• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rusza Akademia Uczniowska dla gimnazjalistów

  15.01.2010. 14:24
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ponad 33 tysiące polskich gimnazjalistów będzie przeprowadzać doświadczenia, realizować własne projekty, a jednocześnie uczyć się pracy zespołowej, myślenia przyczynowo-skutkowego i rozwijać swą kreatywność - a to wszystko w ramach programu "Akademia Uczniowska. Projekty matematyczno-przyrodnicze w gimnazjach". Przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) program, który zainaugurowano 12 stycznia w Warszawie, potrwa do kwietnia 2014 roku.

  W "Akademii Uczniowskiej" wezmą udział uczniowie ponad 300 gimnazjów z pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i śląskiego.

  "Chodzi nam o to, by nauka była dla uczniów ciekawsza, zajęcia bardziej angażujące, a uczniowie w efekcie lepiej rozumieli zjawiska otaczającego ich świata, o których uczą się na lekcjach: matematyki, fizyki, chemii, biologii. Chcemy, by uczniowie nauczyli się stawiać sobie pytania badawcze, planować i prowadzić eksperymenty zgodnie z procedurami naukowymi oraz przygotowywać projekty polegające na wzajemnym uczeniu się. Tego brakuje polskiej szkole" - powiedział PAP dyrektor CEO Jacek Strzemieczny.

  "Wierzymy, że nawet słabi uczniowie, gdy będą przygotowywać projekty, w ramach których będą mieli objaśnić koleżankom i kolegom różne zjawiska, to sami lepiej je rozumieją niż wtedy, gdy przyswajają wiedzę tylko w sposób bierny" - zaznaczył.

  Strzemieczny przypomniał, że z różnych badań krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczą polskie szkoły wynika, iż nasi uczniowie w zakresie rozumienia zjawisk przyrodniczych czy sprawdzania w sposób naukowy hipotez są słabsi od rówieśników z innych krajów, a zwłaszcza krajów Europy zachodniej. "Badania pokazują, że w polskich szkołach stosunkowo rzadko prowadzi się doświadczenia i eksperymenty, mimo że powinny być one przeprowadzane" - dodał.

  W Programie "Akademia Uczniowska", który realizowany będzie do kwietnia 2014 roku, uczestniczyć ma 360 gimnazjów z pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Pierwszy nabór przeprowadzono w grudniu ubiegłego roku - zakwalifikowano 90 szkół. Drugi, główny nabór zostanie przeprowadzony w kwietniu.

  W programie wezmą udział uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjach we wrześniu 2010 r. i we wrześniu 2011 roku, a w szkołach zakwalifikowanych w pierwszym naborze - także uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu ub.r.

  Przez trzy lata nauki w gimnazjum młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych na specjalnych kołach naukowych, zajmujące się wybranymi przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi: matematyką, chemią, fizyką i biologią. W ich ramach gimnazjaliści zapoznają się z technikami eksperymentalnymi, zaplanują i przeprowadzą zgodnie z procedurą naukową: obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe, dotyczące wybranych partii materiału związanych z realizacją podstawy programowej nauczania.

  Intencją programu jest, by każdy z uczestniczących w nim gimnazjalistów co najmniej kilka razy wziął udział w zajęciach kół naukowych i przeprowadził z innymi uczniami projekt polegający na wzajemnym uczeniu się.

  "To nie będą koła dla tzw. uczniów zdolnych, szczególnie interesujących się daną tematyką lub mających najlepsze stopnie czy osiągnięcia. To będą koła dla wszystkich. Także uczniowie słabi będą mogli na kole na tyle głęboko poznać wybrany przez nich obszar nauki, że pozwoli im to przeprowadzić projekt" - zaznaczył Strzemieczny.

  Uczniowie z różnych województw pracujący nad tym samym zagadnieniem będą współpracowali on-line. Wykonane przez nich eksperymenty, obserwacje i projekty będą prezentowane na forum szkoły oraz na specjalnie przygotowanej platformie internetowej. Poza pracą w kołach naukowych uczniowie będą też mogli odwiedzić ośrodki akademickie organizujące festiwale nauki.

