• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Second International Workshop on High-performance Infrastructure for Scalable Tools, Wenecja, Włochy

  02.03.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25-29 czerwca 2012 r. w Wenecji odbędzie się wydarzenie pt. "The Second International Workshop on High-performance Infrastructure for Scalable Tools" (Drugie międzynarodowe warsztaty nt. wysokowydajnej infrastruktury skalowalnych narzędzi).

  Od laptopów po superkomputery, coraz bardziej skomplikowany sprzęt wielordzeniowy i akceleratorowy napędza dynamiczny rozwój technologii współbieżności. Prognozuje się, że systemy klasy exascale będą w stanie obsługiwać ponad 100 mln wątków, głównie dzięki zwiększonej współbieżności wewnątrzwęzłowej. Aby można było w pełni wykorzystać tę zwiększoną współbieżność, potrzebne jest nowe oprogramowanie i modele programowania. Przy coraz większej złożoności systemów i aplikacji, skalowalne narzędzia mają kluczowe znaczenie dla diagnostyki przyczyn problemów z wydajnością i poprawnością.

  Same narzędzia także stają się coraz bardziej skomplikowane, aby umożliwić diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w wysoce współbieżnych systemach. Wymagają zaawansowanej infrastruktury potrzebnej do mierzenia, analizowania, diagnozowania i przedstawiania przyczyn błędów. Aby poradzić sobie z tą złożonością, potrzebne są konstrukcje abstrakcyjne upraszczające projektowanie narzędzi, a także rozszerzalna infrastruktura wielokrotnego użytku.

  Przykładowe tematy poruszane w czasie wydarzenia:
  - ogólne, nadające się do wielokrotnego użytku komponenty narzędziowo-infrastrukturalne;
  - interoperacyjność narzędzie-komponent;
  - struktura narzędzie-środowisko uruchomieniowe;
  - skalowalne przypisanie w trybie online i offline, zarządzanie danymi i techniki analizy;
  - monitoring, przypisywanie i analiza w kontekście nowych równoległych modeli programowania;
  - skalowalne przedstawianie wyników.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Kultury paleolitu: W paleolicie pojawił się człowiek zdolny wytwarzać narzędzia, a te stopniowo dały mu coraz większą przewagę nad zwierzętami. Narzędzia były początkowo bardzo prymitywne i nieobrobione, z czasem coraz mniej przypominały przypadkowo znaleziony kamień, a coraz bardziej pieczołowicie obrobiony sprzęt użytkowy. Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Narzędzia zębate - są to narzędzia kamienne wykonywane retuszem wnękowym można wyróżnić narzędzia zębate podłużne, pojedyncze i podwójne czyli transwersalne.

  Narzędzia kombinowane - narzędzia kamienne, w których na jednym półsurowcu wykonane są dwa narzędzia należące do tej samej grupy typologicznej np. drapacz + rylec itp. Wskaz – znak na urządzeniu wskazującym narzędzia pomiarowego odpowiadający określonym wartościom wielkości mierzonej przez to narzędzie.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa. Bocian – narzędzie tortur nazywane także córką śmieciarza lub kajdanami Skeffingtona. Nazwę swoją wziął od kształtu przypominającego sylwetkę bociana lub kobietę ubraną w suknię rozszerzającą się ku dołowi. Wynalezienie tego narzędzia tortur przypisuje się sir Leonardowi Skeffingtonowi, naczelnikowi więzienia Tower z czasów Henryka VIII.

  Elektronarzędzia są to narzędzia zasilane prądem elektrycznym, najczęściej o napięciu 230 V. Ułatwiają prace, których wykonywanie narzędziami ręcznymi byłoby uciążliwe, czasochłonne lub niewygodne. Włóka – narzędzie uprawowe służące do włókowania. Za włókę uznaje się każde narzędzie ciągnione po powierzchni pola nie posiadające zębów zagłębiających się w glebie.

  ShoreWall (Shoreline Firewall) to narzędzie typu Otwarte oprogramowanie działające w oparciu o wbudowany w jądro systemu Linux od wersji 2.4 Netfilter (narzędzia iptables/ipchains), upraszczając stosowanie tych narzędzi, w szczególności w bardziej zaawansowanych i kompleksowych zastosowaniach, gdzie ważna jest prostota konfiguracji oraz jej przejrzystość.

  Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne).

  Narzędzia otoczakowe (ang. pebble tools; fr. galets aménagés; ros. галенные орудия) narzędzia charakteryzujące pierwsze przemysły dolnopaleolityczne. Były to otoczaki (niekiedy okruchy skał twardych) przystosowane do pracy przez odbicie odłupków na obwodzie. Wyróżniamy trzy grupy narzędzi otoczakowych: Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Kołyska Judasza – nazwa narzędzia tortur jak i samej tortury wykonywanej przy jego pomocy. We Włoszech narzędzie to określano jako Veglia. Wnęka - sztuczne zaklęśnięcie w boku narzędzia krzemiennego. Narzędzia z wnęką są spotykane w wielu kulturach archeologicznych. Narzędzia z wnęką mogły być stosowane do obróbki drewna i kości oraz być pomocne w przymocowaniu do rękojeści.

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt. Łysinka - część powierzchni przyłożenia narzędzia skrawającego, wąski pasek w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi skrawającej.

  Dodano: 02.03.2012. 17:26  


  Najnowsze