• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszył portal o Zbrodni Katyńskiej

  16.11.2009. 18:38
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Historia Zbrodni Katyńskiej, biogramy jej ofiar oraz informacje o programie "Katyń... ocalić od zapomnienia" znalazły się w nowym portalu:
  www.katyn-pamietam.pl.
  Serwis ruszył oficjalnie 10 listopada, podczas uroczystości w warszawskim Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, które jest siedzibą zarządzającego portalem Stowarzyszenia Parafiada.


  "Na portalu oprócz losów Zbrodni Katyńskiej, znalazły się także informacje związane z naszą akcją +Katyń... ocalić od zapomnienia+, w ramach której odbywa się sadzenie Dębów Pamięci, upamiętniających zamordowanych w Katyniu. Na stronie znalazł się formularz dla chętnych, którzy chcą wziąć udział w akcji, można na niej także zobaczyć relację z uroczystości sadzenia Dębów" - opowiadała administratorka portalu Natalia Mazan.

  Strona zawiera również informacje m.in. o programie "Patriotyzm z pokolenia na pokolenie" promującym wśród młodzieży wiedzę o "małych ojczyznach", którego tegoroczna odsłona była poświęcona poszukiwaniom i opisywaniu przez uczniów losów ofiar Katynia pochodzących z ich najbliższej okolicy. Można dzięki niej także poznać wyniki konkursu na plakat z okazji zbliżającej się 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz wpisać się do Księgi Gości.

  Podczas uroczystości uruchomienia portalu odbyła się również promocja publikacji "Od małej Ojczyzny do wielkiej historii", w której znalazły się najlepsze konspekty lekcji przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach programu "Patriotyzm z pokolenia na pokolenie".

  Spotkanie poprzedziło poświęcenie przez bp Tadeusza Pikusa ponad 50 Dębów Pamięci oraz zasadzenie pięciu z nich koło Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży dla upamiętnienia ofiar Katynia pochodzących ze stolicy. Pozostałe z poświęconych Dębów będą później przekazywane chętnym do ich zasadzenia z całej Polski, by upamiętnić rodzinne miejscowości innych zamordowanych w Katyniu.

  Do Zbrodni Katyńskiej doszło po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku, kiedy do niewoli w ZSRR dostało się ok. 15 tys. oficerów. Decyzja o ich wymordowaniu - jako wrogów komunizmu i Związku Radzieckiego - zapadła na najwyższym szczeblu. Zgodnie z dekretem władz ZSRR, podpisanym przez Stalina 5 marca 1940 roku, NKWD rozstrzelało wiosną tego roku ok. 22 tys. obywateli polskich, w tym 15 tys. oficerów, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie odznaczenie prywatne ustanowione w 2008 roku postanowieniem Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej, nadawane osobom, które wybitnie przyczyniły się do wyjaśnienia prawdy o zbrodni katyńskiej i upamiętnienia jej ofiar. Inspiracją do stworzenia medalu była decyzja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który w 2007 roku podjął uchwałę o ustanowieniu dnia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Autorką projektu medalu była Katarzyna Piskorska. Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Pomnik Ofiar Katynia, Miednoje i Charkowa, więźniów obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków) we Wrocławiu – pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej. Autorem projektu pomnika jest Tadeusz Tchórzewski. Budowany w latach 1994-2000. Katyński Marsz Cieni – doroczny pochód upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej organizowany w Warszawie z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem jest Grupa Historyczna Zgrupowanie "Radosław", a wśród patronów byli dotąd między innymi Instytut Pamięci Narodowej, Komitet Katyński, Fundacja "Golgota Wschodu" i Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie.

  Pomnik Katyński w Łodzi – pierwszy w Polsce pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej stojący na otwartej przestrzeni miejskiej, położony na Placu Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy ul. Łąkowej w pobliżu kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, odsłonięty 16 września 1990 roku. Krzyż Katyński w Wadowicach odsłonięto na Placu "Solidarności" w Wadowicach 22 kwietnia 2010 roku dla upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej dokonanej na osobach związanych z ziemią wadowicką w związku z obchodami obchodami 70. rocznicy zbrodni. Na pomniku umieszczono listę tych osób w porządku alfabetycznym (250 nazwisk), która została stworzona w oparciu o tzw. Listę Wadowicką. Lista ta będzie uzupełniana o dalsze nazwiska (szacuje się, że będzie to dodatkowo ok. 30 osób) w miarę kompletowania Listy Wadowickiej.

