• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszyły wykłady z cyklu Akademicki Poznań

  25.02.2010. 11:45
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wykładami dwóch naukowców: amerykańskiego genetyka polskiego pochodzenia dr Piotra Chomczyńskiego i neurofizjologa prof. Philipa Gardinera z Kanady - rozpoczęła się w Poznaniu kolejna edycja wykładów z cyklu "Akademicki Poznań".

  "Najlepszym przykładem do naśladowania są zawsze autorytety, a w Poznaniu spotkać można najwybitniejszych przedstawicieli światowej nauki i sztuki osobiście w ramach realizowanego od 2008 roku +Akademicki Poznań+" - powiedział PAP Rafał Łopka z Urzędu Miasta Poznania.

  Piotr Chomczyński wygłosił wykład na temat genetyki: "Kto rządzi: geny nami, czy my genami?", a prof. Philip Gardiner - specjalista w dziedzinie neurofizjologii wysiłku fizycznego - opowiedział na poznańskiej AWF o "Odpowiedzi układu nerwowego na zwiększoną i zmniejszoną aktywność ruchową".

  Realizacja projektu ma wspomóc budowę markę Poznania jako miasta, w którym można zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie, doskonalić swoje umiejętności i poszerzać horyzonty.

  "Na wykłady realizowane w ramach +Akademickiego Poznania+ przychodzą nie tylko studenci i pracownicy naukowi uczelni, ale również mieszkańcy, którzy chcą poznać poglądy wielkich autorytetów ze świata nauki, gospodarki, polityki i sztuki" - powiedział Łopka.

  Od października 2008 r. Poznań dofinansował wykłady otwarte kilkudziesięciu wybitnych wykładowców, w tym prof. Wangari Maathai - laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, prof. Roberta H. Grubbsa - laureata Nagrody Nobla z chemii i Zbigniewa Rybczyńskiego - laureata Oscara za film "Tango".

  W 2010 roku miasto planuje dofinansowanie kolejnych kilkudziesięciu wystąpień uczonych z całego świata. Wiedzą z poznaniakami dzielić się będą eksperci z zakresu m.in. ekologii, geologii, biotechnologii, radiobiologii, biologii molekularnej, informatyki kwantowej, optometrii, położnictwa, ekonomii i zarządzania, a także filozofii, archeologii, grafiki czy lutnictwa artystycznego.

  Jednym z wykładowców będzie prof. Robert Mundell, laureat Nagrody Nobla w 1999 r. w dziedzinie ekonomii. Prof. Mundell będzie głównym gościem XVII Międzynarodowej Konferencji "Global Finance Conference 2010" organizowanej w czerwcu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

  Z kolei na UAM trwają uzgodnienia terminu przyjazdu prof. Alberta Ferta, laureata Nagrody Nobla z fizyki w 2007 r.

  Łącznie w 2010 roku Poznań chce zorganizować około 50 wykładów. W budżecie miasta przeznaczono na ten cel 200 tys. złotych.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Monika Górska – reżyser filmów dokumentalnych i reportaży, scenarzysta, wykładowca akademicki. Trener i coach. Pochodzi z Poznania. Paweł Leszkowicz – historyk sztuki, kurator, wykładowca akademicki. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu, wykłada także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Należy do sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Skrypt naukowy – to tymczasowa naukowa synteza z prowadzonego wykładu lub uzupełnienia danych wykładów (ćwiczeń), na bieżąco każdego roku akademickiego aktualizowane zgodnie z wiedzą empiryczną w danym przedmiocie od wydanych podręczników. Stopniowo mogą przekształcić się w podręczniki akademickie gdy zostanie zrecenzowany i zatwierdzony przez radę wydziału uczelni wyższej. Henryk Jarosz (ur. 22 marca 1921, zm. 22 grudnia 1991 w Poznaniu) - polski architekt doby modernizmu, wykładowca akademicki, członek poznańskiego oddziału SARP.

  Maurice Allais (ur. 31 maja 1911 w Paryżu, zm. 9 października 2010) – francuski ekonomista i inżynier, prof. École nationale supérieure des mines de Paris, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1988 roku. Andrzej Jakubik (ur. 4 sierpnia 1938 w Krakowie) – polski psycholog i psychiatra prof. dr hab., wykładowca akademicki.

  Elżbieta Koralewska-Batura (ur. 12 maja 1949 w Pyzdrach, zm. 12 września 2008 w Poznaniu) – prof. dr hab., wykładowca UAM, malakolog i znawca dydaktyki biologicznej. Mirosław Dąbrowski (ur. 1928, zm. 30 maja 2013 w Poznaniu) – polski elektrotechnik, prof. zw. dr hab. inż., członek korespondent PAN, prof. Politechniki Poznańskiej.

  Janusz Bałdyga (ur. 24 lutego 1954 w Lublinie) – polski artysta, performer, twórca instalacji. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom w 1979 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego, aneks w pracowni prof. Romana Owidzkiego. Współzałożyciel i członek grupy twórczej "Pracownia". Od 1976 roku jest członkiem Akademii Ruchu. Od 2009 roku wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

  Władysław Dykcik (ur. 13 kwietnia 1942 w Pogorzałkach, zm. 13 sierpnia 2013) – polski pedagog specjalny, prof. zw. dr. hab., wykładowca akademicki, prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Autor ponad 150 publikacji poświęconych pedagogice specjalnej, pedagogice społecznej i socjologii wychowania. Popularyzator idei integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

  Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek. Weekend z historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu – impreza cykliczna, organizowana w Poznaniu, której celem jest pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców, upowszechnienie historii Poznania a także ukazanie miejsc ważnych dla historii nie tylko miasta, ale całego narodu. Zwyczajowo na program weekendu składają się: wykłady historyczne, koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje historyczne, akcje plastyczne dla dzieci oraz wycieczki z przewodnikiem. Udział we wszystkich atrakcjach weekendu jest bezpłatny. Każdy weekend z historią poprzedza akcja edukacyjna prowadzona w poznańskich szkołach i przedszkolach. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które działa w ścisłej współpracy z partnerami programu.

  Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne - centrum badawczo-dydaktyczne przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 (na Kampusie Morasko). Służy także innym uczelniom z terenu Poznania: Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Przyrodniczemu i Politechnice Poznańskiej. Działa we współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN i dwudziestoma instytucjami naukowymi z całego świata. Zygmunt Przeniczny (ur. 1926 w Poznaniu, zm. 2002 w Poznaniu) – polski fizyk, doktor, wykładowca dydaktyki fizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Janusz Franciszek Pazder (ur. 1954) - historyk sztuki i znawca dziejów Poznania. Prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pracownik w Centrum Kultury Zamek. W latach 1990-94 i 1994-98 członek Rady Miasta Poznania.

  Dodano: 25.02.2010. 11:45  


  Najnowsze