• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rusza pierwszy europejski geoportal - OneGeology

  01.11.2010. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwszą wielojęzyczną, cyfrową mapę geologiczną Europy można już oglądać w internecie. Europejski geoportal OneGeology jest dostępny na stronie http://www.onegeology-europe.eu/portal. Dzięki jednolitym standardom przeglądarki internetowej jedno kliknięcie myszy na obszar zainteresowania wystarcza do uzyskania informacji geologicznych w 12 językach.

  Projekt "One Geology - Europe" rozpoczął się w 2008 r. Zakłada zbudowanie systemu do tworzenia map geologicznych dostępnych dla wszystkich drogą internetową. Powstał dzięki akceptacji 21 państw, w tym Polski reprezentowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

  "Nowy portal zawiera kompleksowy obraz przypowierzchniowej budowy geologicznej Europy. Platforma przyczyni się do usprawnienia planowania przestrzennego na szczeblu europejskim i umożliwi obywatelom poznawanie geologii nie tylko na obszarze ich własnego kraju, ale całego kontynentu" - informuje PIG w przesłanym PAP komunikacie.

  Internauci - kimkolwiek są, gdziekolwiek są i jakiegokolwiek systemu komputerowego używają - mogą korzystać bez przeszkód z cyfrowych danych geologicznych oraz je współtworzyć. Zarówno przedstawiciele przemysłu wydobywczego, instytucji państwowych, firm ubezpieczeniowych, jak i zwykli obywatele Europy mogą przeglądać dane związane z geologią na obszarze całego kontynentu, bez ograniczeń związanych z podziałem terytorialnym.

  "Geologia i skały nie respektują granic politycznych ustanowionych przez człowieka, podobnie, jak towarzyszące im problemy ochrony środowiska i zasobów naturalnych" - podkreśla koordynatorka projektu Ian Jackson.

  "Ponieważ klimat naszego globu zmienia się, tym bardziej istnieje pilna potrzeba ujęcia w spójną i kompleksową całość danych na temat naszego środowiska tak, by zainteresowani mieli łatwy i swobodny do nich dostęp" - przekonuje.

  Dla uzupełnienia opracowań internetowych, zespół OneGeology-Europe opublikował również bogato ilustrowaną książkę "Jedna Europa - jedna geologia", która opisuje wykorzystywanie geologii i metody badań geologicznych na naszym kontynencie.

  Polskim akcentem jest rozdział opisujący złoża węgla brunatnego i kamiennego na terenie kraju. Trwają przygotowania do udostępniania on-line map o największych możliwych dla danego państwa rozdzielczościach. Państwowy Instytut Geologiczny -Państwowy Instytut Badawczy będzie mógł przedstawić szerokiemu gronu odbiorców dorobek ponad 90 lat pracy polskich geologów.

  Książka jest dostępna na stronie: http://www.onegeology.org/docs/Oneeurope_Onegeology_eBook/index.html

  Pierwszą instytucją, która dzięki umowie ze stowarzyszeniem europejskich służb geologicznych EuroGeoSurveys (EGS) wykorzysta potencjał OneGeology-Europe będzie Europejska Agencja Ochrony Środowiska. Po raz pierwszy ma ona możliwość oceny i rozwiązania problemów takich jak powodzie, osuwiska, ochrony siedlisk ludzkich, erozja wybrzeża i zanieczyszczenie gleb w skali całego kontynentu.

  OneGeology-Europe jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską i instytucje partnerskie w ramach programu eContentplus, który ma udostępniać treści cyfrowe mieszkańcom Europy w dobrze rozumianym interesie publicznym.