  Komitet Katyński – polska organizacja pozarządowa, stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR. Obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej – przeprowadzone w 2010 roku (w niektórych wypadkach również na początku 2011 roku) uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej dokonanej w 1940 roku przez radziecką policję polityczną NKWD na polskich jeńcach wojennych i więźniach na podstawie decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Wiele uroczystości rocznicowych odbywających się po 10 kwietnia 2010 roku łączyło się z oddaniem hołdu ofiarom katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku.

  Ukraińska Lista Katyńska (niekiedy zwana również listą Cwietuchina) – lista obywateli polskich zamordowanych przez NKWD na Ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940, ofiar zbrodni katyńskiej. Pomnik Katyński w Londynie (ang. Katyn Memorial in London) – pierwszy w Europie Zachodniej pomnik upamiętniający polskich jeńców wojennych zamordowanych wiosną 1940 roku przez radziecką policję polityczną NKWD, ofiary zbrodni katyńskiej, znajdujący się na cmentarzu Gunnersbury w Londynie, odsłonięty 18 września 1976 roku.

  Józef Bocheński (ur. 7/19 marca 1899 w Chełmie, zm. 1940 w Katyniu) – komisarz Straży Granicznej II RP, jedna z ofiar zbrodni katyńskiej.

  Białoruska lista katyńska dotyczy 3870 polskich obywateli (z liczby ok. 22 tys. wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej), zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD, na terenach położonych obecnie w Republice Białorusi. Termin ten odnosi się do list dyspozycyjnych, na podstawie których więźniowie zostali przewidziani do rozstrzelania przez NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Białoruska lista katyńska dotyczy ofiar zbrodni katyńskiej - obywateli polskich, którzy zostali skierowani transportami do więzień znajdujących się na terenie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (BSRR) (prawdopodobnie do więzienia w Mińsku). Ostatecznym celem nie było jednak internowanie a egzekucja. Formalną decyzję o rozstrzelaniu więźniów (łącznie 3870 osób) podejmowała tzw. trójka NKWD w składzie Wsiewołod Mierkułow, Bogdan Kobułow i Leonid Basztakow. Według historyków w 1940 roku powstały dwa egzemplarze białoruskiej listy katyńskiej: pierwszy z nich trafił do archiwum 1 Wydziału Specjalnego (ewidencyjno-statystycznego) NKWD ZSRR w Moskwie, a drugi pozostał w archiwum NKWD BSRR w Mińsku. Dalsze losy tych dokumentów nie są znane.

  Instytut Katyński – polska organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej. Edward Alfons Gąsiewicz (urodzony 6 listopada 1898 w Warszawie, zmarł 1940 w Lesie katyńskim) – oficer Wojska Polskiego, jedna z ofiar zbrodni katyńskiej.


  Dolinka Katyńska w Warszawie – najważniejsze miejsce upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej w Warszawie, położone na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W Dolince Katyńskiej znajdują się dwa pomniki w postaci krzyży, oficjalnie odsłonięte 31 lipca 1995 roku. Są to tzw. pomnik społeczny, który ustawiano w Dolince Katyńskiej dwukrotnie (po raz pierwszy w 1981 roku i po raz drugi w 1995 roku), oraz tzw. pomnik rządowy, wzniesiony w 1985 roku, pierwotnie z innymi napisami. Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu (KONMZK) - polska pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna, wpisana do rejestru stowarzyszeń 13 marca 2003. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy opieka nad miejscami zbrodni komunistycznych, np. zbrodni katyńskiej.

  Las Katyński – polski film dokumentalny z 1990 roku zrealizowany przez Marcela Łozińskiego z inspiracji Andrzeja Wajdy. Film opowiada o zbrodni katyńskiej, dokonanej w 1940 roku, gdy radziecka policja polityczna NKWD zamordowała kilkanaście tysięcy polskich oficerów i policjantów wziętych do niewoli przez ZSRR po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku.

  Dodano: 16.11.2009. 18:38  


  Najnowsze