• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszają XV Targi Edukacyjne EDUKACJA

  17.03.2010. 18:33
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W dniach od 17 do 19 marca w Kielcach odbywa się duża impreza edukacyjna - XV Targi Edukacyjne EDUKACJA. Udział w nich zapowiedziało 160 wystawców, a organizatorzy przewidują bogaty program.

  "To jedyna tego typu wystawa z udziałem wszystkich największych wydawnictw " poinformowała PAP Barbara Sipa ze spółki Targi Kielce. " Na uczestników czeka blisko 80 wydarzeń, czyli konferencji, warsztatów, zbiorki książek na rzecz Bibliotek Podwórkowych, różnego typu prezentacji".

  Honorowy patronat nad Targami objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Polska Izba Książki. W czasie imprezy zostaną zaprezentowane m.in. książki i podręczniki dla wszystkich poziomów nauczania, pomoce dydaktyczne i naukowe, sprzęt komputerowy, programy multimedialne, artykuły biurowe oraz oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych.

  Wystawcami będą zarówno szkoły wyższe, policealne i średnie, jak również poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wydawnictwa, centra kształcenia czy muzea.

  Pierwszego dnia Targów, tuż po ich otwarciu, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 z Kielc zorganizuje pokaz mody. Później zaprezentuje się Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach i odbędą się warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego. O godzinie 11.00 rozpoczną się dwa ważne spotkania: Ogólnopolskie Forum Dyrektorów oraz Ogólnopolskie Forum Kuratorów. Pierwsze z nich odwiedzą przedstawiciele placówek oświatowych ze Szkocji, Francji, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Rumunii i Szwecji. Organizatorzy przewidują, że weźmie w nim udział ok. 500 osób.

  Jak zapowiada Sipa, specjalną atrakcją targów będzie prezentacja zabawki edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, umożliwiającej poruszanie przedmiotów za pomocą myśli.

  Na imprezie pojawią się także "Banki pomocy AB", w których goście będą mogli uzyskać porady dotyczące anoreksji i bulimii oraz innych problemów zaburzeń odżywiania u młodzieży. Tematowi temu zostanie też poświęconych kilka wykładów i specjalnych spotkań.

  Natomiast Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Targów zorganizuje konferencję i warsztaty pt.: "Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej". Częścią warsztatów będą takie zabawy jak "Czarny teatr" - z kolorami, światłem UV i muzyką, a także "Podróże z wyobraźnią", sprzyjające rozwojowi aktywności twórczej u dziecka.

  Tegoroczne Targi zaangażowały się również w promocję Bibliotek Podwórkowych, które mają na celu przybliżenie książki dzieciom i dorosłym z biednych środowisk. Książki takie promowane są m.in. na podwórkach, klatkach schodowych i w mieszkaniach. Jak mówi Pierr Klein, koordynator i wolontariusz ATD Czwarty Świat, twórca idei Bibliotek Podwórkowych, "biblioteki takie to czas radości z książkami, dający poczucie wolności".

  "Projekt ich tworzenia jest ogromnym wyzwaniem, którego realizacja wymaga nie kilku tygodni czy miesięcy, ale lat, ponieważ tutaj ważne jest zaufanie społeczne " rodziców, dzieci i wolontariuszy. Każda książka, którą może nam ktoś podarować do biblioteki, jest bezcenna" - podkreśla Klein.

  Spotkanie z Pierrem Kleinem odbędzie się 18 marca o godz. 11.00.

  Każdego roku Targi Edukacja licznie odwiedzają uczniowie, przedstawiciele samorządów, dyrekcji szkół, nauczyciele i pedagodzy. W ubiegłym roku zwiedziło je ponad 10 tys. osób.

  Bilety wstępu na imprezę kosztują 2 zł dla dorosłych i 1 zł dla dzieci. Informacja o Targach znajduje się na stronie: http://www.targikielce.pl/index.html?k=edukacja&s=index

  Źródło:
  PAP " Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Warszawskie Targi Książki – impreza targowa o charakterze międzynarodowym, poświęcona książce. W 2010 roku miała miejsce pierwsza edycja targów, które odbywają się cyklicznie w maju każdego roku. Targi Książki w Krakowie (ang. Book Fair in Krakow) – cykliczna, dedykowana branży wydawniczo-księgarskiej impreza organizowana od 1997 r. w Krakowie przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. Targi wpisując się w program promocji czytelnictwa są otwarte dla szerokiej publiczności, a w trakcie ich trwania wystawcy prowadzą sprzedaż detaliczną książek tradycyjnych i elektronicznych, jak i wszelkiego rodzaju akcesoriów czytelniczych. Międzynarodowe Targi Książki w Belgradzie (serb. Beogradski sajam knjiga, ang. Belgrade Book Fair) - jedna ze starszych i najważniejszych imprez literackich w Europie. Oprócz programu wydawniczego, impreza obejmuje konferencje, okrągłe stoły, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, warsztaty i inne. Targi Książki w Belgradzie są najczęściej odwiedzanym wydarzeniem kulturowym w Serbii. W 2010 na targach gościło 142,716 odwiedzających, w tym 982 akredytowanych dziennikarzy.