  W projekcie bierze udział 28 partnerów z 21 krajów Europy. Dwudziestu z tych partnerów to narodowe instytucje związane z badaniami geologicznymi, siedmiu to użytkownicy informacji geologicznych, a jeden z partnerów zajmuje się prawnymi aspektami danych cyfrowych.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) – państwowa jednostka badawczo-rozwojowa z centralną siedzibą w Warszawie, mająca za zadanie prowadzenie wszechstronnych badawczych prac geologicznych w Polsce, zwłaszcza pod kątem zastosowania wyników w gospodarce oraz realizacji map geologicznych. Pełni funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Posiada profil badawczy zbliżony do amerykańskiej United States Geological Survey. Państwowa służba geologiczna - dział polskiej administracji państwowej wykonujący zadania państwa w zakresie geologii. Służbę tę pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, który może powierzyć wykonanie niektórych zadań z zakresu służby geologicznej innym jednostkom organizacyjnym, w tym przedsiębiorcom, jeśli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych. Nadzór nad wykonywaniem zadań służby sprawuje Minister Środowiska, działający poprzez Głównego Geologa Kraju. Kartografia geologiczna zajmuje się przedstawianiem budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów geologicznych oraz innych form wyników obserwacji i interpretacji zjawisk geologicznych.
  Z kartografii geologicznej korzystają wszystkie dziedziny geologii ale w szczególności geologia stosowana.
  Podstawową formą badań kartografii geologicznej jest zdjęcie geologiczne czyli terenowa obserwacja naturalnych i sztucznych wychodni skał, zwietrzeliny, ukształtowania terenu oraz późniejsze badania kameralane pobranych próbek i okazów.
  Największym sukcesem polskiej kartografii geologicznej jest stworzenie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Mapa ta zawiera poza arkuszem zasadniczym również liczne przekroje geologiczne i profile stratygraficzne oraz szkice dodatkowe jak:

  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) – instytut badawczy zajmujący się całościowo tematyką kształtowania warunków pracy, zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Geolog – zawód uzyskiwany po ukończeniu studiów wyższych w dziedzinie geologii lub nauk geologicznych. Geolog to specjalista, który zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, jako praktyk zaś - w dziedzinie geologii stosowanej.

  Bilans zasobów kopalin – informacja o udokumentowanych złożach kopalin w Polsce, ich zasobności oraz jej zmianach na przestrzeni ostatniego roku. Zawiera również informacje o imporcie oraz eksporcie surowców mineralnych. Sporządzany jest corocznie, na podstawie dokumentacji geologicznej oraz ewidencji zasobów złóż kopalin, przez państwową służbę geologiczną, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Bilans winien być sporządzony w terminie do 30 czerwca danego roku z aktualnością na 31 grudnia roku poprzedniego (art. 103 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego). Akceptuje go Minister Środowiska, działający poprzez Głównego Geologa Kraju. Acta Geologica Polonica – kwartalnik wydawany od 1950 roku w Warszawie przez Komitet Nauk Geologicznych PAN. Pismo publikuje prace oryginalne związane z szeroko pojętymi naukami geologicznymi, badaniami na temat budowy, właściwości i historii Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, geologią dynamiczną, geologią historyczną, regionalną oraz strukturalną.

  IATE (ang. Inter-Active Terminology for Europe – interaktywna terminologia dla Europy) to wielojęzyczna elektroniczna baza terminologii stosowanej przez różne instytucje Unii Europejskiej. Projekt bazy zainicjowano w 1999 r., by umożliwić łatwiejszy dostęp do unijnej terminologii i ułatwić proces ujednolicania terminów pojawiających się w tekstach dotyczących UE oraz ich tłumaczeniach. Od 2004 r. z bazy zaczęły korzystać instytucje i agencje UE, a 28 czerwca 2007 r. baza została oficjalnie udostępniona na stronie internetowej. GeoStar - pakiet programów umożliwiających wykonanie kart dokumentacyjnych profili otworów wiertniczych, hydrogeologicznych (studnie, piezometry), sondowań dynamicznych i statycznych (w tym CPT(U)) wraz z interpretacją wyników, oraz zaawansowane tworzenie przekrojów geologicznych przebiegających przez wybrane otwory lub ich rzutu na prostą, wraz z ilustracją innych danych gromadzonych w bazie. Za pomocą pakietu jest możliwe szerokie użycie danych badawczych terenowych w celu uzyskania parametrów geologicznych i geotechnicznych rodzaju i właściwości gruntów i skał, gotowych do wykorzystania w dziedzinach, na potrzeby których badania były wykonywane (budownictwo, górnictwo, geologia inżynierska, hydrogeologia, geologia złóż, ochrona środowiska itd.).

  MTV Europe Music Awards (MTV: EMA) – gala muzyczna tworzona przez stację telewizyjną MTV Europe i w jej europejskich oddziałach. Transmitowana jest na żywo przez MTV Europe, MTVNHD, oddziały lokalne MTV w Europie, MTV Base Africa jak i w internecie, oglądana rokrocznie przez miliard ludzi. Odbywa się od 1994 roku w różnych krajach Europy.

  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – instytut badawczy podległy ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posiadający od 2003 roku status państwowego instytutu badawczego.

  Dodano: 01.11.2010. 00:11  


  Najnowsze