  Jednak nie tylko dzieci, ale także nauczyciele mają skorzystać z "Akademii Uczniowskiej". Dla tych ostatnich przygotowano bowiem stacjonarne i internetowe szkolenia, wykorzystujące metody coachingu, a dotyczące przygotowywania obserwacji i eksperymentów, prowadzenia projektów uczniowskich, motywowania do nauki, udzielania informacji zwrotnej oraz stosowania technik IT.

  Dodatkową pracę nauczycieli, związaną z prowadzeniem kół naukowych i organizacją wycieczek tematycznych, sfinansuje CEO. Centrum dostarczy także szkołom zestawy małego badacza oraz mikroskopy laboratoryjne.

  Jak poinformował Strzemieczny, pierwsze szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się już w styczniu, natomiast pierwsze koła ruszą w szkołach w lutym.

  Program "Akademia Uczniowska" realizowany jest przez CEO we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Współfinansowany jest natomiast ze środków Unii Europejskiej w ramach III Priorytetu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

  Szczegółowe informacje na temat "Akademia" dostępne na stronie: www.ceo.org.pl/portal/b_au

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, popularnie zwane Paderkiem. Jest to jedna z najstarszych (rok założenia: 1921.) i najwyżej notowanych szkół średnich w mieście. Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ulicy Krakowskiej 17a. Dyrektorem szkoły jest Karol Seifert, a jego zastępcami są Andrzej Ptasiński i Alicja Matulewicz. Uczniowie szkoły (potocznie zwani paderkowiczami lub paderewszczakami) regularnie biorą udział w charytatywnych koncertach bożonarodzeniowych, co w roku 1996 zaowocowało powstaniem chóru "Canto Cantare". W szkole działa także wiele kół przedmiotowych, w których uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce. Przyroda – przedmiot szkolny. Obejmuje on treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. W Polsce przedmiot ten jest nauczany w klasach IV-VI szkoły podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i w szkole ponadgimnazjalnej jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. W gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na 4 wyżej wymienione nauki przyrodnicze. Na zajęcia z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) – przedmiot realizowany w polskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Przedmiot został wprowadzony od 1 września 2009 r. jako 1 godzina w całym cyklu kształcenia w gimnazjum, a od 1 września 2012 r. obowiązuje w tej samej liczbie w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot zastąpił całkowicie przysposobienie obronne, które (według "starej" podstawy programowej) było nauczane w liczbie 2 godzin w cyklu w szkole średniej. Zakres nauczania obejmuje szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. Podczas nauki uczniowie są także szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Poza tym w zakresie przedmiotu mieści się tematyka typowo wojskowa, ogólne informacje o rodzajach broni (także szkolenie strzeleckie) i zasadach służby wojskowej, pewne wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych oraz topografii.

  II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie – jedna z najstarszych polskich placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim, założona w 1946, nawiązująca też do tradycji szkół powstających w Szczecinie od XIII w. W rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" w roku szkolnym 2006/2007 szkoła zajęła 15. miejsce w Polsce. Uczniowie i mieszkańcy miasta nazywają szkołę Pobożniakiem, od nazwy ulicy Henryka Pobożnego, przy której znajduje się szkoła. Szkoła prowadzi także oddziały realizujące program Matury Międzynarodowej. Numer szkoły w programie IB to 003885. Łacińska szkoła – średniowieczna szkoła, w której uczniowie przygotowywani byli do pełnienia zawodu duchownego lub do studiów na uniwersytecie, a głównym przedmiotem nauki był język łaciński.

  Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów: UKS SMS Łódź – szkoła mistrzostwa sportowego założona 18 października 1997 roku przez byłego polskiego trenera Kazimierza Górskiego. Prowadzi sekcję piłki nożnej, hokeju na trawie, piłki siatkowej, koszykówki oraz rugby. UKS SMS Łódź działa przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej 12 w Łodzi. W realizacji swoich działań statutowych UKS SMS korzysta z obiektów sportowych szkoły. Posiada m.in. stadion o pojemności 2 tys. miejsc. Członkami Klubu są uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz uczniowie innych łódzkich szkół.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Dodano: 15.01.2010. 14:24  


  Najnowsze