• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rusza Narodowe Centrum Nauki

  05.03.2011. 18:38
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wczoraj w Krakowie działalność rozpoczęło Narodowe Centrum Nauki. Zarządzana przez naukowe autorytety i w pełni niezależna od polityków agencja przejmie odpowiedzialność za rozdział publicznych środków na pionierskie projekty badawcze. NCN opracuje też strategię rozwoju badań podstawowych w Polsce, wyznaczy priorytetowe dyscypliny warunkujące cywilizacyjny rozwój kraju i stworzy programy badawcze ważne dla kultury i dziedzictwa narodowego. Aż 20 procent swojego budżetu przeznaczy dla najbardziej utalentowanych młodych uczonych.

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) to filar przeprowadzonej w 2010 roku reformy nauki " pierwszej po 1989 roku próby tak szerokich i kompleksowych zmian w sektorze badawczym.

  Po raz pierwszy w historii polski rząd zdecydował się ulokować instytucję tej rangi poza stolicą. Na siedzibę NCN minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wybrała Kraków. " To serce polskiej nauki. Kraków, silny tradycjami akademickimi, z najstarszym polskim uniwersytetem i 600-letnim dorobkiem pokoleń wybitnych uczonych był dla Narodowego Centrum Nauki naturalną lokalizacją " mówi minister.

  Zgodnie z duchem reformy, finansowanie badań podstawowych zostanie wyłączone z kompetencji ministra ds. nauki, dając ogromną autonomię finansową środowisku polskich uczonych.

  To naukowcy, a nie politycy wiedzą bowiem najlepiej, jakie projekty badawcze dają Polsce największe szanse w globalnym wyścigu o naukowy sukces. Skupieni wokół NCN najlepsi polscy naukowcy rozdzielą środki w drodze otwartych i transparentnych konkursów, kierując się poziomem merytorycznym i wymiarem cywilizacyjnym prac badawczych. O granty NCN będą mogły się ubiegać zarówno instytuty naukowe i zespoły badawcze, jak i osoby fizyczne, prowadzące na własną rękę badania, które mogą stanowić w przyszłości przełom dla dotychczasowego stanu wiedzy. Narodowe Centrum Nauki opracuje też strategię badawczą dla kraju w obszarze badań podstawowych, wyznaczając kluczowe dla poszerzania wiedzy i rozwoju kraju dyscypliny naukowe.

  Wzorowane na European Research Council (Europejskiej Radzie Badań) Narodowe Centrum Nauki pozwoli na wprowadzenie w Polsce nie tylko najnowocześniejszych standardów zarządzania finansami na naukę, lecz także ułatwi polskim badaczom pracę w prestiżowych, międzynarodowych zespołach badawczych.

  Polska - tworząc NCN - dołącza do elity europejskich państw, które już posiadają podobne, niezależne agencje zarządzające publicznymi finansami na badania, takich jak Austria, Portugalia, Szwecja czy Niemcy. Doświadczenia zachodnich państw pokazały, że zarządzanie środkami publicznymi na badania przez autonomiczne gremia naukowe w krótkiej perspektywie podnosi jakość badań i wzmacnia ich konkurencyjność w wymiarze Europy i świata.

  NCN wesprze też wybitne młode talenty " minimum 20 procent rocznego budżetu zgodnie z ustawowym zapisem przeznaczy na sfinansowanie badań prowadzonych przez naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej zdecydowała się na tak szerokie i skuteczne systemowe wsparcie młodego pokolenia uczonych.

  Najważniejszym organem Narodowego Centrum Nauki jest 24-osobowa Rada, w której zasiadają:

  prof. dr hab. Michał Karoński " przewodniczący Rady NCN
  prof. dr hab. Jacek Błażewicz,
  prof. dr hab. Zbigniew Błocki,
  prof. dr hab. Bożena Czerny,
  prof. dr hab. Andrzej Duda,
  prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki,
  prof. dr hab. Jakub Gołąb,
  prof. dr hab. Janusz Janeczek,
  prof. dr hab. Janina Jóźwiak,
  prof. dr hab. Leszek Kaczmarek,
  prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak,
  prof. dr hab. Mirosław Kofta,
  prof. dr hab. Henryk Kozłowski,
  prof. dr hab. Leszek Leszczyński,
  prof. dr Teresa Malecka,
  prof. dr hab. Tomasz Motyl,
  prof. dr hab. Krzysztof Nowak,
  prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,
  prof. dr hab. Ryszard Nycz,
  prof. dr hab. Jerzy Pałka,
  ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek,
  prof. dr hab. Adam Torbicki,
  prof. dr hab. Wojciech Tygielski,
  prof. dr hab. Marek Żukowski.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Dodano: 05.03.2011. 18:38  


  Najnowsze