  Wydawnictwo Szkolne PWN – polskie wydawnictwo edukacyjne, założone w 1997 roku. Specjalizuje się w publikacjach edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich poziomów nauczania. Spółka wchodzi w skład Grupy Wydawniczej PWN. Redakcje wydawnictwa znajdują się w Warszawie i Bielsku-Białej. Co roku jego nakładem ukazuje się kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych. Oferuje zestawy edukacyjne (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, materiały multimedialne) do nauczania języków obcych oraz wybranych przedmiotów ogólnych na wszystkich poziomach nauczania, w tym także do wychowania przedszkolnego. Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na:

  Targi w Krakowie – polska firma z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w organizacji targów, konferencji i kongresów, jest organizatorem m.in. Targów Książki w Krakowie. Jest także inicjatorem Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Jest właścicielem i operatorem Międzynarodowego Centrum Targowo–Kongresowego EXPO Kraków. Międzynarodowe Targi Książki w Tajpej (chiń. trad. 台北國際書展, ang. Taipei International Book Exhibition TIBE) – istnieją od 1987 roku. Odbywają się w lutym w "Taipei World Trade Center" (TWTC). Podczas targów prezentowane są najnowsze trendy wydawnicze, organizowane seminaria, spotkania z wydawcami i autorami. Ze względu na swoje położenie geograficzne, targi w Tajpej stały się międzynarodowym forum dyskursu kulturalnego oraz wymiany doświadczeń pomiędzy europejskim rynkiem wydawniczym a rynkiem książki azjatyckiej.

  Targi Książki we Frankfurcie nad Menem (niem. Frankfurter Buchmesse, ang. Frankfurt Book Fair). Historia targów sięga średniowiecza kiedy Johannes Gutenberg wynalazł w XV druk kilka kilometrów od obecnego miejsca targów. Do XVII Frankfurt stanowił centralne miejsce handlu książką w Europie. W XVIII tę rolę przejął Lipsk. Po II wojnie światowej (1949) role się odwróciły i obecnie impreza we Frankfurcie jest największą w swojej branży w świecie (około 7000 wystawców z ponad 100 krajów; 2500 wydarzeń). Targi stanowią handlowy oręż Niemieckiego Związku Księgarstwa (Börsenverein des Deutschen Buchhandels). Od lat są organizowane w październiku. Bibliofilatelia – proces tworzenia kolekcji znaczków pocztowych i innych walorów filatelistycznych o treści wiążącej się z książką w najszerszym tego wyrazu znaczeniu, a więc także z jej dziejami, instytucjami i zasłużonymi dla jej rozwoju ludźmi, ukazująca również inspiracje edukacyjne książki.

  Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Polska Izba Książki (PIK) – ogólnokrajowa organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca zarówno wydawców, jak i księgarnie,hurtownie książek, drukarnie, a także wszelkie przedsiębiorstwa powiązane z rynkiem książki.

  Targi IDET ( International Defence Exhibition and Technologies – Międzynarodowe Targi Obronności i Technik Ochrony) – targi przemysłu zbrojeniowego, organizowane cyklicznie w centrum wystawowym w Brnie (Czechy). Należą do największych w Europie Środkowej. Pierwsza edycja targów odbyła się w 1999. Odbywają się co dwa lata (zawsze w latach nieparzystych) w dniach 5 do 7 maja. Na targach prezentowany jest sprzęt pancerny, przeciwlotniczy, lotniczy, a od 10. edycji (w 2009) również technika ochrony i technika pożarnicza (po połączeniu targów IDET z Międzynarodowymi Targami Techniki Pożarniczej i Sektora Bezpieczeństwa PYROS/ISET). Targi spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony wojskowych specjalistów, wystawców polskich i zagranicznych, instytucji związanych z obronnością kraju. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku obejmuje swym obszarem działania województwo pomorskie. Ma specjalistyczny charakter i kontynuuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Służy przede wszystkim potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różne rodzaje zbiorów. Szczegółowe informacje o jej zasobach znajdują się w katalogach komputerowych. Czytelnik do dyspozycji ma cztery bazy informacji o zbiorach, obejmujące: książki, artykuły z czasopism, zbiory multimedialne, zbiory muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest w bibliotece oferta edukacyjna skierowana do szkół, znajdujących się na terenie działania instytucji. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli, lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, lekcje regionalne, zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa. Co najmniej raz w roku organizowane są sesje metodyczne dla nauczycieli. Co roku w ramach Tygodnia Bibliotek prowadzone są różnego rodzaju działania popularyzujące czytelnictwo. Od 10 lat organizowane są imprezy popularyzujące wiedzę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jednostka macierzysta i filie prowadzą szeroką działalność kulturalną i oświatową, organizują różnego rodzaju spotkania, konkursy, koncerty. Stałym elementem są wystawy (ekspozycje stale i okolicznościowe). Biblioteka wydaje własne czasopismo „Exempli Gratia" (ISSN 1897-5348) o charakterze bibliotekarskim i oświatowym. PBW w Gdańsku jest jedną z instytucji tworzących zasoby Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Dodano: 17.03.2010. 18:33  


  Najnowsze