiować na 40 kierunkach, w zakresie 180 specjalności, a oprócz tego posłuchać, co mają do zaoferowania 41 inne szkoły wyższe. Wszystkich wystawców w tym roku będzie prawie 80. Znajdą się wśród nich uczelnie z Trójmiasta, Warszawy, Poznania, Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Sopotu, Olsztyna, czy Elbląga. Nowicjuszem na Targach jest m.in. Bałtycka Wyższa Szkoła Bursztynu.

  "Młodzież znajdzie u nas szeroką ofertę uczelni wyższych. Maturzyści będą mogli zapytać o warunki rekrutacji na bieżący rok. Młodsi, zorientować się w możliwościach kształcenia się w przyszłości. Zapewniamy porady ekspertów +Przed maturą+ Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, zapraszamy na bezpłatną maturę próbną" - mówi dr Żukowska.

  W bogatym programie targów znajdą się m.in. wykłady popularnonaukowe.

  Już w środę, 17 marca, o godz. 9.30 odbędzie się wykład prof. Adama Lesnera pt. "Białka, które świecą. Wkład meduzy i świetlika w rozwój nauki." Pół godziny później można będzie posłuchać wykładu pt. "Zapętlony mikroświat mórz i oceanów", a o godz. 11.00 dowiedzieć się, co robią "Owady w kryminalistyce". O godz. 12.00 zaplanowano spotkanie pt. "Zachęcamy do studiowania nauk technicznych", które przygotował mgr Wojciech Mościbrodzki, z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

  W czwartek, 18 marca, o godz. 11.00, będzie się można dowiedzieć "Dlaczego kobiety powinny studiować informatykę?", wykład ten ma zachęcić dziewczyny do tego zawodu. Są w tym dobre.

  Program imprez targowych znajduje się na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/akademia/program.php.

  "Targi AKADEMIA odwiedza 16-17 tys. gości w ciągu 3 dni. Przyjeżdżają do nas klasy lub grupy uczniów, zebrane z danej szkoły. Wstęp na targi jest bezpłatny" - podkreśla dr Żukowska.

  Oprócz wykładów, pokazów, quizów i rozmów z wystawcami, młodzi ludzie będą mieli okazję spotkać się z rektorami uczelni, które biorą udział w targach, dziekanami wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, studentami z kół studenckich.

  Zdaniem dr. Żukowskiej, widać jak młodzież zmienia się na przestrzeni lat. "Kiedyś zbierali jedynie ulotki reklamowe, teraz są odważniejsi, zadają przedstawicielom uczelni szczegółowe pytania i są bardziej zaangażowani w poszukiwanie najlepszych dla siebie miejsc do studiowania. Mam wrażenie, że teraz bardziej zastanawiają się nad swoją przyszłością. Zresztą nowe, atrakcyjne kierunki studiów sprzyjają ciekawym zawodom opartym na nowych technologiach. Cieszę się, że przyszedł czas na te właśnie tendencje" - zauważa.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańsku rozpoczęła swoją działalność na mocy wpisu do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) pod nr. 244 od roku 2002. Do końca 2011 r. szkoła działała pod nazwą "Gdańska Wyższa Szkoła Administracji". W 2013 nastąpiło połączenie uczelni niepublicznych, poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Ełku do Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku. Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańsku rozpoczęła swoją działalność na mocy wpisu do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) pod nr. 244 od roku 2002. W 2013 nastąpiło połączenie uczelni niepublicznych poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Ełku do Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku. Akademia Pomorska w Słupsku – słupska uczelnia wyższa, powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pomorską Akademię Pedagogiczną, oferująca studia na kierunkach pedagogicznych i nienauczycielskich. Aktualna strategia rozwoju uczelni jest nakierowana na zdobycie statusu uniwersytetu, a pierwszym krokiem na tej drodze była zmiana samego procesu dydaktycznego - wprowadzenie na wszystkich kierunkach podziału na trzyletnie studia zawodowe (licencjackie) i dwuletnie uzupełniające (magisterskie) oraz zmiana 22 listopada 2006 nazwy uczelni, z Pomorska Akademia Pedagogiczna na Akademia Pomorska. Miało to na celu podkreślić różnorodność oferty kształceniowej, w tym wprowadzenia szeregu kierunków i specjalności typowo o charakterze uniwersyteckim.

