• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszył konkurs dla młodych uczonych o nagrodę im. A. Rojszczaka

  23.11.2009. 22:29
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłasił konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Na zwycięzcę czeka 5 tys. zł. O wyróżnienie mogą się starać młodzi naukowcy, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat. Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2010 roku. Nagroda ma przede wszystkim promować humanistyczną postawę, szerokie horyzonty i umiejętności przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
  Więcej dowiesz się:
  Klub Stypendystów Zagranicznych FNP
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda imienia Artura Rojszczaka to wyróżnienie ustanowione przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ku pamięci tragicznie zmarłego filozofa Artura Rojszczaka, jednego z założycieli klubu. Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagroda na rzecz Nauki Polskiej – polska nagroda naukowa przyznawana od marca 1992 przez Radę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w następujących dziedzinach:

  Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus (Copernicus Award) - nagroda naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft osobom, które mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym, wynikającym ze współpracy polsko-niemieckiej. Nagroda Solidarności – polska nagroda przyznawana od 2014 przez Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne działania na rzecz promocji i ochrony demokracji i wolności obywatelskich; w intencji pomysłodawców nagroda w przyszłości ma nosić imię Lecha Wałęsy.

  Golden Foot: Golden Foot jest prestiżową nagrodą koronująca karierę piłkarza który ukończył 28 lat. Impreza organizowana jest przez World Champions Club i księstwo Monako. Wyróżniani są piłkarze, którzy swoimi umiejętnościami, zachowaniem, grą i postawą zasługują na wyróżnienie. Zwycięzca zostaje wybrany poprzez głosowanie internetowe spośród 10 nominowanych piłkarzy. Jury składa się z partnerów Golden Foot, dziennikarzy, działaczy piłkarskich i kibiców, którzy są głównym jurorem. Zwycięzca pozostawia odcisk swoich stóp na „Champions Promenade” (Promenadzie Mistrzów) na wybrzeżu Księstwa Monako. Każdy piłkarz może otrzymać nagrodę tylko raz. Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego To nagroda przyznawana przez Parlament Europejski. Jest to konkurs otwarty dla wszystkich dziennikarzy, których praca przyczynia się do lepszego zrozumienia dzialalnosci instytucji europejskich. Nagroda jest wręczana w czterech kategoriach: dla dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

  Konkurs – publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Leon Gradoń (ur. 1947 w Szczekocinach), profesor doktor habilitowany inżynier chemii, specjalność inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, w 2006 otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za "wyjaśnienie podstawowych procesów transportu w układach dwufazowych i ich wykorzystanie do opracowania nowych konstrukcji filtrów wgłębnych".

  Marek Pfützner (ur. 19 maja 1959 w Zabrzu) – polski fizyk jądrowy związany z Instytutem Fizyki Doświadczalnej UW, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2003 za doświadczalne potwierdzenie istnienia nowego rodzaju promieniotwórczościrozpadu dwuprotonowego. Andrzej Sobolewski (ur. 9 października 1951 w Augustowie) - polski fizyk, profesor, pracownik Instytutu Fizyki PAN, w 2007 laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za "wyjaśnienie fotostabilności materii biologicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów DNA i białek".

  Laurence Olivier Award (lub Olivier Award) – jest doroczną nagrodą przyznawaną przez Society of London Theatre (Zrzeszenie teatrów londyńskich) dla przedstawień teatralnych wystawianych w Londynie, przede wszystkim na West Endzie. Nagroda jest uznawana za najbardziej znaczące brytyjskie wyróżnienie teatralne, jest odpowiednikiem broadwayowskiej Tony Award.

  Dodano: 23.11.2009. 22:29  


  Najnowsze