  Trako (pełna nazwa Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako) – największe w Polsce i drugie w Europie targi transportu kolejowego. Targi odbyły się w latach 1996, 1998 i 1999 w Gdyni, natomiast począwszy od 2001 wydarzenie ma miejsce w Gdańsku i jest organizowane co dwa lata w ramach Międzynarodowych Targów Gdańskich. Marceli Burdelski (ur. 26 kwietnia 1952) – polski politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Toruńskiej Szkole Wyższej, wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, członek Komitetu Studiów nad Azją i Pacyfikiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, skarbnik w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w kadencji 2006-2009 i 2009-2012, wiceprzewodniczący Komitetu Badawczego 42 IPSA: System of integration divided nations, były zastępca dyrektora Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultant i były doradca ministra spraw zagranicznych.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało z przekształconego Działu Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. Oficyna zajmuje się przede wszystkim wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw, monografii oraz publikacji ciągłych i dokumentacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego. Jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Trójmieście i w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat działalności wydała ponad 2 200 tytułów o łącznym nakładzie bliskim miliona egzemplarzy. Zbigniew Wierzbicki (ur. 1937 w Wilnie) – polski architekt. W latach 1955–1962 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, dyplom w 1962 roku. Starszym wykładowca w Pracowni Architektury Okrętu na Wydziale Architektury i Wzornictwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). Głównie zajmuje się projektowaniem jachtów i okrętów.

  Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego (BGUG) – została utworzona z bibliotek jednostek, na bazie których powstał Uniwersytet Gdański - Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Politechnika Gdańska – państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 756. pośród wszystkich typów uczelni.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, UMB (do 21 marca 2008 r. Akademia Medyczna w Białymstoku) – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym powstała 3 lutego 1950 roku. Siedzibę Uniwersytetu stanowi spalony w czasie wojny, a następnie odbudowany Pałac Branickich. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych główny wysiłek badawczy uczelni koncentrował się wokół zagadnień patofizjologii i biochemii procesów krzepnięcia krwi i fibrynolizy. Później stała się znana głównie z pierwszych wykonywanych w Polsce operacji in vitro. Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uczelnia ciągle poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Na uczelni studiuje obecnie około 4900 studentów na czternastu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Krzysztof Kornacki- ur. 1970 r. Dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca, pracownik Katedry Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej, specjalizuje się w historii kina polskiego, autor m.in. książek: "Kino polskie wobec katolicyzmu 1945 – 1970" (nominowana do nagrody im. Bolesława Michałka), „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy (nagroda „Pióro Fredry”); współredaktor tomu "Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie oraz Sacrum w kinie: dekadę później"; współzałożyciel i pierwszy prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma kultury audiowizualnej „Panoptikum”, nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wykładowca m. in. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Akademii Filmu Polskiego, Akademii Edukacji Filmowej w Ostrołęce.

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni – jednostka dydaktyczno-naukowa gdańskiej Wyższej Szkoły Bankowej, która powstała w 2009 roku. Uczelnia macierzysta istnieje od 1998 roku i w ciągu tych lat uzyskała miano najlepszej uczelni niepublicznej na Pomorzu. Świadczą o tym pozycje WSB w rankingach szkół takich pism jak: Rzeczpospolita i Perspektywy, Polityka oraz Home&Market. W dniu 28 marca 2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zawarły porozumienie w sprawie połączenia obu uczelni i z dniem 1 lipca 2013 SWPD stała się częścią gdyńskiego wydziału zamiejscowego.

  Dodano: 15.03.2010. 17:26  


  Najnowsze